Höstsol och is vid Öresjödammen.
Höstsol och is vid Öresjödammen.
Minnesbild från Glytjärn 2015, snart dags igen.

Särna-Idre FVO

Näcksjön 2019-03-31 öring 1,2 kg, Näcksjön 2019-03-31 öring 1,2 kg,Isförhållanden: Fisket och föret bättre igen, det mesta av stöpet har frusit ihop med överisen. 

Köp fiskekort på Fiskekort.se  


När kommer våren? Tidigt? Sent? Svårt att svara på, men mycket snö i fjällen i alla fall.


Sjöar med öring och röding på FVO är: Grövelsjön, Hemsjön, Hällsjön, Öresjön Idre, Öresjön Särna, Näcksjön, Burusjön, Gyttjetjärnarna, Långtjärn Idreberget, Trollsjöarna, Djuptjärn,Slötjärn, Valltjärn, Källdalstjärn, Bladtjärn, Tjärn 87, Glytjärn, Slättåstjärn, Mellersta Långsjön, Kimtjärn, Blanktjärn Strömsillret, Stora Flysjön, Bålsjön,
 
Uppmaning: Ta med avfallet till återvinningen efter fisket! Härvor av superlinor, glas, plåt, plast och t ex. ciggarettfimpar, kan allvarligt skada djuren omkring och i vattnen och även ert eget framtida fiske. Fisken kan t ex äta fimpar! Dessutom kan den som skräpar ner bli bötfälld.