På våren när vattnet har sjunkit till normalt, blir det många kläckningar i snabb följd. På våren när vattnet har sjunkit till normalt, blir det många kläckningar i snabb följd.

Strömvatten
Årets bästa fisketid för flugfiskaren inleds med vassländor i stilla vatten, och forssländor, baetisar och ett par nattsländearter i strömmarna.

I Storån är det ganska bra med stor vasslända (Leptophlebia marginata, krok 12 -14) i början av perioden. De tidigaste nattsländorna är Apatania wallengrenii (brun m grön kropp, 14 - 16, lugna stryk) och Philopotamus montanus (brun m gul kropp, 12 - 14, forsar och vattenfall). Arctopsyche ladogensis är det också gott om i mera forsande avsnitt av Storån, och de flesta andra större strömvatten. Den kläcker också nu rätt tidigt på säsongen, gyllenbrun, med mörkare kropp, krok 10 - 12. Den är vanlig i samma vattenområden och på samma tid som gul forsslända, släng helt enkelt ut en streaking caddis om det inte hugger på den gula!

Så småningom kommer stor strömslända (Ephemerella aurivilli), brun forsslända, åsländor (Baetis Rhodani) och flera små Baetisar och simsländorna! På nätterna tillkommer en av de mindre nätbyggarna (Hydropsyche silfveeni) och ett par dagar senare en större (H. pellucidula).

2024-06-20 Påvissa håll rapporteras nattsländekläckningar, borde vara nätbyggare enligt ovan. Forssländorna fick kläckarväder, då brukar dom vissla förbi snabbt.

2024-06-11 Syns någon Forsslända, men majoriteten kvar i vattnet än?

2024-06-04 Det varma och torra vädret har verkat bromsande på kläckningsaktiviteten, men båda arterna av vassländor finns kvar i viss utsträckning, liksom även forssländor mm.

2024

2023-06-20 Syntes en del bäcksländor mm i forsarna, men riktiga större kläckningar verkar dröja.

2023-06-17 Flygmyror, lite vassländor, båda arterna, och gula forssländor, syntes för några dagar sedan, men slut nu?

2023-06-01 Endast små fjädermygg på någon fläck längs Storån i dag.

2023

2022-07-17 En del djupa nymfvak på dagen i Storån vid Foskros, simsländor?

2022-07-07 Börjar komma en del nattsländor, men kortare vakperioder?

2022-06-27 Rapporter om stora kläckningar av små vassländor både i sjöar, håar och strömvatten.

2022-06-21 Syntes nymfvak, modell L. vespertina vid Foskros. Även tecken på forssländesvärmning vid sjöutlopp: Idresjön och Älvrosfjorden (måsflockar).

2022-06-09 Rapport om stor kläckning av stora vassländan i lugnvatten i Storån (L. marginata).

2022-06-02 Fortfarande tveksam fart på vatteninsekterna i strömvattnen, men är nog på gång när som helst nu.

2022

2021-07-04 Nattsländorna är igång på kvällningen och ibland även nätterna. de flesta Hydropsychearterna är nog klara (utom H. siltalai, som kommer snart).

2021-06-19 Ett milt regn drog fram en intensiv multiple hatch av mindre dagsländor i Storån vid Foskros: L. vespertina, E. mucronata, Heptagenider, fuscogrisea och joernensis, och små Baetider, dvs allt smått på en gång av vassländor, strömsländor, forssländor och åsländor. Fisken svarade med att vaka över hela ån i timmar. 

2021-06-14 Ett riktigt regn med högre och kallare vatten ändrar förutsättningarna, så att en del arter kommer senare.

2021-06-10 Torrt och blåsigt, med kalla nätter har gjort att kläckningsrallyt stannat av en aning.

2021-06-05 Bra fart på de stora vassländorna nu, forssländorna också på gång. Ser ut som en sån där säsong när dagsländorna kläcker klart snabbt. 

2021

2020-07-14 Sporadiska kläckningar av lite olika arter av dagsländor mellan skurarna i strömvattnen.

