Efter några timmars provande av olika ställen och olika grejer kom det i alla fall upp en 1,1 kg röding på Glytjärns is.
Efter några timmars provande av olika ställen och olika grejer kom det i alla fall upp en 1,1 kg röding på Glytjärns is.
Efter två veckor med minusgrader såg Grövlan ut så här, underkylt vatten och isbildning på bottnarna.

Särna-Idre FVO

Fasligt vad vintern tog i direkt. Fasligt vad vintern tog i direkt.Isläget  Isläggningen fortsätter, ca två dm is på många mindre vatten.      
Köp fiskekort på Fiskekort.se  


Kungörelse
På grund av fiskevårdande åtgärder är allt fiske förbjudet 17/10-2019 - 13/12-2019 i Burusjön, Hemsjön, Slättåstjärn och Öresjön Idre.

I Övre Trollsjön, Näcksjön, Bumlingtjärnarna och Siktjärn är allt fiske förbjudet 17/10-2019 - 7/2-2020.

Styrelsen, Särna-Idre FVOF


Sjöar med öring och röding på FVO är: Grövelsjön, Hemsjön, Hällsjön, Öresjön Idre, Öresjön Särna, Näcksjön, Burusjön, Gyttjetjärnarna, Långtjärn Idreberget, Trollsjöarna, Djuptjärn,Slötjärn, Valltjärn, Källdalstjärn, Bladtjärn, Tjärn 87, Glytjärn, Slättåstjärn, Mellersta Långsjön, Kimtjärn, Blanktjärn Strömsillret, Stora Flysjön, Bålsjön,
 
Uppmaning: Ta med avfallet till återvinningen efter fisket! Härvor av nät, superlinor, glas, plåt, plast och t ex. ciggarettfimpar, kan allvarligt skada djuren omkring och i vattnen och även ert eget framtida fiske. Fisken kan t ex äta fimpar! Dessutom kan den som skräpar ner bli bötfälld.