Fiskebestämmelser för Särna-Idre fiskevårdsområde, gäller till sista april 2018.

 

Avstängning av vatten: Fisket i Burusjön, Hemsjön, Slättåstjärn och Öresjön Idre, är avstängt från och med den 20/10 - 2017 till och med den 8/12 - 2017. 

I Övre Trollsjön, Näcksjön, Bumlingtjärnarna, och Siktjärn är fisket avstängt från och med 20/10 - 2017 till och med den 9/2 - 2018. 

Fisket skall bedrivas med måtta för god fiskevård. Fångad fisk får ej saluföras. Levande fisk får ej användas som agn.

 

Minimimått: Österdalälven: Östomsjöbron - Hornån, samt i Fjäten från fallen till Fjätros: öring och harr 45 cm, fångstkvot max 2 öring eller harr/kort & dygn. Flugfiskesträckor öring och harr 35 cm, fångstkvot max 5 fiskar/kort & dygn.

Övriga vatten: harr 30 cm, röding 25 cm, öring 25 cm.

 

Förbud mot fiske från båt eller flytring i: Norra Trollsjön, Slötjärn, Valltjärn, Källdalstjärn, Bladtjärn, Tjärn 87, Slättåstjärn, Mellersta Långsjön, Bergslagstjärn, Kimtjärn, Älgsloken, Blanktjärn, Ögåvalltjärnarna, Bergslagstjärn, Bumlingtjärnarna, Djuptjärn, Stora Flysjön, Jämngäddtjärn och Glytjärn. I Bålsjön, Öresjön Idre, Öresjön Särna, Långtjärn, Burusjön, Gyttjetjärnen, Hemsjön, Södra Trollsjön och Näcksjön är båtfiske tillåtet. I samtliga uppräknade vatten gäller max 5 laxfiskar/kort och dygn och 2 spö/fiskare (2 spö/fiskare gäller i alla vatten, alltså även i Grövelsjön och Hällsjön).

 

Endast fiske med fluspö: Storån; uppströms Hällsjön, och Klingforsen - Kronparklinjan söder om byn Foskros. Sörälven; Båthusströmmen - Flottarkoj-grunden (gapskjulet). Grövlan; Storedan (gapskjulet) - Storån. Buruån; Burusjön - Smedkojan. Fjätälven; Skoterleden vid Ringströms - Inloppet i Österdalälven (Fjätros). Mellan Hällsjön och bron i Foskros är nu alltså spinn mm., tillåtet. Allt strömfiske är förbjudet 1/9 - 30/4, undantag flugfiske efter harr är tillåtet 1/9 - 31/10 i alla harrvatten (i Storån finns harr upp till Sognstupet).

 

Fiskeförbud: Fulan; Södra Fulusjön - fallet vid Gethammaren, bron vid Strupen - Sillerhällarna. Görälven; nedan hån vid Lillingarna - Lillån, Flugsträckor och förbud skyltas. 
 

Fiskekortet gäller även i: Sveaskogs vatten (ej privatarrenderade och skyltade), Dala Fjällfiske utom Fulufjället och Långfjället (se fiskekartan), hela Glysjön, hela Öjsjön och hela Trängselsjön. Barn under 16 år fiskar på målsmans fiskekort.

 

Fisketips och frågor även på telefon 0253 - 10210, kl 14 00 - 15 00 vardagar.

    

Rödingdrill på Glytjärn Rödingdrill på Glytjärn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortpriser:

1 dygn 60 kronor
2 dygn 100 kronor
3 dygn 120 kronor
4 dygn 160 kronor
5 dygn 200 kronor
6 dygn 240 kronor
7 dygn 300 kronor
Säsongskort (1/5 - 30/4) 400 kronor
Säsongskort make-maka 600 kronor
Gruppkort 1 dygn 10 pers. 400 kronor
Gruppkort 1 dygn 20 pers 500 kronor