Stor öring går inte frivilligt på grundvattnet i dagsljus. Stor öring går inte frivilligt på grundvattnet i dagsljus.

15 juli - augusti

Strömvatten

Nu är vi inne i nattfisketiden, årets bästa fisketid, då det ibland nappar i varje kast om man har rätt fluga!

Det är nattsländorna som kan ge förutsättningar för sådana huggorgier. Nästan alla nattsländor är grå eller bruna, medan storleken varierar från pyttesmå 18 - 20 krok till jättestora 8 -10 krok. Flytande stora grå som rörs på vattnet är en effektiv metod (Streaking Caddis). Ofta kan man se förebilderna och härma deras rörelser. Fungerar inte det kan man prova mindre och brunare varianter (E 12) eller puppor, till exempel superpuppan i lite olika storlekar och färger. 

Mot slutet av augusti blir det i regel kortare aktivitets-perioder (kläckningar) i kvällningen. Dessa förskjuts undan för undan mot en period tidigare på eftermiddagen när det blir kallare väder.

2023-08-28 Börjar dra ihop sig till höstinsekter: små bruna myror, småbaetisar, Needleflies.

2023-07-15 Nattsländorna, speciellt pupporna, kan dra upp rejält med fisk till ytan, dock verkar högvattnet dämpande.

2023

2022-08-30 Höstinsekterna är här, Needleflies, små bruna flygmyror, mm.

2022-08-11 Dags för bandade simsländor och The Caperer.

2022-07-25 Rapporter om nattsländekläckningar i många strömvatten nu. Lite sena i år?

2022

2021-08-30 Höstinsekter och harrfiske, smått och mörkt, Needleflies och dipterer (Black Gnats).

2021-08-19 OBS av bandade simsländor vid Storån.

2021-08-04 Dags för bandade simsländor (Siphlonurus alternatus) och fladdrare ( nsl. Halesus radiatus).

2021

2020-08-28 En del höstinsekter, Needle-flies och diverse dipterer syns, men inga mängder i år?

2020-07-29 Har börjat dyka upp en del stora rödbruna nattsländor på kvällarna, i strömvattnen (Halesus radiatus 18 - 23 mm), har också synts en del nymfvak EM, troligen på dagsländor (större,? dvs bandad simslända?).

2020

2019-08-15 Såg vid ett par tillfällen stora vak från bilen i lugnflytande strömvatten som passerades på eftermiddagen. Undrar vad det kan ha varit? Såg egentligen ut som nattsländevak.

2019-08-03 Skapligt med vak rapporterat från flera strömvatten. 

2019-07-25 Tre dagar, och sedan för varmt? Dock fortfarande en hel del vak av nattsländetyp.

2019-07-21 En hel del kvällsaktivitet med främst nattsländor, men inte väder för riktigt fullt ös?

2019

2018-08-28 Finns en del hårmyggor (långbenta Black Gnat) längs en del vattendrag nu, börjar även komma needleflies i inte alldeles obetydliga mängder.

2018-08-21 Borde finnas en del andragenerationsdagsländor, men red har inte sett mycket av dem. Kilosharrarna från Fjätälven hade enligt uppgift fångats på blindfiske med torr klinkhammer och efterfiske med goldheads (effektiv metod när det inte vakar).

2018-08-17 Syntes en del spridda vak i kvällningen, men ingen riktig fart.

2018-08-05 Gott om fiskyngel i år, nu finns det nykläckt kvidd (elritsa) i både strömt och lugnt vatten.

2018-08-01 Små svarta flygmyror igång, stora mängder, men såg inte många vak.

2018-07-16 En del nattsländeaktivitet rapporterad från vissa platser sent på kvällen - natten.

2018

2017-08-17 Rapport om att de små bruna flygmyrorna synts till kring Idre i veckan.

2017-08-14 Såg några needleflies vid Fjätälven i dag, små grå bäcksländor. Fisken gillar dem, men det är kanske lite för tidigt på säsongen än. 

2017-08-08 Många insekter står i tur att börja kläckas, små strömsländor, bandade simsländan, Fladdraren (The Caperer, Halesus radiatus, en stor rödbrun nattslända, brukar göra fisken på bettet utan att man ser dem ta särskilt många), två brunaktiga medelstora (krok: 12) kvälls-nattkläckande forsnattsländor finns ev. fortfarande kvar (Hydropsyche siltalai och Rhyacophila nubila, gott om båda i Österdalälven) och små rödbruna flygmyror om det blir ett par soldagar. Dessutom snart, höstomgången av små Baetisar.

