Isförhållanden:

 Säkerhetsutrustningen kan vara helt livsavgörande: isdubbar, flytkläder, ispik, livlina, vattentätad mobiltelefon, sällskap, en omgång ombyte. Säkerhets-tänkandet när man rör sig på isen är också viktigt, att t ex. hålla ett avstånd till varandra och ge akt på hur råkar, strömmar, vindbrunnar och andra faror fungerar.
All användning av nedanstående information sker helt på egen risk!


2024-05-05 Österdalälven isfri, i buskarna.

2024-05-01 Sista dagen med brukbar is på Näcksjön krympte underisen fläckvis en dm. Slutfiskat på is där! På högre höjd finns brukbara ställen, men isen har varit ojämn överallt, hela vintern. Österdalälven är snart isfri.

2024-04-28 Fortfarande brukbar is på Näcksjön, överis ca 10 cm, sörja 20 cm och 12 - 17 cm underis, inte skräckinjagande pipig än, men en soldag skulle förmodligen försämra läget dramatiskt. I strömsatta områden på större vatten kilometerlånga vakar nu. 

2024-04-15 Näcksjön: nu hade överisen frusit till så pass att den bar inom stora områden, men det gjorde det bara lättare att ta sig fram, inte direkt säkrare! Ca 50 cm is, inklusive  överisen, underisen ej mosig eller påtagligt grovkristallig, men det varierar och ändras snabbt om solen ligger på.   

2024-04-13 På eftermiddagen började det övre islagret ge vika, och en otrevlig dubbelisvandring krävdes på vissa passager. 

2024-04-11 Relativt fast is på Näcksjön, 50 - 60 cm, fläckvis dubbelis, övre lagret ca 15 cm, så bra före, men varierande iskvalitet. På Österdalälven växer råkarna på strömsatta områden, det börjar se lurigt ut.

2024-04-01 Rätt mycket is på Särnasjön, 60 -70 cm fast is, något stöpvatten emellanåt, men mest bra före.

2024-03-23 Isen blir faktiskt bättre på många sjöar, det övre tslagret växer till 15 - 20 cm, stöpvattnet krymper ihop till 2-8 cm, och underisen är 20 - 40 cm (hård, inga grova kristaller än). Snölagret har fyllts på, men är mestadels inte mer än 15 cm.

2024-02-04 Särnasjön i dag, 45 - 55 cm is, några cm vatten på isen, och 30 - 50 cm grovkristallig kornig snö, men även hårdare drivor. Rapporter om liknande isförhållanden på många platser. 

2024

2023-12-28 Ett besök på Burusjön visade fortsatt varierande isförhållanden, med dubbelis, vatten på isen, 20 cm snö, det understa fasta lagret var mestadels 25 cm+ hård is, men det varierade och råkar syntes. Kolla isen innan ojämheter och strukturer passeras!

2023-12-10 På Glytjärn var det 25 - 30 cm is, undre lagret (10 - 15 cm) klar hård kärnis.

2023-12-07 Den senaste tidens stränga kyla har bättrat på isarna, Burusjön hade till exempel 20 cm is och 10 - 15 cm snö i dag. Men det kan finnas råkar och andra svaghetszoner fläckvis, så man får vara på alerten och borra sig fram på premiären på lördag! 

2023-11-19 På mindre vatten finns nu områden med snö, endast 2 - 8 cm, 10 cm överis, 5 - 7 cm stöpvatten och 10 - 14 cm underis, dvs brukbara förhållanden. På större vatten var det en period med stora råkar ute på djupare områden, dessa har inte kontrollerats, men närmare land fanns områden med överis 5 - 6 cm, stöpvatten 4 - 5 cm och 8 - 10 cm kärnis i botten. Man bör räkna med starkt varierande förhållanden och känna sig för (provborra) kontinuerligt!   

2023-11-13 Nu börjar det bli kallare, men med 50 cm nysnö på isarna, och varierande mängder stöpvatten och underisar (0,5 - 4 - 8 cm) ser det fortfarande extremt lurigt ut!
Rekommendation: stanna på land!

2023-11-07 Issituationen ser extremt farlig ut på alla större vatten, även på mindre vatten, som hade 6 - 8 cm is före snöfallet, har vatten trängt upp och vidgat sprickor och vakar på ett sätt som ser mycket osäkert ut. Stanna på land ett par veckor till! 

2023-10-29 Ett par nätter med tvåsiffriga minusgrader satte fart på isbildningen, 5 - 6 - 8 cm is på mindre och mellanstora vatten, de större har tunnare is, t ex Österdalälven 0 - 0,5 - 2 cm. Vissa av de grundare, mindre vattnen är nog fiskbara till nästa helg, (eventuellt kan det inkommande snöfallet dock bromsa istillväxten). Viktigt att kolla isen framför sig, när man går! Ta också med säkerhetsutrustning (se ovan)! 

2023-10-24 Isläget ganska oförändrat, ingen bärande is någonstans.

2023-10-19 Is 0,5 - 1 cm även på lite större tjärnar, men större sjöar och vattendrag fortfarande öppna. 

2023-10-08 Lite is börjar synas på ytan av små pölar ute i skogen.

2023-05-21 Fortfarande ett lager ruttna iskristaller på en del större källsjöar, men det försvinner nog med en vindpust.

2023-05-11 Snabb försämring av isförhållandena nu, vattenståndet ökar snabbt med flera dm om dagen i större vattendrag, Storån, Sörälven, Österdalälven. Även i högläntare vatten, t ex Burusjön är isen på snabb reträtt (flera meter bred landvak). 

2023-05-05 Bra isförhållanden på en del av rödingsjöarna: 8 - 15 cm överis, stöpvatten 2 - 10 cm, underis 35 - 45 cm, på Hällsjön tom hård längst ner, Grövelsjön, över en meter is, även på t ex Näcksjön brukbar is. Det finns dock källflöden etc., där blir vakarna större med viss hastighet. 

