Före kallfrontspassagen högg rödingarna bra på svarta fjädermyggflugor på Näcksjön (vägde tillsammans 3,3 kg)..
Före kallfrontspassagen högg rödingarna bra på svarta fjädermyggflugor på Näcksjön (vägde tillsammans 3,3 kg)..
Vulgatakläckning på Näcksjön ger chansen på rejäla öringar, den här tog en Claret Dabbler och vägde 1,6 kg, den 21/6 - 2021.

Särna-Idre FVO

Rekordsen flugröding från Öresjön SIB, 1,67 kg på Orange minkie-booby den 12/11 - 2022. Rekordsen flugröding från Öresjön SIB, 1,67 kg på Orange minkie-booby den 12/11 - 2022.

Särna-Idre FVOF

säljer fiskekort till vatten på ett 12 kvadratmil stort område.
Adress:
Särna-Idre FVOF
Box 26
79090 Särna

Köp fiskekort hos våra fysiska återförsäljare (Fiskekort.se har upphört).


Delägare i Särna-Idre FVOF kallas till ordinarie årsstämma i Idre, på Idre Hembygdsgård fredagen den 10/3 - 2023, kl 19 00. Ärenden enligt stadgarna. Utförliga redovisnings-handlingar tillgängliga på Besparingskontoret i Särna fr. v. 10.                            
Styrelsen, Särna-Idre FVOF


Isförhållanden Nu börjar det allmänt vara 60 cm is på sjöar och tjärnar. Någon dm snö ligger på isen, stöpvatten eventuellt på mindre, vindskyddade tjärnar. 


Uppmaning: Ta med avfallet till återvinningen efter fisket! Härvor av nät, superlinor, glas, plåt, plast och t ex. ciggarettfimpar, kan allvarligt skada djuren omkring och i vattnen och även ert eget framtida fiske. Fisken kan t ex äta fimpar! Dessutom kan den som skräpar ner bli bötfälld.