2020- 07-05 Rapporter om kläckningar av simsländor i området 5 -600 möh och uppöver, trots det ombytliga vädret.

2020-06-27 Har varit kläckningar av dagsländor mitt i natten och på morgonsidan under värmeböljan, nattsländorna har inte synts till så mycket.

2020-06-15 Och dags för lilla vassländan även i strömvatten.

2020-06-09 Syns fortfarande bäcksländor vid strömvattnen, och vid Storån är det snart dags för stora vassländan L. marginata. Den svärmar häftigt i Särna för tillfället.

2020

2019-07-14 Lite mindre nattsländor, krok 14 - 16 börjar dominera kläckningarna.

2019-07-10 Årets multiple hatch i Storån ovanför Foskros: Massor av simsländor, strömsländor (röd) och forssländor H. dalecarlica, Yellow Sally. Vassländorna verkade vara slut, men otroliga mängder av nattsländor av flera arter har tagit vid: Polycentropus flavomaculatus, Lepidostoma hirtum, Rhyacophila sp., Leptoceridae sp., och från MIH på en 6 hg öring: Hydropsyche silfveeni och pellucidula, samt L. hirtum och Agapetus ochripes.  

2019-07-06 Häftig kläckning och vakrush ovanför Foskros före regnskuren, simsländor, strömsländor, och vassländor, dvs multiple hatch som vanligt, syntes även en del nattsländor.  

2019-07-02 Fortfarande ganska gott om vassländor vid Foskros, men även en del simsländor och rejäla svärmningar av lilla strömsländan (E, mucronata). Nattfiskeinsekterna (nätbyggande nattsländor, mest) har också kommit igång. Fantastiskt att se så många vak i Storån igen!

2019-06-29 Rejäla kläckningar av dagsländor mellan regnskurarna: Liten vasslända (L. vespertina) på lugnare ställen och Liten strömslända, (Ephemerella mucronata) där det strömmar och är mycket mossa på bottnen. Dessutom simsländor (Siphlonurus sp.) på gång.

2019-06-25 En del H. fuscogrisea, (brun forsslända) kläcker på flera ställen. 

2019-06-23 Rejält med vak vid Foskros i dag, mycket dagsländor av flera arter kläckte: Liten vasslända, mest, Forssländor (H. dalecarlica), simsländor, och även stor strömslända, såg inga Baetisar, men det var väl en tillfällighet. Vaken var ganska många, men verkade mest gälla mindre nymfer. 

2019-06-20 Regn = vak i Storån nu för tiden, ganska bra med små grå Baetisar i dag, och en hel del vak på vissa sträckor, trots det höga vattenståndet!

2019-06-13 Riktig vakrush på vassländor vid Foskros i dag. Syntes också gul och brun forsslända på flera håll. 

2019-06-10 Rapport om en del vak på flera arter av dagsländor i dag vid Foskros. 

2019-06-06 Försiktig kläckning efter åskskuren i Storån på eftermiddagen, mest nymfvak, men bör ha varit stor vasslända.

2019

2018-07-06 Det låga vattenståndet samlar både fisk och insekter till vissa ställen. Vet man var, kan fisket faktiskt vara bra! 

2018-06-25 Nattfiske på nattsländekläckningar verkar bli i normal tid, trots allt onormalt väder. Det är också fläckvis gott om mätarlarver (lövmask), m fl. landinsekter. 

2018-06-18 Inte normalt, utan tom. lite sent, kläcker lilla vassländan nu i t ex Storån m fl.

2018-06-12 Den befarade jättekläckningen i förtid verkar ha kommit av sig. Kan vi se fram emot en normal utveckling från och med nu?

2018-06-07 Nu kommer rapporter om gula forssländor, och även bruna, från flera håll. Håller årets befarade jättekläckning av allt på två veckor (eller två dagar) på att dra igång? 

2018-06-01 Stora vassländan har kläckt rätt bra, i alla fall i håar mm.