2023-05-03 Köldknäppen bromsar avsmältningen, men i många vatten är det vanskliga förhållanden, särskilt besvärligt att komma ut på isarna (och tillbaka). 

2023-04-25 Österdalälven har stora vakar på strömsatta ställen, och en halv meter blötsnö på det. Livsfarligt! Källsjöar i högre lägen kan fortfarande vara fiskbara. Många vägar börjar dock bli avstängda. 

2023-04-20 Högläntare vatten är fortfarande fiskbara om man kan ta sig till dem genom blötsnön (eller hem från dem). Tjällossning på en del vägar. Österdalälven börjar visa strimmor av öppet vatten närmast stränderna, när vattnet börjar röra på sig där, är det dags att stanna på land. 

2023-04-16 Bra, 70 - 80 cm torr is fortfarande i stora områden, lite slask ovanpå, men ytan mjuknar på eftermiddagen.

2023-03-26 Betydligt bättre före på isarna nu, snön har tinat och frusit ihop till ett skarlager på 6 - 10 - 12 cm med 64 cm torr underis, kalasföre! Områden med snödrivor finns dock här och där.

2023-03-16-19 Vådliga mängder snö, ca tre dm har försämrat föret på isarna en hel del, i vissa områden även vatten på isen nu.

2023-02-26 Fantastiskt före nu, på land 60 + cm snö, som bär ett par dm ner, och på sjöarna mestadels 60 cm torr kärnis med 1-2 dm stormpackad snö ovanpå.

2023-02-11 Överisen höll överallt på Näcksjön, även kompakt is hela vägen fläckvis, strax kring 50 cm, och en till en och en halv dm snö. Bra före med andra ord. Dock rätt mycket stora flygande objekt i luften (drönare, helikoptrar, etc.).

2023-02-05 Stöpvattnet har frusit till ett lager överis av varierande tjocklek 3 - 10 cm, håller ofta att gå på. På Hemsjön var det 40 - 50 cm underis, torr och hård, och överisen verkade stark i stora delar av sjön.

2023-01-08 Allmänt ca 20 cm kärnis med 20 - 30 cm snö på. En hel del stöpvatten på många håll.

2022-12-10 Kallt, men hyfsade isar på premiärvattnen, 15 - 18 cm hård kärnis.

2022-12-03-04 Nu lägger sig isen mera allmänt: Burusjön 10 cm i fredags, Granåsjön 10 - 11 cm nyis vid tävlingarna i helgen, och dessutom - 20 °C, på söndag.

2022-11-24 Snöfallet, 6 - 14 cm torrsnö, verkar inte ha påverkat isen på småtjärnarna. Den är fortsatt kring 8 cm nyis, t ex på Glytjärn, Djuptjärn, Gyttjetjärn eller Långtjärn Idreberget. Större sjöar fortfarande öppna. 

2022-11-20 Glytjärn 7 cm nyis, Djuptjärn 8 cm nyis. Går nog att få fisk nästa helg. De större sjöarna fortfarande delvis öppna för ostvinden.

2022-11-15 Nu börjar det bli lite is på höglänta, grunda småsjöar på skogen.

2022-11-02 Ingen is än.

2022-10-30 Antydan till tunn is på en del grunda vikar etc.

2022-10-16 Inga tecken på is än, vattentemp 6 - 7 °C.

2022-05-08 Brukbar is endast i fjällområden.

2022-04-29 Vattenståndet ökar och nu måste man nog snart upp på närmare 700 möh, för att hitta brukbar is. 

2022-04-26 I dag är det nog kört för isen på Näcksjön, trampa genom två dm sörja, och så kanske det finns något inunder som håller! Åk längre upp i dalgången om Ni ska fiska!

2022-04-24 Isen försämras snabbt i solskenet, lurigt fram på dagen. I Österdalälven har vattenståndet ökat rejält och stroa områden med öppet vatten breder ut sig. Hällsjön hade hysad is i dag, 55 cm relativt torr is, med ett hårdare lager längst ner. Näcksjöns is var ganska mosig hela vägen, 60 cm, i går eftermiddag, håller inte så länge till.   

2022-04-21 80 cm is på Flötningsjön i dag, men blev ett mellanlager med grova kristaller i isen och mjukt på ytan på eftermiddagen. Österdalälven har stora råkar där det strömmar.

2022-04-18 Många sjöar, t ex Särnasjön, hade 80 cm torr is, men ytan blev lite mjuk på eftermiddagen.

2022-04-10 60 - 70 cm hård is, och lite snö med drivbildning och renblåsta fläckar, ser bra ut till påsk.

2022-03-15 Vi närmar oss nog årets ismaximum, 60 cm fast is, täckt av 7 - 15 cm grovkornig snö. Fläckvis finns områden med ett stöplager 10 -15 cm ner i den fasta isen.

2022-02- 27 Skapligt före på Näcksjön, 50 cm underis stöp ca 1 dm, och överis 4-7 cm, snö 1 - 2 dm. Överisen håller att gå på, gäller även en del andra sjöar, men fläckvis kan det vara sämre.

2022-22-20 Efter det rejäla snöfallet i veckan efter premiären trängde det upp vatten på isen på Näcksjön. Nu är det ca 1 dm stöpvatten och 25 - 30 cm snö på isen. Emellertid har det börjat frysa till en överis som fläckvis bär att gå på. En hel del skoterspår finns också, men mindre än ett vanligt år.

2022-02-12 Näcksjön 50 cm hård kärnis och 10 - 15 cm snö. 

2022-02-6 :55 - 57 cm is, + 10 - 15 cm snö, på Öresjön Idre i dag. 

2022-01-29 Inte så mycket mera snö i skogslandet, även om det blev en del drivor. Istjockleken passerat 50 cm mera allmänt och isarna växer ännu.

