Insektskläckningar:

"Insektskläckningar" är betydelsefulla för fisket i våra vatten året runt, dvs insekterna är betydelsefulla, "kläckningarna" på vintern är lite annorlunda.

 

Det kan till exempel handla om att vassländorna dras till nyborrade hål på grunt vatten i början av pimpelsäsongen.

 

Eller att fjädermygglarverna börjar bli aktivare sent på våren, strax innan de ska förpuppas. Det gäller ofta på dybottnar på 1,5 - 3 m djup.

 

Eller bäcksländor som faktiskt kryper upp på isen för att kläckas i mitten av april.

 

 

 

Mås som spanar efter mygg på isresterna på Näcksjön 10/5 - 2018.