Fiskebestämmelser för Särna-Idre fiskevårdsområde, gäller till sista april 2020.

Kortpriserna har höjts, se tabell till höger!

 
Fisket skall bedrivas med måtta för god fiskevård. Fångad fisk får ej saluföras. Levande fisk får ej användas som agn.

 

Minimimått: Österdalälven: Östomsjöbron - Hornån, samt i Fjäten från fallen till Fjätros: öring och harr 45 cm, fångstkvot max 2 öring eller harr/kort & dygn. Flugfiskesträckor öring och harr 35 cm, fångstkvot max 5 fiskar/kort & dygn.

Övriga vatten: harr 35 cm, röding 25 cm, öring 25 cm.

 

Förbud mot fiske från båt eller flytring i: Norra Trollsjön, Slötjärn, Valltjärn, Källdalstjärn, Bladtjärn, Tjärn 87, Slättåstjärn, Mellersta Långsjön, Bergslagstjärn, Kimtjärn, Klarvattentjärn, Älgsloken, Blanktjärn, Ögåvalltjärnarna, Bergslagstjärn, Bumlingtjärnarna, Siktjärn, Djuptjärn, Stora Flysjön, och Glytjärn. I Bålsjön, Öresjön Idre, Öresjön Särna, Långtjärn, Burusjön, Eksjön, Gyttjetjärnen, Hemsjön, Södra Trollsjön och Näcksjön är båtfiske tillåtet. I samtliga uppräknade vatten gäller max 5 laxfiskar/kort och dygn och 2 spö/fiskare (2 spö/fiskare gäller i alla vatten, alltså även i Grövelsjön och Hällsjön).

 

Endast fiske med fluspö: Storån; uppströms Hällsjön, och Klingforsen - Kronparklinjan söder om byn Foskros. Sörälven; Båthusströmmen - Flottarkoj-grunden (gapskjulet). Grövlan; Storedan (gapskjulet) - Storån. Buruån; Burusjön - Smedkojan. Fjätälven; Skoterleden vid Ringströms - Inloppet i Österdalälven (Fjätros). Mellan Hällsjön och bron i Foskros är nu alltså spinn mm., tillåtet (men mellan Kronhån och Hällsjön gäller 35 cm minimimått och kvot på fem öringar). Allt strömfiske är förbjudet 1/9 - 30/4, undantag flugfiske efter harr är tillåtet 1/9 - 31/10 i alla harrvatten (i Storån finns harr upp till Sognstupet).

 

Fiskeförbud: Fulan; Södra Fulusjön - fallet vid Gethammaren. Görälven; nedan hån vid Lillingarna - Lillån, Flugsträckor och förbud skyltas. 
 

Fiskekortet gäller även i: Sveaskogs vatten (ej privatarrenderade och skyltade), hela Glysjön, hela Öjsjön och hela Trängselsjön. I Grövelsjön, i Storån upptill bäcken vid Rusk-Perskojan och i Foskan tom Ulvsätern gäller kortet (se nya fiskekartan). Barn under 16 år fiskar på målsmans fiskekort.

 

Fisketips och frågor även på telefon 0253 - 10210, kl 14 00 - 15 00 vardagar.

    

Rödingdrill på Glytjärn Rödingdrill på Glytjärn

Kortpriser:

1 dygn90 kronor
3 dygn150 kronor
5 dygn250 kronor
7 dygn300 kronor
Säsongskort (1/5 - 30/4)400 kronor
Säsongskort make-maka600 kronor
Gruppkort 1 dygn 10 pers.400 kronor