2022-01-27 Kallare, men inte så mycket mera snö, enstaka dm på många sjöar.

2022-01-16 Blåsväder, regn, och sedan kallt har gjort att vattnet på isen på premiärsjöarna har frusit, och på t ex Öresjön Idre, var det idag mestadels bara 3-4 cm grovkornig skare och 47 cm kompakt kärnis.

2022-01-09 Rapport från spårläggarna om mycket vatten på isen ute längs skoterleden på Öresjön Särna. Isen och underlaget bedömdes för övrigt vara bra, men sjön tappas ner när elpriset är högt, och då bildas sprickor längs strömfåran. Med det väder vi har nu, blir leden så småningom brukbar igen. 

2021-12-27 Idag var det - 20 °C, och 32 cm is på Glytjärn.

2021-12-12 Det blev en dryg dm snö under helgen, och isläget är ganska oförändrat på de flesta ställen.

2021-12-07 Burusjön hade 18 - 19 cm kärnis idag och en knapp dm grovkornig snö, vid koll inför premiären.

2021-12-05 Tre cm snö och 18 - 20 cm hård kärnis på Glytjärn i dag.

2021-11-28 Idag var det 12-13 cm is på Granåsjön där det hölls en liten tävling i gråkylan. Isen växte så att det blev lite isåska.

2021-11-25 Nu börjar det vara 10 cm is mera allmänt på tjärnarna, den verkar vara seg och stark för det mesta. Men som alltid, borra och håll koll på isen!

2021-11-18 Det blev plusgrader, och sedan minus igen, så isen växer sakta, men har i alla fall mätt 6 - 7 cm is nu sista dagarna på mindre skogstjärnar. Är nog bäst att vänta till nästa helg med fiskeförsöken.

2021-11-14 Nu har även Glytjärn 3 - 4 cm is. både Särnasjön och den djupa Näcksjön har fått ett 1cm istäcke över stora delar av vattenytan. Om det lugna och kyliga vädret håller i sig, blir det nog fiskbart om en eller två veckor. 

2021-11-12 Tog en stund, men nu är det en tum is på småtjärnarna.

2021-11-02 Plusgraderna tinade isen, men lite väderomslag får nog fram den igen. 

2021-10-20 Is på grunda vikar och pölar i skogen, särskilt österut.

2021-05-20 Allmän islossning 10 dagar senare än i fjol, fiskestarten i öppet vatten i motsvarande mån försenad?

2021-05-16 Fortfarande en ryamatta av stora iskristaller på källsjöarna. Fiske omöjligt tills den är borta, det bör inte ta många dagar.  

2021-05-10 Nu har isen snabbt försämrats, så att den minskat 3 - 5 cm per dygn, och övre halvan blivit slask. Dags att ge upp med andra ord, utom ev. på högre höjd.

2021-05-06 Isen på Hällsjön var relativt torr och hård 40 -43 cm, hela dagen, hade inte ens släppt land ordentligt ännu. Där det strömmar är det naturligtvis sämre is, svaghetszonerna kan vara nyckfulla, bäst att känna sig för, och vidta säkerhetsåtgärder enligt ovan!  

2021-04-24 Isavsmältningen långsammare igen, 43 - 47 cm relativt torr is på Näcksjön i dag. Grövre kristaller ett lager på någon dm ner, men ytan var hård i dag hela dagen.

2021-04-19 Nu smälter isen, men det verkar inte gå jättefort än, fortfarande ca 50 cm med övervägande torr is även på Österdalälven, strömmarna har dock öppnat sig och det är även ganska strömt under isen, i bakedor etc.

2021-04-15 Isen har blivit bättre igen, 58 cm torr is (små kristaller) och ett 5 -15 cm tjockt lager av hopdriven skarsnö-kramsnö ovanpå, på Öresjön S. 

2021-04-04 Isen fortsatt rätt bra, 50 - 55 cm tjock, torr på förmiddagarna. Men det börjar finnas en del grövre kristaller en bit ner i den.

2021-03-28 Isen var mestadels torr och bra i dag, 53 cm tjock på Näcksjön, men det har börjat bli lite grövre och blötare kristaller i översta lagret. Fläckvis smältvattenpölar.

2020-03-20 Relativt oförändrat isläge. Det varmare vädret, som är på gång, smälter väl undan snön på isen på ett par dagar, borde sätta fart på fisken.

2021-03-11 Det var 58 cm torr kompakt is på Näcksjön, men snöstormen har skapat drivbildning, växlande med barfläckar (ca 15 cm snö har fallit i ostörda lägen).

2021-03-03 Även från Öresjön Idre rapporterades växande kärnis 53 - 55cm och ingen snö på isen.

2021-03-02 Ganska kalla nätter och lite blandat väder på dagarna, har fått isarna att börja växa igen, mätte 54 - 57 cm is på Öresjön Särna i dag. Dock fanns en del fläckar där det var ett par cm stöpvatten mitt nere i isen, dvs 24 - 30 cm kärnis, 2 - 4 cm stöp och 20 - 25 cm överis. Isförhållandena är påfallande lika på våra större sjöar. Om man ska fiska på små tjärnar där det ligger mera snö på isen, bör man prova sig fram försiktigt när man går ut. Österdalälven har ovanligt högt vattenstånd för årstiden, så där blir riskzonerna där det är strömt större än vanligt. 

2021-02-26 Snön på isen är borta, men isen är fortfarande 50 cm kompakt torr is. När solen smälter isytan kan det bli mycket halkigt, så ta med broddar!

2021-02-21 Snön ovanpå isen har börjat smälta, vilket bör leda till ännu bättre före, och så småningom tjockare is, dvs mer än 50 cm. Mera ljus under isen brukar sätta fart på all fisk!

2021-02-13 Isen var lika bra över hela Näcksjön 47 -50 cm! Uppvällningsbrunnarna var helt frusna, med samma istjocklek, 50 cm!

