Före kallfrontspassagen högg rödingarna bra på svarta fjädermyggflugor på Näcksjön (vägde tillsammans 3,3 kg)..
Före kallfrontspassagen högg rödingarna bra på svarta fjädermyggflugor på Näcksjön (vägde tillsammans 3,3 kg)..
Efter en stunds trugande högg plötsligt den här på en liten mormyska (2,1 kg Öresjön Idre, 2020-01-18)..

Särna-Idre FVO

Is! Här var det 5 cm den 26/11, och 9 cm den 28/11 - 2020. Is! Här var det 5 cm den 26/11, och 9 cm den 28/11 - 2020. Isförhållanden: Brukbar is, men se upp där det är strömt!

Avlysning av avtten: Från och med den 16/10 t. o. m. den 11/12 är allt fiske förbjudet i Burusjön, Hemsjön, Öresjön Idre. Premiär 12/12 - 2020.

I Djuptjärn, Övre Trollsjön, Näcksjön, Bumlingtjärnarna och Siktjärn är allt fiske förbjudet 16/10 -2020 t. o. m. 12/2 - 2021. Premiär 13/2 - 2021! 

I strömvatten är allt fiske förbjudet till den 1/5 - 2021.     

Köp fiskekort på Fiskekort.se  


Föreningens adress är:
Särna-Idre FVOF
Box 26
79090  Särna

Fiske i coronatider?
Det är en utomhusaktivitet, och om man håller avstånd till sina medfiskare (5 m), bör det inte innebära onödiga hälsorisker.

 Särna-Idre FVOF


Sjöar med öring och röding på FVO är: Grövelsjön, Hemsjön, Hällsjön, Öresjön Idre, Öresjön Särna, Näcksjön, Burusjön, Gyttjetjärnarna, Långtjärn Idreberget, Trollsjöarna, Djuptjärn,Slötjärn, Valltjärn, Källdalstjärn, Bladtjärn, Tjärn 87, Glytjärn, Slättåstjärn, Mellersta Långsjön, Kimtjärn, Blanktjärn Strömsillret, Stora Flysjön, Bålsjön,
 
Uppmaning: Ta med avfallet till återvinningen efter fisket! Härvor av nät, superlinor, glas, plåt, plast och t ex. ciggarettfimpar, kan allvarligt skada djuren omkring och i vattnen och även ert eget framtida fiske. Fisken kan t ex äta fimpar! Dessutom kan den som skräpar ner bli bötfälld.