Nu börjar isarna lägga sig på allvar. Är det inte lite tidigt för att vara nuförtiden? Nej, var samma tid i fjol.
Nu börjar isarna lägga sig på allvar. Är det inte lite tidigt för att vara nuförtiden? Nej, var samma tid i fjol.
En tjädertupp studerade isläggningen på Glytjärn 4/11 - 2017 . Isen var bara 4 cm. För lite att gå ut på.

Särna-Idre FVO

Rödingar på isen i Glytjärn 19/11 2017.. Rödingar på isen i Glytjärn 19/11 2017..Isförhållanden Nu börjar det bli ordentligt med is, 28 - 30 cm på premiärsjöarna. I senaste numret av Svenskt fiske fanns ett reportage om isfisket på höstisen i Glytjärn.

Köp fiskekort på Fiskekort.se  


Avstängning av fiskevatten där röding har satts ut: I Burusjön, Hemsjön, Slättåstjärn och Öresjön Idre, är fisket avstängt 20/10 - 2017 -- 8/12 - 2017. Premiär 9/12!

I Övre Trollsjön, Näcksjön, Bumlingtjärnarna och Siktjärn, är fisket avstängt 20/10 - 2017 -- 9/2 - 2018. Premiär 10/2 - 2018!

Laxfiskvatten där regnbåge sattes ut före midsommar: Bergslagstjärn, Stortjärn, Långtjärn, Lilltjärn (korsning vid Ögåvallen), Blanktjärn (Drevdagen) 
Bumlingtjärnarna och Siktjärn.
Övriga laxfiskvatten:
Vissa är avstängda från och med 20/10 (se ovan).
Glytjärn, Öresjön Särna, Mellersta Långsjön, Hällsjön, Grövelsjön, Bålsjön, Burusjön, Hemsjön, Slättåstjärn, Öresjön Idre, Valltjärn, Tjärn 87, Stora Flysjön, Blanktjärn (Strömsillret), Älgsloken. Långtjärn Idreberget, Djuptjärn, Kimtjärn, Gyttjetjärnarna.

Näcksjön, Nedre Trollsjön, Övre Trollsjön, m fl.

Stora flygmyror, så kallade hästmyror, fungerade den !4/7.
Stora flygmyror, så kallade hästmyror, fungerade den !4/7.