2021-02-10 Provborrade några hål på Näcksjön i dag, 47 cm torr is, och 12 cm torr snö ovanpå, helt perfekt med andra ord. Det kan på något ställe finnas uppvällnings-brunnar, så det kan vara bra att ha lite koll på hur snön ser ut på premiären!

2021-02-03 Nu börjar det finnas områden där det bildats överis på stöpet, och som bär att gå på, på en del sjöar. Bättre läge för isfiske alltså, och mitt på dagen kan temperaturen stiga till bara - 15 °C! Provborra dock först, innan Ni går ut!   

2021-01-25 Och ännu mera snö, har pressat upp 10 - 15 cm stöpvatten på isarna, fläckvis ännu mera. Vädret är visserligen kallt, men det händer inte så mycket under snön för närvarande. På ett par tre veckor kan det dock bli ett islager uppe i stöpet, som kan bli bärigt. När stora mängder vatten strömmar upp kan det även försämra isen fläckvis, viktigt att provborra ofta!  

2021-01-12 Blev så pass med snö på isarna att föret är besvärligt där det är okört, ofta 15 - 30 cm is och fläckvis 5 -15 cm stöp med 10 - 20 cm snö på (eller bitvis mer). 

2021-01-06 Brr, -30 °C, påverkar tyvärr inte isen under snön i första taget, i uppkörda skoterspår kan kylan vandra ner och skapa tjockare is så småningom.

2021-01-04 Och 20 -30 cm till med torr kall snö, avbryter istillväxten totalt ett tag, kan även medföra att isen försämras om t ex mycket vatten strömmar upp ur borrhål.

2020-12-29 Och så kom det snö, 15 - 30 cm, blötklibbig, svårskottad, kramsnö. Den sätter troligen stopp för bilar på oplogade vägar.

2020-12-26 Istillväxten bromsar in på 15 -20 cm kärnis på de flesta vatten. Där det är strömt, t ex på Österdalälven, är det sämre.  

2020-12-20 Växlande snö och regn har gjort en del isar lite blöta ovanpå, men istjockleken är sakta växande, 14 - 18 cm i dag på medelstora vatten. Österdalälven ser osäker ut. 

2020-12-17 Isen växer sakta, 12 - 14 cm kärnis, men det har också dykt upp lite stöpvatten och ett islager på någon cm ovanpå, dvs dubbelis. Det var fallet på t ex Öresjön Idre i dag. Vägen dit var inte plogad, så 4-hjulsdrivet rekommenderas.

2020-12-09 Burusjön hade 12 - 13 cm kärnis i dag, ett par cm snö och lite fuktigt på isen ute på sjön. På Hemsjön var det 16 cm is och 4 cm snö. Vägen till Öresjön Idre skulle eventuellt plogas till helgen, den är brant och viss risk för halka föreligger.  

2020-12-03 Mätte 16 cm is på en tjärn på Ögånäset i dag.

2020-12-01 13 cm is i dag på Glytjärn. Österdalälven är till stora delar istäckt, men där är högre vattenstånd än normalt, och då är de farliga, strömsatta områdena större (dessutom med nysnö på). 

2020-11-28 Tvåsiffriga minusgrader fick fart på istillväxten, 9 cm på Glytjärn i dag och fiskare ute (bild höger).

2020-11-26 Nu fryser det, 5 cm is på mindre skogstjärnar i dag. På Glytjärn 2 - 3 cm. Fiskbart till nästa helg 5 - 6 /12 - 2020? 

2020-11-22 Oförändrat läge, is som tinar och fryser igen, kan finnas ett par tre cm is på någon grundare, mindre tjärn. Alla större vatten hålls öppna av vinden, de lär i och för sig bli rejält genomkylda!  

2020-11-10 Nu växer isarna igen, men långsamt, knappt en cm än. Det var dock 5 - 6 grader kallt i natt. Österdalälven fortfarnde ofrusen. 

2020-11-04 Det börjar bli lite tunn is på skuggsidan av grunda vatten mest varje dygn nu, men de 3 cm som fanns kring den 20-e oktober är bort igen på de flesta håll.

2020-04-30 Vattenståndsökningen har avstannat något, men isarna tar slut en efter en nu. Över 700 m höh kan det fortfarande vara brukbart om man kollar isen kontinuerligt när man är ute. 

2020-04-26 Näcksjöns is är slut för i år, och Österdalälven sköljer, i alla fall har vattnet börjat stiga i hela dalgången. Högre upp,  650 möh, eller mer, kan isen fortfarande vara okej, men man bör givetvis vidta säkerhetsåtgärder enligt ovan, om man ska fiska!

2020-04-24 Isen på Hällsjön var 20 - 30 cm, det undre hårda lagret, sedan var det ett lager sörja och en överis som brast för det mesta. Håller knappast till första maj!  

2020-04-19 Isen rätt bra i dag, 30 + 40 cm, men kristallerna blir grövre för varje timme, och några varma soldagar tar hårt! Kontrollera isen kontinuerligt när Ni är ute, speciellt fram på dagen.

2020-04-16 Isen var sammanfrusen och fin i dag, men rejält stora kristaller, och den undre, hårdare, isen krymper och förändras. Fortfarande några dm hållfast is på t ex Bornåsjön, men vattnet börjar röra på sig fläckvis, så var försiktig! 

2020-04-12 Nu börjar strömsatta områden öppna sig överallt, och iskristallerna har blivit grövre, mest i övre halvan av isen, men den förändras även längre ner! Isen är dock fortfarande 60 - 80 cm tjock, och snöfri. på eftermiddagarna kan de översta två decimetrarna fläckvis förvandlas till ismos, och då gäller det ju att det finns något som håller längre ner!

2020-04-06 Isen kompaktare och med mindre kristaller igen, 65 - 70 cm. Snö på isen endast fläckvis. Se dock upp! Strömsatta områden lär öppna sig snart! 

