Provisorisk karta


Tryckning försenad


Av flera orsaker är upptryckningen av den nya fiskekartan kraftigt försenad. En viktig anledning är oklarheter om vilka vatten som ska ingå. Tills den kommer i handeln, får ärade kunder hålla tillgodo med olika typer av provisoriskt ersättningsmaterial, som här på sidan och nästa sida. 

Under rubriken "Fiskevattenförteckning" finns en uppladdningsbar fil där kartan kan förstoras och studeras.