Efter några timmars provande av olika ställen och olika grejer kom det i alla fall upp en 1,1 kg röding på Glytjärns is.
Efter några timmars provande av olika ställen och olika grejer kom det i alla fall upp en 1,1 kg röding på Glytjärns is.
Efter en stunds trugande högg plötsligt den här på en liten mormyska (2,1 kg Öresjön Idre, 2020-01-18)..

Särna-Idre FVO

Sparkföre, 42 cm is, och några fiskar på isen (2020-01-18).. Sparkföre, 42 cm is, och några fiskar på isen (2020-01-18)..Isläget  Sparkföre, 49 cm is.      
Köp fiskekort på Fiskekort.se  


Kungörelse
I Övre Trollsjön, Näcksjön, Bumlingtjärnarna och Siktjärn är allt fiske förbjudet 17/10-2019 - 7/2-2020. Premiär 8/2 - 2020!

Delägare: Motionstid inför stämman i mars 2020 är till den 15-e januari. Motioner skriftligen till adress: Särna-Idre FVOF 
Box 26 
79090 Särna.

 

Styrelsen, Särna-Idre FVOF


Sjöar med öring och röding på FVO är: Grövelsjön, Hemsjön, Hällsjön, Öresjön Idre, Öresjön Särna, Näcksjön, Burusjön, Gyttjetjärnarna, Långtjärn Idreberget, Trollsjöarna, Djuptjärn,Slötjärn, Valltjärn, Källdalstjärn, Bladtjärn, Tjärn 87, Glytjärn, Slättåstjärn, Mellersta Långsjön, Kimtjärn, Blanktjärn Strömsillret, Stora Flysjön, Bålsjön,
 
Uppmaning: Ta med avfallet till återvinningen efter fisket! Härvor av nät, superlinor, glas, plåt, plast och t ex. ciggarettfimpar, kan allvarligt skada djuren omkring och i vattnen och även ert eget framtida fiske. Fisken kan t ex äta fimpar! Dessutom kan den som skräpar ner bli bötfälld.