2018

2017-07-11 Nattsländorna har kommit igång, men även dom känner av vädret, det gäller att passa på. Såg även en del grova nymfvak ovanför bron i Foskros före en regnskur.

2017-07-02 Verkar bli ett riktigt "lövmaskår" i år, gott om björkmätarlarver både 1,5 och 2,5 cm långa, knallgröna, på bladen på björkar på 6-650 möh. Också gott om stora mörkbruna flygmyror. Brukar löna sig att prova någon av dessa som torrfluga, särskilt när vinden blåser till eller det kommer en häftig skur. 

2017-06-29 Ganska bra kläckningar av små dagsländor, Baetis, men även forssländor. När som helst nattfiskedags med nattsländepuppor i sjöutlopp etc.

2017-06-26 i dag kläcktes det rätt bra med insekter i Sörälven mitt på dagen i blåsten. Baetis, små, ljusa, massor, Forssländor, bruna, en hel del, Bäcksländor, Yellow Sally, åtskilliga. 

2017-06-21 En del vak syntes vid Foskros, verkade vara vassländor och forssländenymfer (troligen den bruna).

2017-06-19 Syntes enstaka forssländor, mycket vid Storåns utlopp i Idresjön, men glesare längre upp. Baetider verkar dominera fortfarande.

2017-06-10 I mera forsande vatten, t ex Fulan kläcktes en del Baetis Rhodani, även en mindre Baetisart fanns med i MIH från ett par fångade harrar. Mest nymfer, men även vuxna, en del vak syntes en stund på eftermiddagen.

2017-06-06 Vattenståndet är högt fortfarande och vindarna är kalla. Insektslivet är försenat, men i alla fall bäcksländor och vassländor börjar dra igång längs Storån.

2017

2016-07-13 En del små (16 - 18) grå dagsländor syntes längs ett lugnvatten i Storån, enstaka vak. Det borde vara bättre läge för nattsländor senare på dagen, men regnmolnen brukar störa dem mer än de stör de små BWOs.  

2016-07-08 Stora svärmar av Leptoceridhannar (longhorn sedges, t ex Green Peter) efter stränderna brukar betyda att kläckningen till större delen är över. Men, de har inte varit synliga vid Storån i Foskros än. Dags för nattfiske alltså! 

2016-07-03 På 630 m höjd över havet kläckte bra med forssländor i en solstrimma på eftermiddagen. Det var mest Heptagenia dalecarlica. Hannarna var rätt mycket mörkare än honorna som var tydligt gulare.

2016-06-28 Mycket skurar och en del heta solglimtar bör ge fortsatt flygmyreaktivitet och lite middagskläckningar av dagsländor.

2016-06-25 En riktig svärmning av stora flygmyror i dag, bör nog intressera strömvattenfisken också.

2016-06-21 Black Gnats blåser ut på vattnet, och harren tackar inte nej till det. Ganska gott om gröna mätarlarver också (kallas lövmask lokalt). Vatteninsekterna är på gång, men fisken verkar tvivla på om det är mat. Det går snart över! 

2016-06-18 De högre belägna vatten verkar vara rejält på efterkälken med kläckningarna. I t ex Grövlan, liten aktivitet och mest bäcksländor i farten.

2016-06-11 Nu kom dagsländorna, mitt på dagen i kallblåsten. Stor vasslända, Leptophlebia marginata, Stor strömslända, Ephemerella aurivill, och gul forsslända fanns i harrmagar från Sörälven.

2016-06-06 Värmen har dragit fram mycket landinsekter, medan vatteninsekterna verkar vara lite sena. Bäcksländor, February red och Amphinemoura finns ändå på plats. Såg faktiskt också några gula forssländor vid Lemån.

2016

2015-07-15 Gott om spinners av liten vasslända på vattnet i Storån vid Foskros. Samtidigt svärmade små bäcksländor, Nemourider, och enstaka gula forssländor.

2015-07-12 Nymfvak i strömvattnen, kan vara någon av de större dagsländorna.

