Höstsol och is vid Öresjödammen.
Höstsol och is vid Öresjödammen.
Minnesbild från Glytjärn 2015, snart dags igen.

Särna-Idre FVO

Öresjön Särna 2018-08-14, 2,1 kg, streamer, "The Humbug". Fiskarna blir feta på abborryngeldieten! Öresjön Särna 2018-08-14, 2,1 kg, streamer, "The Humbug". Fiskarna blir feta på abborryngeldieten!Isförhållanden: Rödingfisket och föret sämre på Näcksjön. 50 - 55 cm is och några dm stöp. 

Köp fiskekort på Fiskekort.se  


Kungörelse:
Delägare i Särna-Idre FVOF kallas till ordinarie årsstämma i Särna på Lomkällan torsdagen den 28/3-2019 kl. 19.00. Ärenden enligt stadgarna.
Utförliga revisionshandlingar tillgängliga på Besparingskontoret i Särna fr. v. 12.

Styrelsen Särna-Idre FVOF


Sjöar med öring och röding på FVO är: Grövelsjön, Hemsjön, Hällsjön, Öresjön Idre, Öresjön Särna, Näcksjön, Burusjön, Gyttjetjärnarna, Långtjärn Idreberget, Trollsjöarna, Djuptjärn,Slötjärn, Valltjärn, Källdalstjärn, Bladtjärn, Tjärn 87, Glytjärn, Slättåstjärn, Mellersta Långsjön, Kimtjärn, Blanktjärn Strömsillret, Stora Flysjön, Bålsjön,
 
Uppmaning: Ta med avfallet till återvinningen efter fisket! Härvor av superlinor, glas, plåt, plast och t ex. ciggarettfimpar, kan allvarligt skada djuren omkring och i vattnen och även ert eget framtida fiske. Fisken kan t ex äta fimpar! Dessutom kan den som skräpar ner bli bötfälld.