april-maj

 

I mitten av april börjar det på allvar hända saker i våra vatten. Fjädermygglarverna skapar hyperspännande fiske på grunt vatten i våra större öring-rödingsjöar. Sena kvällar kan den aktiviteten bli intensiv. Lite ostmäsk är ju inte fel, men när man väl har konstaterat att man har fisk under hålet är det dags för experiment. Det lönar sig i regel att bjuda på något nytt varje gång!

2024-05-16 Börjar synas fjädermyggvak på sjöarna, även flygmyror.  

2024-04-11 Dags för bäcksländor vid strömutlopp etc.

2024

2023-05-05 Hade synts en del vak på Storån i Foskros mitt på dagen, troligen bäcksländor.

2023-04-20 Syntes en del bäcksländor vid iskanter på älven.

2023

2022-05-21 Verkar vara ett riktigt fjädermyggår i år, rödingarna vakar timmar i sträck på de stora svarta fj.m.-pupporna, och enbart puppor i MIH. 

2022-05-10 När isen är borta börjar insektsrallyt efter en dryg vecka vid lämpligt väder. Först stora svarta fjädermygg, sedan vassländor, stora, en vecka, och små, tre veckor. Värmen sätter också fart på landinsekter: myror, och hawthornes.   

2022-04-29 Bäcksländor, fjädermygg och dagsländenymfer ligger i startgroparna för årets första större kläckningar.

2022-04-11 Dags för bäcksländor vid strömvattenutlopp etc.

2022

2021-05-30 Rejäl vakrush på fjädermygg på Näcksjön i dag.

2021-05-22 Börjar väl bli dags för fjädermygg på de större sjöarna, men är väl lite tidigt ännu, islossningen var 10 dagar senare än i fjol (2021-05-19).

2021-05-17 Flugsnapparna har visserligen kommit, men i dag är dom inte ute och flyger.

2021-05-06 Onödigt kallt väder har hejdat aktiviteten tillfälligt.

2021-04-25 Abborrarna går inne på riktigt grunt vatten under isen, 1,5 m och vräker i sig fjädermygglarver, vasslände-nymfer och sjösandsländenymfer, som det verkar på ett par MIH.

2021-04-19 Och idag såg jag den första Taeniopteryx nebulosan på Österdalälvens is! 

2021-04-15 Dags för bäcksländor!

2021

2020-05-26 Rödingarna från Näcksjön hade ätit stora, 8 - 10 mm svarta fjädermyggpuppor, skalbaggar svarta 6 - 7 mm, flygmyror 10 - 12 mm, små vassländenymfer, svidknottlarver och plankton 2 - 3 mm. Inte många vak syntes bland vågorna, men full fart på ythuggen ändå!

2020-05-24 Mera vak på sjöarna nu, både svalor och flugsnappare har anlänt! De större strömvattnen stiger snabbt, fjällfloden är här!

2020-05-21 En del fjädermygg har börjat synas på (de isfria) sjöarna, och något vak kan man se. Inte de riktiga mängderna än? 

2020-05-17 En vecka efter islossningen på många skogsvatten, dags för fjädermyggkläckning. Enstaka bäcksländevak rapporterade från Storån.

2020-04-12 Dags för bäcksländor kring fors- och bäckutlopp i många sjöar.

2020

2019-05-25 Riktigt bra fart på fjädermyggen en stund i kvällningen. Som vanligt också gott om "Hawthornes".

2019-05-22 I dagarna har de första stora vassländorna visat sig vid vissa vatten, även fjädermyggvak har synts, men inga riktiga massvak än.

2019-05-16 I dag syntes en hel del insekter på blankvattnen i Grövlan, men inga fiskvak än. Verkade vara mest bäcksländor? I sjöarna börjar det dra ihop sig till första fjädermyggorna!

2019-05-09 Inga vak synliga på en vecka, vintern kom tillbaka.

2019-04-27 Syntes en del bäcksländor och t o m något vak ovanför Foskros.

2019-04-10 Dags för bäcksländekläckningar i strömutloppen i vissa sjöar, brukar dra till sig sik, harr, m fl fiskar. Fjädermygglarverna piggnar också i.

2019

2018-05-27 Stora svärmar av stor vasslända nu. Brukar ge fiskechanser i gränsområdet mellan strömt och stilla vatten, håar etc.

2018-05-26 Rejäla mängder av Hawthornes nu (hårmyggor, långbenta Black Gnat, krok 14 - 16). De sista kvällarna har det kommit kraftiga vindpustar vid 20 - 21 - tiden, det borde servera hårmyggorna till fisken. Man ser även en del flygmyror, men red. har inte sett några riktiga svärmar av dem än, och ingenting i MIH. Men det kommer väl.

2018-05-24 I strömvatten en del bäcksländor, i sjöarna fortsätter racet med fjädermygg. Enstaka stor vasslända på gång.

2018-05-20 Otroligt massiva fjädermyggkläckningar, en småväxt art, 4 - 5 mm, grön kropp, på alla stilla vatten, både små och stora.

2018-05-10 Islossningen ger en kläckning av fjädermygg direkt när isen börjar röra sig och kanten mellan öppet och istäckt vatten verkar extra intressant.

2018-04-12 Dags för bäcksländor vid strömvattenutlopp och liknande. I det här soliga vädret kan de nog dyka upp trots snömängderna. Fisket med fjädermygglarver på grund-vattnet har inte dragit igång än, men det kommer väl när snön krymper ihop. 