2020-03-28 Häftig is på Bornåsjön, 84 cm, mestadels kärnis, men i översta 2 - 3 dm var det grövre kristaller. 

2020-03-26 55 - 65 cm blankis på sjöarna, men soliga dagar löses ytan upp någon cm ner i isen.

2020-03-20 Skare 5 - 15 cm och 60 - 63 cm is på Näcksjön.

2020-03-14 Några dagars töväder förvandlade lössnön till ett två dm tjockt segt skarlager på många sjöar. Där folk har kört skoter håller spåren oftast att gå i, annars är föret lite tungt. Isen oförändrad, fläckvis finns lite stöpvatten, men inte så mycket.

2020-03-04 Snö! 3 - 4 dm, ovanpå 60 cm hård, finkristallig, kärnis. Kan det bli en lång issäsong i år tro? Det borde bli det, men det är ändå aprilvädret som avgör frågan. 

2020-02-27 Och så, 60 cm hård is! Så mycket is har det nog inte varit på flera år, om man menar i ett enda islager.

2020-02-25 Nu var det 57 cm is, den växer snabbt.

2020-02-23 Och så frös det ihop igen, så nu är det faktiskt 54 cm hård is med ett litet skarlager på. Ännu så länge växer isen alltså!

2020-02-17 Skaren blev slask i dag, men isen ännu så länge oförändrad, 50 cm hård is.

2020-02-12 Något tiotal minusgrader på nätterna verkar inte ändra isläget nämnvärt, fortfarande 50 cm hård is och en halv till en dm skare. 

2020-02-08 Föret ganska oförändrat, rejält med kompakt is 47 - 53 cm, och några cm, eller max en dryg dm snö på isen (perfekt, helt enkelt). 

2020-01-30 En dm snö på isarna förbättrar skoterföret.

2020-01-26 Istillväxten har (tillfälligt?) stannat på ca 50 cm kompakt, hård is. Behövs kanske lite kallare väder för att den ska växa mera?

2020-01-22 Nu växer isarna snabbt, 48 - 50 cm hård kärnis i dag (Öresjön Idre). Vägen upp till sjön börjar dock bli en aning halkig.

2020-01-18 Kompakt is, 42 cm och sparkföre! Generellt i vårt område. 

2020-01-12 Kärnis 35 - 40 cm, och någon el. några cm snö på de flesta isar. Läge för fiske!

2020-01-04 Nu har islagren frusit ihop till 35 - 40 cm fast is på Hemsjön, med flera rödingsjöar. Fläckvis har det dock kommit en del nysnö, så att det även finns områden med stöp här och där.

2019-12-29 På Hemsjön var det nu mestadels fruset så att den översta isen bar att gå på. Under det en eller två omgångar stöp, och 20 cm kärnis i botten. Dvs hyfsade förutsättningar, som sakta blir ännu bättre. Från andra mera ofiskade sjöar rapporteras mera vatten ovanpå isarna. Det blöter nog igenom och lär väl frysa ihop med resten så småningom. 

2019-12-15 Rel. mycket vatten har kommit upp på isen på premiärsjöarna.

2019-12-10 På Burusjön var det 23 cm kärnis och 18 cm pudersnö där red borrade. Därefter har det kommit en dm till med snö. Det kan dock finnas stöpvatten i vissa områden.

2019-11-30 Minusgrader, även tvåsiffrigt och en dm snö har gjort att isen är på tillväxt igen: underis (kärnis) 10 - 15 cm, stöpvatten 1 - 2 cm, överis 6 - 8 cm och en knapp dm pudersnö överst, är ju helt användbara förhållanden på skogstjärnar etc. 

2019-11-26 Blidvädret har tärt en del på vissa isar, framför allt strömsatta områden i större vattendrag (Österdalälven). Dessutom snöar det, så man bör absolut känna efter hur isen är hela tiden om man ska ut på den.

2019-11-16 Samma isläge har varat en vecka nu. Stora vattendrag har högt vattenstånd för årstiden, så det strömmar mer än vanligt och riskområdena är större.

2019-11-13 Lite blidväder fick snön att sjunka ihop, och de oplogade skogsvägarna blev mestadels körbara igen, även med vanliga personbilar.

2019-11-10 Istillväxten har stannat upp på 15 - 16 cm kärnis på många mindre vatten, då det har kommit 15 - 20 cm snö. Österdalälven har stora vakar i strömsatta områden.

2019-11-06 Nu är det 15 cm is på många mindre sjöar och tjärnar!

2019-11-04 Nu är det över en dm is på de flesta mindre och grundare vatten, även större sjöar och Österdalälven börjar få helt istäcke. Fiske? Kanske bäst att vänta några dagar till om man vill ha napp!

2019-10-28 Nu börjar det bli någon cm is här och där, och flera mindre tjärnar har istäcke över hela. Det behövs dock en vecka till av samma väder innan det är någon idé att fiska.

2019-04-28 Även på fjället försämras isläget snabbt, frågan är hur många dagar till som det går att fiska?

2019-04-27 Landvaken 2 - 3 m på Hällsjön, verkar öka med en viss hastighet.

2019-04-26 Isläget försämras snabbt, och inga isar fungerar annat än på fjället. Burusjön har bara en eller två dagar kvar. Det kom så mycket vatten snabbt, och det är vattnets strömning under isen som utgör störst risk. Isen blir svagare varje timme av det, plus solen uppifrån! Dags att gå iland! 

2019-04-22 Isen på Särnasjön kändes nästan lika bra som på Idresjön på morgonen, och var ungefär lika tjock, men på eftermiddagen med sol och temperatur på + 20 °C, blev den sämre. Överisen brast på en hel del ställen och de fyra dm med hård is som fanns i botten kändes bra att ha. Om vädret fortsätter som nu blir isen kanske inte så långlivad i alla fall. När vattnet börjar röra på sig uppe under isen är den slut. 

