Fiskebestämmelser för Särna-Idre fiskevårdsområde, gäller från första maj 2024 till 30 april 2025.

Kortpriserna till höger!

Fiskekorten gäller endast för fiske med spö
 (mete, pimpel, kast-, spinn-, eller flugfiske, med max 2 spön per fiskare). Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas, det skall medföras vid fisket och på anmodan av polis eller fisketillsynsperson uppvisas.

Fisket skall bedrivas med måtta för god fiskevård. Fångad fisk får ej saluföras. Levande fisk får ej användas som agn. 

 

Minimimått: Österdalälven: Östomsjöbron - Hornån, samt i Fjäten från fallen till Fjätros: öring och harr 45 cm, fångstkvot max 2 öring eller harr/kort & dygn. Flugfiskesträckor öring och harr 35 cm, fångstkvot max 5 fiskar/kort & dygn, + catch & release-kvot 8 fiskar/kort & dygn.

Övriga vatten: harr 35 cm, röding 25 cm, öring 25 cm.

 

Förbud mot fiske från båt eller flytring i: Norra Trollsjön, Slötjärn, Valltjärn, Källdalstjärn, Bladtjärn, Tjärn 87, Slättåstjärn, Mellersta Långsjön, Bergslagstjärn, Kimtjärn, Klarvattentjärn, Älgsloken, Blanktjärn, Ögåvalltjärnarna, Bergslagstjärn, Bumlingtjärnarna, Siktjärn, Djuptjärn. I Öresjön Idre, Öresjön Särna, Långtjärn, Burusjön, Eksjön, Glytjärn, Gyttjetjärnen, Hemsjön, Stora Flysjön, Södra Trollsjön och Näcksjön är båtfiske tillåtet. I samtliga uppräknade vatten gäller max 5 laxfiskar/kort och dygn och 2 spö/fiskare (max 2 spö/fiskare gäller i alla vatten).

 

Endast fiske med fluspö: Storån; uppströms Hällsjön, och Klingforsen - Kronparklinjan söder om byn Foskros. Sörälven; Båthusströmmen - Flottarkoj-grunden (gapskjulet). Grövlan; Storedan (gapskjulet) - Storån. Buruån; Burusjön - Smedkojan. Fjätälven; Skoterleden vid Ringströms - Inloppet i Österdalälven (Fjätros). Mellan Hällsjön och bron i Foskros är nu alltså spinn mm., tillåtet (men mellan bron och Hällsjön gäller 35 cm minimimått och kvot på fem öringar, c & r -kvot 8 fiskar). Allt strömfiske är förbjudet 1/9 - 30/4, undantag flugfiske efter harr är tillåtet 1/9 - 15/11 i alla harrvatten, OBS! c & r -kvot 8 fiskar, (i Storån finns harr upp till Sognstupet).

 

Fiskeförbud: Fulan; Södra Fulusjön - fallet vid Gethammaren. Görälven; nedan hån vid Lillingarna - Lillån, Foskan, i Foskrosbyn, mellan bron och Storån. Flugsträckor och förbud skyltas. 
 

Fiskekortet gäller även i: Sveaskogs vatten (ej privat-arrenderade, den fiskande har skyldighet att ta reda på vad som gäller), hela Glysjön, hela Öjsjön och hela Trängselsjön. I Grövelsjön, i Storån upptill bäcken vid Rusk-Perskojan och i Foskan tom Ulvsätern gäller kortet (se nya fiskekartan). Barn under 16 år fiskar på målsmans fiskekort.

 

Fisketips och frågor även på telefon 0253 - 10210, kl 14 00 - 15 00 vardagar.

Sjöar med öring och röding på FVO är: Grövelsjön, Hemsjön, Hällsjön, Öresjön Idre, Öresjön Särna, Näcksjön, Burusjön, Gyttjetjärnarna, Långtjärn Idreberget, Trollsjöarna, Djuptjärn,Slötjärn, Valltjärn, Källdalstjärn, Bladtjärn, Tjärn 87, Glytjärn, Slättåstjärn, Mellersta Långsjön, Kimtjärn, Blanktjärn Strömsillret, Stora Flysjön, 

    

Rödingdrill på Glytjärn Rödingdrill på Glytjärn

Kortpriser:

1 dygn100 kronor
3 dygn200 kronor
5 dygn300 kronor
7 dygn400 kronor
Säsongskort (1/5 - 30/4)500 kronor
Säsongskort make-maka700 kronor
Gruppkort 1 dygn 10 pers.500 kronor