Fin medelstorlek på öringen i Näcksjön 1,2 kg, Claret Dabbler, 20/6 2018.
Fin medelstorlek på öringen i Näcksjön 1,2 kg, Claret Dabbler, 20/6 2018.
Solskensöringar vid Öresjön.

Särna-Idre FVO

Öresjön Särna 2018-08-14, 2,1 kg, streamer, "The Humbug". Fiskarna blir feta på abborryngeldieten! Öresjön Särna 2018-08-14, 2,1 kg, streamer, "The Humbug". Fiskarna blir feta på abborryngeldieten!Isförhållanden: Inga bärande isar förrän om några veckor!
Glytjärn istäckt, men endast 2 - 3 cm is och snön har tinat bort! 

Köp fiskekort på Fiskekort.se  


Kungörelse:
På grund av fiskevårdande åtgärder är allt fiske förbjudet 15/10 - 14/12 2018 i: Hemsjön, Burusjön, Öresjön Idre, Slättåstjärn, och 15/10 2018 - 8/2 2019 i: Övre Trollsjön, Näcksjön, Bumlingtjärnarna och Siktjärn.

Styrelsen Särna-Idre FVOF


Sjöar med öring och röding på FVO är: Grövelsjön, Hemsjön, Hällsjön, Öresjön Idre, Öresjön Särna, Näcksjön, Burusjön, Gyttjetjärnarna, Långtjärn Idreberget, Trollsjöarna, Djuptjärn,Slötjärn, Valltjärn, Källdalstjärn, Bladtjärn, Tjärn 87, Glytjärn, Slättåstjärn, Mellersta Långsjön, Kimtjärn, Blanktjärn Strömsillret, Jämngäddtjärn, Stora Flysjön, Bålsjön,
 
Uppmaning: Ta med avfallet till återvinningen efter fisket! Härvor av superlinor, glas, plåt, plast och t ex. ciggarettfimpar, kan allvarligt skada djuren omkring vattnen och även ert eget framtida fiske.  
Dessutom kan den som skräpar ner bli bötfälld.