Före kallfrontspassagen högg rödingarna bra på svarta fjädermyggflugor på Näcksjön (vägde tillsammans 3,3 kg)..
Före kallfrontspassagen högg rödingarna bra på svarta fjädermyggflugor på Näcksjön (vägde tillsammans 3,3 kg)..
Vulgatakläckning på Näcksjön ger chansen på rejäla öringar, den här tog en Claret Dabbler och vägde 1,6 kg, den 21/6 - 2021.

Särna-Idre FVO

Rekordsen flugröding från Öresjön SIB, 1,67 kg på Orange minkie-booby den 12/11 - 2022. Rekordsen flugröding från Öresjön SIB, 1,67 kg på Orange minkie-booby den 12/11 - 2022.

Särna-Idre FVOF

säljer fiskekort till vatten på ett 12 kvadratmil stort område.
Adress:
Särna-Idre FVOF
Box 26
797 21 Särna

Köp fiskekort via IFiske.se 
  https://www.ifiske.se/a/3436


Vattenstånd: Sjunker, vårfloden har kulminerat. 

Uppmaning: Ta med avfallet till återvinningen efter fisket! Härvor av nät, superlinor, glas, plåt, plast och t ex. ciggarettfimpar, kan allvarligt skada djuren omkring och i vattnen och även ert eget framtida fiske. Fisken kan t ex äta fimpar! Dessutom kan den som skräpar ner bli bötfälld.