2019-04-19 Isen på Idresjön var mycket bra i dag, med 15 - 20 cm överis och 50 - 60 cm underis, där de sista två dm var riktigt hårda.

2019-04-14 Isen mestadels bättre än på hela vintern, men det finns också områden där det börjar bli slaskigt fram på eftermiddagen. Det skadar inte att provborra när man närmar sig strömsatta områden mm.

2019-04-03 Överisen rejäl nu, 10 - 12 cm, sparkföre, men fortfarande lite stöp emellan och kring 50 cm underis, som kändes riktigt hård nedersta två dm (Näcksjön). Hur länge den håller? Svårbedömt, beror helt på vädret, kan dock klara sig över påsk.

2019-03-31 Överisen håller nu att gå på på de flesta sjöar! Det fryser dessutom på så pass att det är på väg att bli årets ismaximum: 70 cm kompakt is. Påskfiske? Ser troligt ut, om vädret inte slår om för mycket.

2019-03-24 Isen fortsatt ca 50 cm i botten, men 20 - 30 cm stöp ovanpå, och en överis som inte riktigt bär att gå på. Jobbigt med andra ord, men några frostnätter till ökar styrkan, så snart håller överisen att gå på igen!

2019-03-12 Tyvärr försvann det fina föret under ett 30 - 40 cm tjockt lager med nysnö. Stöpvatten har förstås börjat stiga upp.  

2019-02-24 Överisen har frusit ihop till 5 - 6 cm och bär att gå på (några cm skarsnö högst upp), i botten 50 - 55 cm kärnis. Bra före med andra ord. 

2019-02-17 Skoterspåren var frusna så att det höll att gå på, men de orörda snöytorna hade ingen bärighet, var 10 cm, och så var det en dm stöpvatten under dem. Kärnisen fortsatt 50 cm i botten.

2019-02-09 På Näcksjön var det 50 - 53 cm is och 30 - 40 cm kramsnö på premiärdagen. Under dagens lopp kom mer och mer vatten upp, men det lär väl frysa på igen eftersom det blir några dagar med 10-talet minusgrader. 

2019-01-27 På Öresjön Särna var det 40 - 45 cm is och 20 cm snö.

2019-01-23 På Idresjön var det 45 - 50 cm is och 5 - 15 cm snö, bra före med andra ord.

2019-01-20 Föret fortsatt mycket bra på de stora sjöarna, 38 - 46 cm is, och 5 -8 cm packad snö överst, som t ex på Öresjön Särna.

2019-01-04 Kanonföre på Burusjön, 37 cm kärnis och fläckar av blankis. Den växlande väderleken hade gjort slut på det mesta av snölagret sen premiären och förvandlat det till is! Verkar vara liknande förhållanden på många sjöar, även där ingen har borrat.

2018-12-15 Verkar ha varit ett par cm mera is på många ställen på premiärvattnen, dvs 21 - 24 cm, Burusjön m fl. Fisket var mycket bra, se fångstrapporter. 

2018-12-13 På Burusjön 19 - 21 cm is och 20 cm snö, vägen plogad. Vägen plogad även till Öresjön Idre. Till Glytjärn (30 cm snö) är vägen oplogad, men det har åkt någon fyrhjulsdriven terrängbil på den.

2018-12-05 Lite dubbelis, 1 cm, (+ 19 cm) i dag på Glytjärn, men även ett par tre cm skarsnö. Längs vägen var det en dryg dm torr hård snö, så det gick rätt bra att köra.

2018-12-02 Regnet tog 1 cm av isen, men det har slutat, så 19 cm i dag. 

2018-11-30 Glytjärn, 20 cm is i dag. 

2018-11-25 I dag var det 15 cm is överallt på Glytjärn, och ingen snö än.

2018-11-24 Kärnis 13 cm, på både Hällsjön och Burusjön, den växer så det råmar och fräser i hela dalgången.

2018-11-22 Det går nog att gå ut på isen på t ex Glytjärn i helgen (8 - 9 cm kärnis i dag). På Österdalälven är strömsatta ställen fortfarande utan is, eller med tunnare is.

2018-11-19 Så tar vintern fart igen, minusgrader hela de senaste dygnen, isen växer och är allmänt 5 - 6 cm på mindre vatten, fiske om 1 - 2 veckor?

2018-11-06 Vintern backar sakta, snön har smält bort och isen på Glytjärn krymper, är nu bara 2 - 3 cm igen, med ett lager vatten överst. De närmaste dagarna ser det dessutom bara ut att bli värre!

2018-10-30 Nu tog vintern fart! 3 - 4 - 5 cm is på de flesta mindre skogstjärnar, småsjöar, etc. Glytjärn, 3 cm is, med 5 cm snötäcke. Idresjön har också fått ett is- och snötäcke. Ingenstans finns det emellertid bärkraftig is ännu. I dag kom dessutom omkring en dm snö på de tunna isarna. En total dödsfälla med andra ord!
Österdalälven är ännu öppen från Särna och söderut, men fångstutsikterna får anses vara begränsade.  

2018-10-07 1/2 cm is på regntunnor, slagvatten i båtar och mindre vattenpölar. Vintern är på väg.

2018-05-10 Isen dålig eller borta även på högre höjd, israpporteringan avslutas för säsongen.

2018-05-02 Regn i några timmar gjorde det mycket blött, och vattenståndet ökar, dvs vattnet har börjat röra på sig. Isen bör nog betraktas som slut i alla lägre områden (under trädgränsen). 

2018-05-01 Det lite mulnare och svalare vädret har bromsat isavsmältningen en aning, men första bästa soldag knäcker nog Näcksjöns, med flera sjöars, is. Österdalälven har landlös is med snabbt vidgande områden av öppet vatten.