2015-07-08 Strömvattnen har fiskat sämre än sjöarna ett tag, men i dag kläcktes i alla fall en del Baetis, vilket drog igång en del nymfvak innan det dog ut.

2015-07-03 Våldsam kläckning av nattsländor rapporterades från mera forsande partier av Storån, de klassiska flugvattnen vid Foskros var påfallande stillsamma (men det ändrar sig nog snart). I Grövlan fortfarande gott om mindre dagsländor (Baetis-typ).

2015-07-01 Med värmen kommer snabbt senare kvällsaktivitet och antagligen snart också nattfiske.

2015-06-29 Ingen har sett några gula forssländor än, men gott om Baetis. Det lär ändra sig med värmen.

2015-06-25 Massiv kläckning av medelstora (-små) dagsländor på Grövlans lugnvatten trots högvattnet. Art? Åsländor eller vassländor?, bruna var dom i alla fall. Även från Fjätälven rapporteras kläckningar som fått storharren att gå och "beta".

2015-06-22 Relativt gott om vassländor vid Storån, och Baetis i Grövlan, rel stora, Rhodanityp.

2015-06-14 Fortfarande mycket lite insektsliv på ytan i strömvattnen i kylan.

2015-06-09 Ännu syntes inga kläckningar på strömvattnen, inte ens på ställen där vattenståndet var normalt. Mycket dipterer satt dock på de blommande videbuskarna, de kan blåsa ner på vattnet.

2015-06-02 Inte en insekt så långt ögat når, men man ska inte låta lura sig. När fisket väl kommer igång efter sådana här blöta och kalla vårar, brukar fiskarna vara fetare än ett normalt år! Dom har alltså ätit, utan att vi har sett det! 

2015

2014-07-15 Såg ut  som dagsländeaktivitet i Grövlan vid Sävashån, strömsländor och, eller simsländor.

2014-07-08 Riktig nattfiskenatt i Storån. Började sedvanligt med Yellow Sally, vilka fisken inte tog, fortsatte med simsländesvärmning och spinnerfall (såg ut att vara Siphlonurus lacustris, 15 - 17 mm stora), ett par större öringar gapade över dem och så avslutades fisket med ett två timmar långt race efter nattsländepuppor (Hydropsyche pellucidula, 12 - 14 mm, mörkbruna och guloliva, även några mindre och grönare, 7 - 8 mm,  Lepidostoma hirtum, och 5 mm Agapetus sp.). När vaken upphörde vid 02 00, insåg red. att det inte ens hade varit några knott ute - hur kan det komma sig? 

2014-07-04 Torrare och blåsigare väder medförde återgång till Black Gnat osv, på många ställen. Fisken vakar friskt på små svarta flugor, men även blindfiske med d. o. fungerar.

2014-06-28 Kläckningar av en lite mindre känd dagslända i Grövlan mitt på dagen mellan regnskurarna. Det såg ut som Ecdyonurus lateralis (eng Dusky Yellowstreak). Den ser ut som en forsslända, men mörkare och lite mindre än den gula (beigegul krok 14). Bestämningen dock inte säkerställd. Verkar ha en viss förkärlek för in- och utlopp ur höljor och håar (i likhet med större harrar eller öringar).  

2014-06-23 Lite varmare i vädret, och genast blir det  Baetiskläckningar i Storån vid Foskros. Det var en svår artbestämning, Baetis digitatus, eller niger? Digitatus skall vara sällsynt och rödlistad, medan niger är jättevanlig. För fiskaren spelar det ingen roll, de ser ungefär likadana ut (5 -6 mm, "Iron Blue Dun").

2014-06-20 Fortfarande samma insekter i kvällningen i nedre delarna av Fulan. Högg friskt på forssländor och grå nattsländor. Blåsväderfisket med Black Gnat kan bli sämre efter några dagar, när det mesta helt enkelt har blåst bort.

