Våren kommer, mormyskafångst på Näcksjön  17/2 - 2018.
Våren kommer, mormyskafångst på Näcksjön 17/2 - 2018.
Vackert att se på, men bistert - 28 grader vid Storån den 10/1 - 2018.

Särna-Idre FVO

Rödingar på isen i Glytjärn 19/11 2017.. Rödingar på isen i Glytjärn 19/11 2017..Isförhållanden Det har kommit mycket snö och isen är 50 -60 cm.

Köp fiskekort på Fiskekort.se  


Delägare i Särna-Idre FVOF kallas till ordinarie årsstämma på Idre Hembygdsgård torsdagen den 22/3 - 2018, kl 19 00.
Ärenden enligt stadgarna och stämmans ställningstagande till förlikningsavtalet i Trängselmålet
M 10180-15 (och VA 40/74). Revisionshandlingar mm., till-gängliga på Besparingskontoret i Särna från v. 11.

Avstängning av fiskevatten där röding har satts ut: I Burusjön, Hemsjön, Slättåstjärn och Öresjön Idre, är fisket avstängt 20/10 - 2017 -- 8/12 - 2017. Premiär 9/12!

I Övre Trollsjön, Näcksjön, Bumlingtjärnarna och Siktjärn, är fisket avstängt 20/10 - 2017 -- 9/2 - 2018. Premiär 10/2 - 2018!

Övriga laxfiskvatten:
Glytjärn, Öresjön Särna, Mellersta Långsjön, Hällsjön, Grövelsjön, Bålsjön, Burusjön, Hemsjön, Slättåstjärn, Öresjön Idre, Valltjärn, Tjärn 87, Stora Flysjön, Blanktjärn (Strömsillret), Älgsloken. Långtjärn Idreberget, Djuptjärn, Kimtjärn, Gyttjetjärnarna.

Näcksjön, Nedre Trollsjön, Övre Trollsjön, m fl.

Små mormyskor = stora öringar, Näcksjön, den !8/2 - 2018.
Små mormyskor = stora öringar, Näcksjön, den !8/2 - 2018.