2017-07-29 I Storåns lugnsträckor ganska gott om Leptocerider (Athripsodes cinereus, 12 - 14, mörkbruna, pupporna intressantast, oftast grön bakkropp), kallas också Longhorns (har långa antenner).

2017-07-26 Simsländorna redan färdigkläckta i Storån? I dag fanns inte många, däremot en del mindre strömsländor mm.

2017-07-23 Kombinationen fuktigt och lite varmare väder brukar betyda dagsländekläckningar och det blev det på Storåns lugnvatten i dag: Simsländor, rätt många, vassländor (lilla) rejäla mängder, och flera av de små Baetiderna fanns fläckvis rätt många. En hel del Longhorns (nattsländor), syntes också.

2017

2016-08-18 Flygmyresvärmning, små bruna.

2016-08-14 En solig dag kan tvärt dra fram bandad simslända och "The Caperer". Simsländespinners på eftermiddagen och nattsländorna i mörkningen. Annars kläcks små svarta bäcksländor (Needle-flies) i större mängder framöver eftermiddagen.

2016-08-04 Hydropsyche siltalai och Rhyacophila nubila kläcks kvällar och nätter i augusti (nattsländor, 10 - 12 mm långa, med övervägande bruna färger). Det brukar bli rejäla mängder i t ex Österdalälven eller Brattströmmen, men tyvärr inte mer än några dagar för var och en av dem. 

2016-08-01 Månadsskiftet juli-augusti är lite av en högsäsong för flugfisket på stor vandrande öring. Fisket gynnas också av en del intressanta kläckningar som brukar dra igång den här tiden: Bandad simslända och The Caperer (Fladdraren, 18 - 23 mm lång, rödbrun nattslända). Om man inte ser de stora insekterna, kan fisken vaka på små strömsländor, eller några av de mindre nattsländorna (Longhorns, L. hirtum, flera). 

2016-07-20 Inga simsländor än? De måste väl vara igång nu? Eller har dom bara ett dåligt år? Annars är det generellt tid för mindre nattsländor (gråbruna, 14 - 16 - 18 krok). 

2016 

2015-08-24 MIH från harr i Fuluälven dominerades av knottpuppor (3-4 mm) i massor, någon enstaka nattslända och någon myra (bruna med vingar, och vanliga stackmyror). 

2015-08-18 I Strömvattnen bör det vara dags för de två största sensommarinsekterna Halesus radiatus (The Caperer, stor brun nattslända, svenskt namnförslag "Fladdraren") och Siphlonurus alternatus (bandad simslända). The Caperer, har en kort aktivitetsperiod i mörkningen. Bandad simslända gör rejäla spinnerfall lite tidigare på kvällen. Förekommer även i mindre skogsåar och fjällbäckar. 

2015-08-12 På eftermiddagen vakade det hyfsat på små dagsländor i Grövlan (antagligen liten strömslända). Vid Storån syntes några lite större, ljusa, dagsländor, men inga vak. En hel del sommarinsekter väntar nog på kläckning fortfarande. 

2015-08-04 Vid Foskros syntes endast mindre insekter, Baetisar, Liten vasslända, små svarta nattsländor (Mystacides azurea) och någon av de mindre Phryganeiderna.

2015-07-28 Vädret väldigt ombytligt, men enstaka tillfällen med nattvak, i bl a Storån, har rapporterats. 

2015-07-22 Äntligen syntes det några stora simsländor vid Foskros (Siphlonurus aestivalis), dessutom gott om spinners av liten strömslända (Ephemerella mucronata) och ett par nattsländor (Athripsodes annulicornis, Neureclipsis bimaculata, båda små, krok 14-16 och gråbruna, pupporna mest intressanta för fiskaren). 

2015-07-17 Relativt mycket vassländespinners vid Foskros, men även större dagsländor, t ex brun forsslända. Inga simsländor har synts till än, men borde komma om det blir soligt.

2015-07-15 Kviddlek i Storån, extremt försenad, men en bra chans för den som var på plats.

2015

2014-08-27 Aningen högt vatten och kallare har gjort att det är rena höstförhållandena nu, mest needle-flies och myror etc.