2014-06-17 Mulnande och lugnare på kvällningen satte fart på kläckningarna i Fulan. Jättemoln av gul forsslända (Heptagenia dalecarlica), Nattsländor: Hydropsyche pellucidula (gråbrun 12 - 15 mm), Cheumatopsyche lepida (små gröngula nattsländepuppor 6 - 7 mm), såg även enstaka sandsländor. MIH från fångade 6 - 700 g harrar, innehöll förutom nymfer, puppor och adulter av ovanstående, även stora mängder Bibionider (Black Gnat, 6 -7 mm), vilket är fullständigt logiskt med tanke på väderleken. Grässtränder, blåst och Black Gnat, då är storharren i Fulan inte långt borta. 

2014-06-16 Fasligt blåsväder, alla nymferna kvar nere i vattnet och fisken äter det dom orkar! Såg en del dagsländor i Storån, brukar vara små vassländor, brun forsslända, en del Baetisar, eller stor strömslända ett tag nu. Sedan kommer det nattsländor, framför allt hydropsychider en liten först, och sedan en stor. Det brukar bytas fort, eller bli en rejäl multiple hatch av alltsammans, då fisken byter insekt eller utvecklingsstadium av insekt (dvs fluga) en gång i halvtimmen.  

2014-06-09 I Fjätälven full fart på forssländekläckningen, Heptagenia dalecarlica. Såg också några Arctopsyche ladogensis (stora nattsländor, väl imiterade med en streaking caddis krok 10 - 12). Vid Storån i Foskros fanns vassländespinners. Där brukar komma en hel del bruna forssländor efter vassländorna.

2014-06-01 Full fart på kläckningen av stor vasslända (Leptophlebia marginata) i Storån vid Foskros. Fisken vakade en del, men tog nog mest nymfer. Det flöt också förbi en hel del bäcksländor: Taeniopteryx nebulosa och Amphinemoura borealis.

2014

2013-07-11 I Söget (Österdalälven) kläcktes en del små nattsländor Agapethus och Leptoceridae. Ljusbruna (krok 16 - 18). Cdc & elk bör fungera, liksom små superpuppor.

2013-07-07 Stor strömslända har passerat, liksom forssländorna och vulgatorna. Flera av de tidiga nattsländorna likaså, men den största av Hydropsychearterna, pellucidula (krok 12, grå och olive) kläcks nog fortfarande här och där. Neureclipsis bimaculata, (liten puppa, krok 14 - 16, grågul), nattkläcker i verkliga massor när det är dags, endera kvällen nu. Simsländorna står också i tur i höglänta trakter (aestivalis och lacustris, alternatus är senare). I Fjätälven fanns några tidiga små strömsländor (olive, krok 18).    

2013-06-17 I Storån ovanför Hällsjön kläckte det på rätt bra: Arctopsyche ladogensis (släkting till Hydropsyche), Limnephilider, Agapetus ochripes, samtliga nattsländor och många dagsländor, gula forssländor och Baetisar. Såg inga strömsländor där.

2013-06-12 Regn och Baetis, annars är det nog snart dags för stor strömslända i de större strömvattnen (Ephemerella aurivilli), den finns överallt i våra större strömvatten.


2013-06-09 Enstaka gul forsslända synliga, klart på gång i Fjätälven.   

I sjösandsländetiden kan det bli lite blandad fångst, särskilt på stora nymfer. I sjösandsländetiden kan det bli lite blandad fångst, särskilt på stora nymfer.
Stilla vatten

2024-07-12  Varit en del svärmar av longhorns sista veckan.

2024-06-20 Full fart på vulgatorna i de större sjöarna!

2024-06-02 MIH på fångade fiskar huvudsakligen fjädermyggpuppor, stora svarta och mindre grå, även vassländenymfer syntes.

2024

2023-07-02 Ephemera vulgatakläckningen över för i år. Nu är det bara resten kvar.

2023-06-27 Fortfarande mycket adulta vulgator i MIH, men även skalbaggar: knäppare, vespertinanymfer, och fiskyngel 10 - 15 mm (abborre, men inte urskiljbara).

2023-06-25 Mest adulta vulgator i MIH, öringar från vulgatasjöarna. 

