Fin medelstorlek på öringen i Näcksjön 1,2 kg, Claret Dabbler, 20/6 2018.
Fin medelstorlek på öringen i Näcksjön 1,2 kg, Claret Dabbler, 20/6 2018.
Solskensöringar vid Öresjön.

Särna-Idre FVO

Blåsigt på Öresjön, men det högg någon öring. Blåsigt på Öresjön, men det högg någon öring.

Vattenstånd, torrt väder, och ganska lågt vatten, men fiskbart. 

Köp fiskekort på Fiskekort.se  


Nu har vi satt ut 1,6 ton regnbåge i:
Blanktjärn (Drevdagen), Stortjärn, Långtjärn, Lilltjärn, (vid Ögåvallen) och Bumlingtjärnarna (inkl. Siktjärn), samt Bergslagstjärn.

Sjöar med öring och röding på FVO är: Grövelsjön, Hemsjön, Hällsjön, Öresjön Idre, Öresjön Särna, Näcksjön, Burusjön, Gyttjetjärnarna, Långtjärn Idreberget, Trollsjöarna, Djuptjärn,Slötjärn, Valltjärn, Källdalstjärn, Bladtjärn, Tjärn 87, Glytjärn, Slättåstjärn, Mellersta Långsjön, Kimtjärn, Blanktjärn Strömsillret, Jämngäddtjärn, Stora Flysjön, Bålsjön,

Uppmaning: Ta med avfallet till återvinningen efter fisket! Härvor av superlinor, glas, plåt, plast och t ex. ciggarettfimpar, kan allvarligt skada djuren omkring vattnen och även ert eget framtida fiske.  
Dessutom kan den som skräpar ner också bli bötfälld.