2014-08-21 Nu har äntligen "The Caperer," Halesus radiatus, dykt upp vid Storån, men inga bandade simsländor. Däremot fanns små strömsländor Ephemerella mucronata, äggläggande spinners. Ganska få vak dock.

2014-08-07 Vattenståndet steg och det kan sätta fart på de små bäcksländorna "Needle Flies" och på gröna fjädermygglarver i en del lugnvatten i skogsåarna.

2014-08-01 Svalare väder och ökande vattenstånd ger bättre fiskechanser igen. På gång är stora, 20 mm nattsländor (Halesus radiatus, eller the Caperer som engelsmännen kallar den) och bandade simsländor, också 15 - 18 mm (Siphlonurus alternatus). The Caperer syns mest vid strömmande vatten, särskilt vid Storån, medan de bandade även förekommer i en del stilla vatten på högre höjd.  

2014-07-25 Generellt för varmt, men på högre höjd är det svalare under nätterna och kan komma en del större nattsländor. Längre ner i dalgången finns en del smånattsländor igång, Psychmyia pusilla t ex, ljusbrun, krok 16 - 20. Brukar kläcka i stora mängder. Annars borde det vara dags för the small BWOs, häromkring, små strömsländor mest, krok 16 - 20.   

2014-07-19 Strömvattnen verkar vara inne i en period med mera småväxta insekter. Små nattsländor, Baetisar och Black Gnat, mm. Utom på lite högre höjd där det finns simsländor. I Storån vid Foskros är det gott om sådana.

2014

2013-08-26 Corixa! skriver Johan Klingberg i senaste Fiskejournalen, då kan det ju var intressant att känna till att det brukar krylla av Corixa i bäverdammar. Ibland växer fisken dessutom till kilot och över det! Mycket spännande, men lämna 3000-kronors-vadarna hemma, det brukar bli hål på dem.

2013-08-19 Högvatten och kallare väder dämpar aktiviteten, men det kan hugga rätt bra på dagarna på små beiga nattsländetorrisar och små svarta bäcksländor.

2013-08-03 Augustimörker brukar i våra trakter betyda kortare huggperioder i kvällningen snarare än hela nätter av nattvak. Kvällsvaken kan vara smådagsländor Baetisar och små strömsländor en kort stund, följt av några stora nattsländor, vilket också avtar snabbt. Det gäller med andra ord att vara på rätt plats i rätt tid.

2013-07-31 Det är dags för några av säsongens huvudnummer. Fast om man inte är ute och håller ögonen öppna kan dom blåsa förbi ganska snabbt i det här vädret. Det är den bandade simsländan Siphlonurus alternatus och de stora nattsländorna Halesus radiatus. Båda i 1,5 - 2 cm-klassen. Synliga fram på kvällen under en dryg timmes tid. Båda är vanliga ungefär samtidigt i Storån.

2013-07-25 Värmeböljan har tagit greppet om situationen. Det brukar betyda avtagande aktivitet på vatteninsekterna, men desto bättre fart på land. Dags för skalbaggar och myror mm för den som vill fiska torrt. En kortare vakperiod på små strömsländor, eller på något ställe röd strömslända kan det bli mot kvällningen, liksom nattsländor (longhorn sedges, Leptocerider, gulgrön kroppsfärg och brungrå vingar, 14 - 16).

2013-07-15 I Österdalälven är det fart på nattsländekläckningarna under klara kvällar. För tillfället är det mest små nattsländor, men om en vecka? kommer antagligen Hydropsyche siltalai igång, den är ungefär krokstorlek 12. 

Det vakar nästan alltid på sjöarna i kvällningen. Det vakar nästan alltid på sjöarna i kvällningen.

Sjöar

I sjöarna har ofta dagsländorna mer eller mindre kläckt färdigt för året, utom på högre höjd där det finns simsländor. Men det finns ju nattsländor och fjädermygg också, och myror. Blåsigt väder, eller skurar, brukar betyda myror på vattnet, även andra landinsekter, eller halvakvatiska (harkrankar). I vissa sjöar finns även en del dammsländor mm, som kan vara intressanta.

Burusjön håller faktiskt en hel del simsländor, som kläcker under den här perioden. Andra sjöar får förlita sig på nattsländor, framförallt Leptocerider, Longhorns, där pupporna är hetast. Den vanligaste är Mystacides azurea, en blåsvart rackare som motsvarar krok 16 ungefär.

2023-08-28 Var en vakperiod sen EM.