2023-06-17 MIH på de stora öringarna var: husmaskar, mest, gammarus, fjädermygg-puppor, få, vulgatanymf, en. Vulgatorna snart igång. 

2023-06-08 Fisken från Glytjärn hade mest ätit små vassländenymfer, rödingarna även plankton.

2023-06-02 Syntes en del fjädermyggvak när det lugnade av en stund.

2023

2022-07-17 Observationer av nattsländor och vak, på de större sjöarna i dag.

2022-07-07 En del nattsländor på vattnet, men mest gammarus i MIH på en halvkilosöring.

2022-06-27 Rapporter om plötsliga jättekläckningar av vulgata, vespertina, och myror i olika sjöar.

2022-06-22 Ingen riktig fart på vulgatorna i de större sjöarna än?

2022-06-14 Första vulgatorna har visat sig i mindre, grundare sjöar.

2022-06-02 Fortfarande mest fjädermygg, har haft ett bra år hittils. 

2022

2021-07-12 Nu är det nattsländor igång på sjöarna (ex. Mystacides longicornis, små, krok 16), men kortare kvällsvakperioder i klart väder.

2021-06-24 MIH: Vingade myror, rel stora svarta, L. vespertinanymfer, E. vulgata, nymfer och duns.

2021-06-21 Bra med sjö-sandsländor på Näcksjön. MIH: E. vulgata, både nymfer och duns, och L. vespertina nymfer. 

2021-06-12 Väderomslaget har bromsat in utvecklingen till läge fjädermygg i de större sjöarna.

2021-06-05 Fjädermyggorna börjar bli färdiga för tillfället, och ersättas av lilla vassländan.

2021

2020-07-14 En del stora "vingemaur" i MIH från insjööringar i veckan.

2020-07-04 Plankton och små fjädermygg i MIH.

2020-06-27 Fortfarande enstaka vulgator i MIH, men ganska få synliga över vattnet.

2020-06-16 I dag högg några öringar på torr vulgata i Trollsjön, snart läge på de större sjöarna.

2020-06-15 Enstaka vulgator synliga i södra delen av FVO. Snart dax!

2020-06-11 Massor av små vassländenymfer i fisken från Näcksjön, riktigt som i gamla tider!

2020-06-09 Vassländorna är igång i rejäla mängder i år!

2020

2019-07-14 nu kommer det massor av små natt-sländor i stilla vatten bruna, gula, grå, 14 - 16 krok.

2019-07-10 I vissa stilla vatten finns nu ett par rejäla tröstpriser för den som missade vulgatorna: Siphlonurus lacustris, simsländor, nästan lika stora, 15 - 18 mm, men lite gråare. Dessutom en stor nattslända, Phryganea striata, 18 - 23 mm.  

2019-07-03 Fisken äter fortfarande någon vulgatanymf, men annars är det "anglers curse", flugfiskarens förbannelse (caenis sp.) som gäller. Ganska fiskbar kläckning om man kör med en miniatyr (14 - 16) av "Peter Ross White Trout Special".

2019-06-29 Dessa vulgator! Nu verkar det som att det redan är över? Kan kanske bli något mera tillfälle på högre höjd?

2019-06-26 Varit en hel del vulgata vissa dagar på de större sjöarna, men inte rätta farten än?

2019-06-18 En del Sjösandsländor syntes före regnet i dag. Verkar bli senare än i fjol. 

2019-06-14 Börjar bli en del små vassländor i alla fall.

2019-06-05 En hel del vak, av typ fjädermyggpuppor, i kvällningen på Näcksjön. 

2019

2018-07-07 Nattsländor i gång nu, Cyrnus flavidus och Oecetis lacustris, små, krok 16 - 18 och gula, grå, bruna och gröna.

2018-07-05 Lite speciella kläckningar: ovanligt gott om abborryngel i år. de är små till att börja med 10 - 15 mm, men blir snabbt större. 