2018-04-29 På Näcksjön var det idag 10-12 cm grovkristallig överis som mestadels höll att gå på, 4 - 8 cm stöp, följt av 20 - 30 cm underis med kristaller som börjar bli grövre (pipbildning), dvs slut när som helst. Hällsjön verkar ha några isdagar kvar, vattnet stiger dock. Högre upp, t ex i Grövelsjön är det vintrigare och fortfarande lågt vatten.

2018-04-25 Vakarna blir snabbt större på Österdalälven. Rödingsjöarna är generellt senare, men man bör ha koll på iskristallernas struktur, den kan ändras i solskenet under dagens gång.

2018-04-21 Stöpvattnet har mestadels runnit ner under isen, och ytan är torr över stora områden (dvs isen har flutit upp). Bara övergången mellan is och land har besvärligt snödjup och stöpvatten eftersom isen sitter fast i bottnen. Överisen var 20 - 30 cm och underisen 30 - 50 cm, stöpvattnet emellan var 5 - 15 cm, underisen var ganska seg att borra i, och utan pipor ännu så länge (Näcksjön). Strömsatta områden i Österdalälven blir snabbt isfria nu! 

2018-04-19 Snön på isarna i dalgången har smält igenom så att stöpvattnet når upp till snöytan, dvs 1 - 3 dm stöp. Det betyder att det blir ljusare nere under isen och fisken kommer igång. Det betyder också att solen på allvar sätter igång att förändra kristallstrukturen på underisen och lösa upp den till grovkristallig sörja. Håll koll hela tiden Ni är ute och gå iland innan det är försent! Vattenståndet visar också tendenser att öka, då kan vattnet börja röra sig under isen, och då tar den slut ännu snabbare!  

2018-04-17 När vattnet börjar röra på sig, blir isarna snabbt farliga. I det soliga vädret som är nu kan försämringen slå igenom plötsligt. Är man ute på isen gäller det att hålla koll. Ska man sova i solen, är det bättre att göra det på land!

2018-04-14 Tunnare skarlager, men uppåt 1 dm vatten på översta islagret har givit ett sämre före, särskilt på eftermiddagarna. Själva isen är hyfsat oförändrad, men det gäller att hålla koll på kristallstrukturen i underisen på eftermiddagarna. På vissa platser håller fräthål på att bildas där vatten strömmar upp på isen.

2018-04-11 Föret förändras nu genom solskenet, skarlagret krymper, men blir hårdare (på morgonen) medan det börjar bli någon cm vatten under snön. När ljuset slår igenom på allvar, kan vårens bästa huggrush förväntas, där även abborrarna är med. Dom har vi inte sett mycket av ännu. Annars är själva isarna ganska oförändrade sen sist.

2018-04-06 Tävlingssjöarna i cupen: Bornåsjön, Flötningsjön, Storbosjön, Storgeten hade alla liknande isförhållanden 2 - 3 dm snö, med lite vatten på överisen, 2 - 4 dm överis, ett stöplager på 1 - 3 dm och 3 - 5 dm underis. Arbetsamt om man inte hade bra isborr.

2018-04-02 Vansinnigt tjocka isar för närvarande. Särnasjön hade en meter torr is och ett skoterspår - skarlager på ca 2 dm ovanpå det. Trögt fiske dock, utom röding som har varit bra en hel månad.

2018-03-18 En natt till med minus 30 °C gör att de grova snökristallerna på isarna släpper igenom lite ånga och att överisarna kan börja bära en människa, eller en skoter. Det kanske börjar finnas flera brukbara fiskeisar i hela området. Red. är upptagen med annat och har inte tid att kolla för närvarande. 

2018-03-15 På Burusjön rapporteras brukbara förhållanden ute på sjön i de bland rödingfiskare populära områdena (ca 3 dm snö, och 70 - 80 cm is).

2018-03-11 Mera lös snö, annars ingen större skillnad mot tidigare. 

2018-03-04 Det kommer lite lösa fluffiga snöflingor, men de gör ingen större skillnad. Däremot verkar kylan ha slagit igenom snön, så att det blivit grövre kristaller och överisen förstärkts. Nu håller det att gå på lite överallt på Näcksjön.

2018-03-01 Snön blåser omkring lite, annars händer inte mycket, trots att det är - 30 °C på nätterna. Den djupa, packade, snön hindrar kylan att påverka isen. Översta lagret av dubbelis har blivit lite starkare, men det är ganska lätt att hitta ställen där det  översta lagret inte bär.

2018-02-24 Ganska oförändrade isförhållanden, dock en dm till med lös snö.

2018-02-18 Det är tur att det finns skotrar! Isen på Näcksjön är nu så uppkörd att man ganska obehindrat kan ta sig till de flesta fiskeställena på sjön, och Även sökfiska halvskapligt. Försöker man gena där det är okört, åker man ner i stöpet ett par dm. Isen därinunder är annars 50 -70 cm, dock i flera lager fläckvis. Snön, överst, är packad och av varierande djup 15 - 50 cm.     

2018-02-10 De områden där föret var bättre än väntat var inte så stora visade det sig. Främst där det var mera uppkört, längs lederna och ett stråk mellan uddarna på Näcksjön. För övrigt var det mycket vatten på isen, och dubbelisen höll inte att gå på. Riktigt överjävligt var det i ett område mot sydöstra halvan av sjön, där vi körde fast med skotern på kortkontrollturen. Som tur var fick vi hjälp av snälla skoterförare med långa mattor och mycket hästkrafter. Tack till Er! 

2018-02-08 Näcksjön i dag. Ganska stora ytor med dubbelis, översta islagret 10 - 15 cm tjockt, 1 - 2 dm stöp emellan, underisen 30 - 40 cm, och högst upp bara 2 dm snö. Men skoteråkare rapporterade även områden där det var tunnare överis som inte bar att gå på. Stora delar av sjön har dock klart brukbart före (dvs. bättre än väntat).   