2023-07-19 Syntes en hel del nattsländevak på sjöarna i dag (och svärmar av små mörka hannar av Longhorns vid stränderna).

2023-07 15 Rapport om bra fiske på nattslände-imitationer i stilla vatten

2023

2022-08-24 2-kgs öringen hade bara ätit abborryngel 30 - 32 mm.

2022-08-12 Molanna albicans och plankton, och små bruna flygmyror i ett MIH i dag.

2022-08-07 De små bruna flygmyrorna i sedvanliga mängder på sjöarna, blandade med nattsländor och abborryngel.

2022-07-25 Ganska bra fart på pupporna rapporteras löna sig vid sjöfiske nu.

2022

2021-08-23 Abborryngel i  MIH på de större sjöarna nu (35 mm).

2021-08-19 Syntes en del medelstora gråbruna nattsländor.

2021-08-04 Flera nattsländor och bandade simsländor i kalendern nu.

2021-07-21 Syntes en del nattsländor en stund på eftermiddagen.

2021

2020-08-07 MIH: Molanna albicans.

2020-07-29 MIH: Natt-sländor, Green Peter 10 - 12 mm, Cyrnus flavidus 8 - 9 mm, Grouse wing 7 - 9 mm, och Molanna 10 - 13 mm, i dag igen.

2020-07-20 En hel del nattsländor i ett MIH: Green Peter, Cyrnus flavidus, Grouse wing, och Molanna. de verkar vara lite sena i år?

2020

2019-08-09 På Näcksjön var det inga Green Peter, däremot någon Molanna albicans och plankton, massor i ena fisken, samt fjädermyggpuppor i den andra, gulaktiga, läge för Yellow Owl?

2019-08-05 Green Peter (Oecetis ochracea) fortfarande i maginnehåll på fisk som vakar i sjöarna på kvällarna. Det här verkar vara ett ovanligt bra år för den.

2019-08-03 Fortfarande the Green Peter, Oecetis ochracea (krok 14, grön och brun nattslända) i farten, men även Molanna albicans, syntes. Något ljusare än den första.  

2019-07-26 Ett MIH från en skogssjö visade bra med Oecetis ochracea (puppor, gott om dem, krok 14), Cyrnus flavidus, (gula miniatyr-racerbåtar i ytan, krok 16) och Molanna angustata, brun, krok 12. Dessutom var det en hel del ägg-läggande etc. av Grouse wing Silverhorns, krok 14. 

2019-07-18 Racet med små nattsländor är igång i sjöarna: Grouse wing Silverhorn, Cyrnus flavidus (liten gul), Oecetis ochracea (Green Peter). Kläckning gärna sent på kvällen. 

2019

2018-08-29 Där det inte finns abborryngel, finns det plankton, eller eventuellt gammarus i MIH.

2018-08-14 Årets kläckning är nog abborryngel, 2,1 kgs-öringen från Öresjön hade 23 sådana i MIH, 40 mm långa.

2018-08-13 Nu har det kommit igång en del nattsländekläckningar på sjöarna, men blir ganska korta vakperioder i kvällningen.

2018-08-01 Små (6 - 7 mm) flygmyror vid sjöarna. Såg inte många vak, kanske senare på kvällen.

2018-07-26 En hel del nattsländor syns, men inte så många fiskar som äter dem i värmen.

2018-07-17 Mycket nattsländor på vattnet en stund i kvällningen, men fisken gjorde mest stillsamma vak. 

2018

2017-08-26 Massiv nattsländeaktivitet under en eftermiddagstimme på Näcksjön: Longhorns, Molanna albicans, Black Dancer, Agrypnia obsoleta. Syntes också ng. dammslända. Fisken inte riktigt med på noterna 

2017-08-23 En halv-kilosöring från Näcksjön lämnade ett MIH: Domi-nerande, små bruna flygmyror, Nattsländor, Agrypnia obsoleta, Molanna albicans, och diverse små Longhorns (Leptocerider, flest, Mystacides azurea, "Black dancer", som amerikanarna kallar sin motsvarighet).  

2017-08-12 Öringen från Näcksjön hade ätit tre arter av nattslände-puppor: Molanna albicans, Agrypnia obsoleta, och Cyrnus flavidus. A. obsoleta är störst, krok 12 ungefär (grå färger), Cyrnus är väl bara krok 16, och M. albicans: 14. Ingen av dem är särskilt lik en 3 cm lång Dabbler.  