2018

2017-05-18 Vakande fisk, inte helt få, rapporterades från Öresjön på Idre. De högg inte på långedrag. Insekt? Gissningsvis: Bibionider (dvs. Black Gnat), fjädermygg eller flygmyror, sätt en av varje på en tafs, med flugorna 1,5 m isär.

2017-05-15 Onödigt kallt väder håller tillbaka aktiviteten ännu så länge.

2017-04-27 Enstaka Taeniopteryx nebulosa synliga på isarna.

2017-04-20 Siken på 1,1 kg från Storbosjön var helt fullpackad med vulgatanymfer!

2017-03-27 Soligt väder sätter fart på insekterna under isen. Bäcksländor och fjädermygg, - - snart.

2017

 
2016-05-26 Allt regn och all kyla har dämpat till och med fjädermyggaktiviteten, så att den uteblir på kvällarna. På varmaste eftermiddagen kan det kanske funka en meter ner, men det blir väl riktiga vakrusher snart. Sjunklina i kallt vatten är kallt! Vak blir roligare.

2016-05-21 Full fart på dom "stora" svarta fjädermyggorna på de större sjöarna nu. Häftiga vakrusher rapporterade. Även i mindre tjärnar finns dom. Annars är det som vanligt gott om långbenta Black Gnats (Hawthorns som engelsmännen säger, våra är mindre än deras, krok 16, ungefär).

2016-05-11 Samma tjärn som sist (Kimtjärn), och samma aktivitet, men en nybunden flytande kviddimitation gav nu tre hugg och en kilosfisk på land! Och, nej den hade inga kvidd i magen, men däremot fullt av små svarta fjädermygg, både vuxna, mest, och puppor.  

2016-05-09 Små fjädermygg täckte ytan på en mindre skogstjärn i dag. Ett glest bestånd av grov öring gick runt och tog vakande småfisk (kvidd) i stället. Red hade ett napp.

2016-04-23 Isen på strömvattnen i stort sett borta utan att några intressanta insekter observerats. Det har dock varit någon solig och nästan varm dag, så man får väl anta att bäcksländekläckningarna ändå har fungerat i det fördolda. Haken är väl att det egentligen är nätter med plusgrader som behövs. 

2016-04-09 Nu börjar insekterna bli aktiva, bäcksländor i strömkanter mm och fjädermygglarver inne i grunda vikar med växter eller dybotten. Hur aktiva fjädermygglarverna är vet man väl inte, men dom brukar finnas i fiskens maginnehåll nu på våren. 

 

2016

2015-05-31 "Stora" svarta fjädrmygg kläcktes i dag på åtskilliga sjöar och tjärnar. Det blir tre veckor senare än t ex säsongen 2011. 

2015-05-27 Löven har inte slagit ut än i det ovanligt regniga vädret! Någon stund före regnskurarna blir det ändå några fjädermyggvak på de lägre liggande skogssjöarna. 

2015-05-20 Nu börjar det synas enstaka vak, både på skogssjöarna och i Storån (fjädermygg på sjöarna och bäcksländor i Storån).

2015-05-10 Varmt väder, en del mygg syntes, men inget på vattnet.

2015-04-29 Kall blötsnö stoppade insektsaktiviteten i dag. Ser inte ut att bli något första lovliga strömfiskedagen heller (1-a maj). 

2015

2014-05-14 En del, förmodligen fjädermygg-vak, syntes på morgonen idag på Särnasjön. Annars verkar insektslivet vara något försenat ännu så länge. Maj har varit väldigt kall.

2014-04-25 På Sörvattensjöns is fanns det bäcksländor Taeniopteryx nebulosa.

2014

2013-05-27 Det tog ett tag, men nu svärmar stora vassländan (Leptophlebia marginata) i större delen av FVO, Storån brukar ha mycket sådana, men verkar ligga lite efter i år. 

2013-05-16 Med värmen kom det igång ordentligt! Hawthorns i massor längs stränderna och i sjöarna fullt ös på de "stora" svarta fjädermyggorna. Dagarna har varit blåsiga, men en lugnare natt vid 03 00 - 04 00-tiden vakade det frenetiskt på de större sjöarna. Blåsvädret har gjort att det nog kan vara ide att fiska torrt med imitationer av Hawthorns på dagen.

 

2013-05-13

Fortfarande kallt och blåsigt väder och fjällflod, vattenståndet sjunker dock. Det syns inte så mycket insektsaktivitet än.

 

2013-05-09

Fjällfloden har kommit, så de större strömvattnen är lite off, för tillfället. Men red. såg faktiskt vak i en par av småtjärnarna på skogen. Det var svarta fjädermygg i farten. 

 

2013-05-05 

Nu börjar det hända saker, vattenståndet är ganska normalt, någon cm eller knapp dm högt och solen lyser. Taeniopteryx nebulosa, bäcksländor, mörkt gråbruna, krok 12 -14, fanns vid Fjätälven i dag. Engelsmännen kallar dem "February red" av någon anledning. Någon liten rödgul huggsignal kan man gärna binda in på sin imitation.

 

2013-05-01

Vädret lite för kallt och blåsigt för bäcksländefisket med torrfluga på de tidigaste strömvattnen.