2018-06-24 Någon  efter-kläckande vulgata finns kvar, annars myror, skalbaggar, etc.

2018-06-19 Sjösandsländorna verkar ha en normal, splittrad kläckning i år (vädret). Även lilla vassländan är igång, men i lite blygsammare mängder. 

2018-06-13 Kallare väder håller tillbaka insekterna, men det har i alla fall blivit fuktigare.

2018-06-10 Nu syns det sjösandsländor, Ephemera vulgata på en del sjöar!

2018-06-07 Inte sett några små vassländor än, men däremot bruna forssländor på en del sjöar.

2018-06-01 Dags för de små vassländorna, men det torra vädret verkar hålla tillbaka dem.

2018

2017-07-14 Vad var det som orsakade alla vaken på skogssjöarna i dag? -Jo fiskarens förbannelse, Caenis, slamsländor. Men att "unmatch the hatch" med hästmyror fungerade hur bra som helst. Annars syntes en del ljusa "Longhorns" på vattnet en stund, men fisken åt inte sådana.

2017-07-12 Det är nog dags att fiska med andra imitationer än vulgator nu, hörde att kläckningar av dem passerat 720 m över havet. Borde betyda att det är slut för i år, och att fisken har annat att äta, nattsländor till exempel.

2017-07-07 Öringen från Burusjön hade ätit tre sjösandsländespinners, stora flygmyror (15 mm), Black Gnats, massor av husmaskar: Agrypnia obsoleta, och ännu fler snäckor Radix sp., samt gammarus. Mest bottenmat alltså. 

2017-07-01 Fortfarande gott om E. vulgata på Näcksjön. Hittade även en del nattsländor: Molanna angustata, men av lite mindre storlek än vanligt: krok 14, var inte alldeles få av dem på vattnet. De har beigebruna vingar och lite grönaktig kropp, samt gula ben.

2017-06-29 Mycket sjösandsländor (Ephemera vulgata) vid Övre Trollsjön. Kläckningen fortsätter uppöver Dalarna.

2017-06-26 Vulgatorna har hejdat sig lite i busvädret, men kommer nog på bred front nu i veckan. Lilla vassländan kläcker på i sjöarna.

2017-06-22 Nu börjar vulgatorna synas på allvar på lägre liggande sjöar. Årets bästa sjöfisketid är här.

2017-06-16 Fortfarande mest fjädermygg, men även små vassländer och de första vulgatorna har börjat visa sig i skogssjöarna. De finns inte överallt, t ex inte i Glytjärn, men det är gott om dem i Näcksjön, Öresjöarna, Trollsjön, Burusjön, Hemsjön, Guttusjön, m fl.

2017-06-11 Syntes endast enstaka vassländor, fisken verkade äta fjädermygg.

2017-06-06 Det är ett bra fjädermyggår i år, de har varit i farten i flera veckor nu. Där det finns, äter fisken gammarus, och snart är vassländorna i gång. 

2017

2016-07-14 Tyvärr var det inga Green Peters på vattnet i Näcksjön, den är så djup att det nog var för tidigt där. Båda fiskarna hade i stället ätit varsin husmask.


2016-07-08 The Green Peter is out! Nu kläcks det longhorn sedges i stilla vatten! En av fiskens favoriter är Oecetis ochracea = Green Peter, en lagom stor, krok 14, grön-kroppad nattslända med långsmala mörkbruna vingar och ben.  

2016-07-04 Var dåligt med Ephemeror på Näcksjön trots finvädret. Över för i år? På Trollsön och Öresjön Särna var det desto mera, men fisken verkade inte ha fattat galoppen. Reds röding hade bara ätit plankton.

2016-06-25 Kilosöringen från Näcksjön hade faktiskt ätit flera flygmyror än Ephemeror. Verkar vara mycket gott om flygmyror nu. 

2016-06-22 Öringen hugger nu för fullt på vulgataimitationer i de lägre belägna sjöarna! 

2016-06-18 Nu har de stora Phryganeiderna (nattsländor: Hökensås-puppor och Streaking Caddis) börjat visa sig vid många skogstjärnar. De flesta verkar vara P. striata.