2017-08-01 Ett MIH fullt av Oecetis ochracea = Green Peter! Sjöarna "kokar av vak" , någon halvtimme ibland. Fanns även några Molanna albicans, också snart på gång. Vädret måste dock passas med sekund-precision om det ska
bli något i år.

2017-07-30 I dag var det full fart. Dominerande i MIH: Cyrnus flavidus (liten 16, gulbrun), men det fanns också några Green Peter (14, grön, svart och brun) och enstaka Molanna albicans (12 - 14, beige och ljust grön)

2017-07-24 Så var det dags igen, den notoriskt svårfiskade nattsländan Green Peter (Oecetis ochracea) har dykt upp i ett MIH. Svårpassade huggperioder, mest i mörkningen (eller kolmörker), men plötsligt även på dagen? Det gäller att vara ute och fiska dygnet runt!

2017-07-21 Äntligen! ett maginnehåll med nattsländepuppor, Cyrnus flavidus, små 14 - 16, gula och bruna rackare som finns i alla stilla vatten i hela området. Fisken tog i och för sig en hästmyra ändå. 

2017

2016-08-25 Små bruna flygmyror fortfarande huvudsaklig ytföda, men även en del nattsländor i farten. Halvstora, bruna Limnephelider (politus?). 

2016-08-18 Flygmyror, bruna och en hel del nattsländor.

2016-08-04 Dåligt med vak på många sjöar, men inte alla. Det kan alltså löna sig att åka runt och spana. Antagligen handlar det mest om att skurarna styr aktiviteten.

2016-07-31 Fortfarande Longhorns, men nu börjar det bli dags för Mollanna albicans, red såg några i dag. Annars hade ett par fångade öringar mest Daphnier (plankton) i MIH.  

2016-07-18 Kilosöringarna från Näcksjön hade ätit husmaskar, Agrypnia obsoleta, och nattslände-puppor, Oecetis ochracea, dvs Green Peter.

2016

2015-08-29 Gott om de små svartblåa nattsländor-na vid sjöarna, (Mystacides azurea, krok 14 - 16). Äggläggning?

2015-08-22 Stor kläckning av Agrypnia obsoleta i Burusjön på efter-middagen. Är inte den egentligen en nattkläckare? Krok 12, gråbrun nattslända. 

2015-08-17 Kilosöringen från Näcksjön hade ätit rätt mycket olika nattsländor, jfr den 14.e nedan, men även flygmyror och skalbaggar.

2015-08-14 Lite av multiple hatch på nattsländor i sjöarna för tillfället: Mystacides, Longhorns, även Grouse wing, Agrypnia obsoleta, Molanna albicans, av de två sistnämnda är honorna mycket större än hanarna, 16, respektive 12 mm. 

2015-08-06 Även i sjöar är det gott om Mystacides azurea för tillfället. En av de vanligaste nattsländor som finns, vanlig även uppe i fjällen. Red. upplever den dock som lite svår att fiska med.  

2015-07-27 Leptocerider, Longhorns, i farten på grundare sjöar, de djupare verkar lite off för tillfället. Dock har en del flygmyror siktats.

2015-07-20 Gott om små nattsländepuppor i maginnehåll från öringar fångade i sjöar och tjärnar. 

2015

2014-08-26 Nu verkar det vara slut på Molannorna,  de små grå nattsländorna. Någon enstaka större gulbrun nattslända Limnephilidae m fl, finns väl kvar, och fisken hugger nog på dem ett tag till.

2014-08-21 Fortfarande rätt mycket Mollanna a. i de större sjöarna, tillsammans med Longhorns, t ex M. azurea.

2014-08-01 Mollanna albicans i många sjöar. Den sprattlar omkring en hel del i ytan när den kläcks och fisken är rejält intresserad av den, trots att kläckningen ofta är mitt på dagen. krok 14, ljusgrå, ljusgrön och ginger.

2014-07-25 Brukar vara mycket Leptocerider den här tiden (Longhorns, som engelsmännen kallar dem) Har dock inte sett några i år, annat än i Öresjön. Är dom fördröjda av värmen?

2014-07-19 Öresjön Särna håller ett halvskapligt bestånd av simsländor. Reds öring hade några sådana i MIH, och dessutom några Leptoceridpuppor, gulgröna och svarta krok 12-14-16. Abborrarna hade ätit gammarus.