2016-06-11 Och som ett brev på posten, de små vassländorna i sedvanliga mängder (Leptophlebia vespertina). De flesta rödingarna hade sådana i MIH. Reds 9-hgs-röding hade dock ätit mest ärtmusslor.

2016-06-06 Verkar vara mest landinsekter som dominerar fisket för närvarande. Stora vassländan (L. marginata) har dock varit synlig en vecka. 

2016

2015-07-15 Vulgatorna dominerar fortfarande fisket, även om det varit lite kortvarigare och mindre kläckningar nu ett tag. En del nattsländor står i startgroparna för att ta över! 

2015-07-12 Kort huggrush före regnskuren, flugan var vulgata fortfarande!

2015-07-07 Den största vulgatakläckning red har skådat var på Burusjön i dag. Där var också rätt mycket små vassländor (undrar hur många ton insekter det var?).

2015-07-04 Fortfarande mycket vulgata, men i de mindre, lägre ner i dalgången belägna vattnen har den lilla gula och bruna nattsländan Cyrnus flavidus blandat sig i leken (krok 16 - 18).

2015-06-30 Nu blev det full fart på sjösandslände-kläckningarna på de större sjöarna!

2015-06-24 Vassländekläckning (den lilla) i full gång i de stilla vattnen nu. Dessutom ganska gott om stora gråbruna nattsländor (Phryganea striata).

2015-06-14 Nu har rödingen börjat äta vassländor på de stora sjöarna.

2015-06-09 Fjädermygg kläckte bra på alla skogstjärnar i dag, och snart kommer väl vassländorna.

2015

2014-07-15 Simsländor i sjöar på högre höjd, ex Burusjön. Där fanns också en del små svarta dipterer.

2014-07-08 Sjöfisket nere i dalgången har gått in i abborrmetets tid. Högre upp finns kläckningar, t ex simsländor i Burusjön.

2014-07-04 Det börjar dra ihop sig till nattsländedags, eller -natts.

2014-06-28 Dagen efter var vulgatorna borta och liten vasslända dominerade på Burusjön. Fisket var svårare med bara en röding på land.

2014-06-27 Vansinneskläckning av vulgata på Burusjön gav de som var på plats ett skitkul rödingfiske från land.

2014-06-20 Ännu värre väder har tyvärr gjort att vulgatorna fortfarande inte har kommit på allvar. Hoppar dom över det här året tro? Det sägs ju att dom kan göra så.

2014-06-15 Vilket väder, inga vulgator att se än. Fast på Särnasjön flyger måsarna över gräset och lyckas nog hitta en och annan.

2014-06-09 När som helst dags för dom första vulgatorna (se lista på förekomster nedan), annars gott om vassländor.

2014-06-01 De små bruna fjädermyggorna är i farten på sjöarna, liksom de små vassländorna: (Leptophlebia vespertina) På vissa stilla vatten finns även marginata, men dom börjar bli klara med sin kläckning.

2014

2013-07-06 Vassländorna börjar ta slut, men i högre terräng följs de av simsländor. Annars är det dags för nattsländor, både små och stora. I sjöar och sel är de större oftast Phryganeider den här tiden, medan de små ofta är Leptocerider (longhorns som engelsmännen kallar dem).


2013-06-20 Fortfarande full fart på lilla vassländan (Leptophlebia vespertina) på tidig eftermiddag. De små vita slamsländorna (Caenis) synliga vid en del småtjärnar. Regnbågarna gillar dem.

2013-06-15 Gott om Ephemera vulgata vid Trollsjön, har sett dem flera dagar vid Näcksjön. 

2013-06-12 Sjösandsländor i farten (Ephemera vulgata), gott om dem i Näcksjön, Trollsjöarna, Öresjön Idre, Burusjön, Guttusjön, Hemsjön, Storån vid Foskros, Grövlans håar, från Gröveldalsvallen till förbudsgränsen vid Storedan.