2018-02-05 Hur mycket snö och stöp är det på sjöarna egentligen? På Näcksjön fanns det i alla fall ganska gott om skoterspår häromdagen. Det bör underlätta framkomligheten en aning. På Glytjärn var det flera dubbelisar och stöp, men var ändå brukbart före. Red återkommer i frågan. 

2018-02-01 Vi får frågan, kan snömängderna göra att isen blir svagare? Och, ja, det har hänt. Nu blev det ganska tjocka kärnisar på 40 - 50 cm före jul, så det ska klara sig. På mindre tjärnar med mycket snö, kan det dock uppstå hål som utvidgas när vattnet strömmar upp, och den strömningen kan även göra isen svagare bitvis. Rådet blir som alltid, kolla läget först! 

2018-01-27 Hur mycket snö ska det bli den här vintern? Fläckvis en halv meter snö och över decimetern med vatten på isarna. Men håller på att frysa till en överis på sina håll, där blir föret lättare så småningom.

2018-01-21 Besvärligt före vid Burusjön, närmare en meter lös snö på land och 30 - 50 cm packad snö ute på sjön, och 60 cm is. Inte så mycket vatten på isen där red gick, men det kan nog variera.

2018-01-15 Mera snö och hårda vindar gör drivor på de större sjöarna. Snön är finkornig och packad, dvs bra skoterföre. Men mer och mer vatten kommer upp under snön, och det kan vara bra att ha koll på det innan man kör ut på isen. Fisket efter röding är brukbart.

2018-01-06 Någon dm till med snö och ett dygn med hård vind från norr, gjorde att snön blev djupare och drivorna hådare packade på Burusjön. Dessutom var det mera vatten på isen, så föret hade blivit mera hårdarbetat.

2018-01-03 Det blåste hårt när mesta snön kom, så på Burusjön var det inte mer än 2 - 3 dm snö på isen. Isen var strax över 50 cm tjock, kärnis rakt igenom. Det fanns en del djupare drivor inne i vikarna, och några cm vatten på isen i områden som fiskats, men på det hela taget bra förhållanden.

2018

2017-12-27 Isarna närmar sig 50 cm, och på det har det nu kommit över 50 cm snö! Ser ut att bli en gammaldags, lång isvinter.

2017-12-17 Inte så mycket snö på isarna och kallt väder hade ökat på istjockleken till 40 cm på Burusjön. Nytt isrekord den här vintren?

2017-12-09 Isarna kring 30 cm. Någon cm till med snö, men vägarna körbara.

2017-12-04 Isen på premiärsjöarna ligger på 26 - 30 cm, med någon enstaka cm snö på. Vägarna är för närvarande lättkörda, men det har spåtts mera snö före helgen.

2017-11-29 Ojdå nu kom det snö, en dryg dm i vissa områden. Vägen till Glytjärn kräver nog fyrhjulsdrivet i fortsättningen.

2017-11-28 Även på Hällsjön ovanför Foskros var det bra is, 20 - 23 cm. På Öresjön vid Särna var isen också ett par dm, men ovanför udden vid båthuset var den tunnare, strax över 10 cm.

2017-11-25 Isen växer så det knakar nu, 25 cm på Glytjärn i helgen. Årets isläge ligger ca en vecka före fjolårets.

2017-11-19 Nu är det 15 -17 cm is på Glytjärn. Även stora djupa sjöar som Öresjön Särna och Hällsjön har en dm is. Det ser ut att bli en riktig isvinter i år.

2017-11-13 Några nätter med -10 
° C har  gjort att isen har lagt sig på alla vatten där det inte är strömt. På älven håller det inte, men mindre sjöar och tjärnar, t ex Glytjärn, Djuptjärn, m fl, har mer än 10 cm is. Fiskbart till helgen.

2017-11-04 Isen på Glytjärn hade växt till 3 - 4 cm, på mindre tjärnar drygt 5 cm.

2017-10-31 Nu börjar det bli lite nyis på de mindre skogstjärnarna, ca en tum, på Glytjärn var det bara 6 - 7 mm.
 
2017-05-14 På fjället, Rösjön, Grövelsjön, fl., eventuellt fortfarande fiskbara isar för specialister. Kan ändras snabbt med vädret. Det är också is på källsjöarna (Öresjön, Näcksjön, Burusjön, etc.), men den är inte användbar för fiske, då det är breda bårder av öppet vatten vid stränderna och stora vakar vid ytliga grund. De flesta småtjärnar har öppet vatten. Israpporteringen avslutas härmed för säsongen.

2017-05-05 Isen på Hällsjön är kring 30 - 35 cm och kristallerna förändras timme för timme. Håller knappast en vecka till. Storåns vattenstånd har börjat öka, men är fortfarande ganska lågt. På Grövelsjön ser det bättre ut. 

2017-05-04 Nu ser isen på Näcksjön ut som den gjorde sist red blötte upp sig när det var dags att gå iland. Dags att sluta fiska där alltså, men högre upp i dalgången finns fortfarande användbara isar. Allt isvett och alla säkerhetsåtgärder kommer dock till användning. Gå iland före den varmaste tiden på eftermiddagen!

2017-04-25 Torr fin is på många vatten, men Österdalälven och andra strömvatten har kilometerlånga vakar, som snabbt öppnar sig mera timme för timme.

2017-04-23 Blåst och någon minusgrad har gjort att iskvaliteten t o m. har förbättrats fläckvis, t ex. på Näcksjön där det var 49 cm torr is med mindre kristaller, nästan som nyis. Från Hällsjön rapporteras en dm till med samma iskvalitet.

På Österdalälven har dock strömvakarna blivit hundratals meter långa och breda. Så, där vattnet rör på sig är det redan isfritt. Ett isläge som kräver stort kunnande av den som vill fiska (och säkerhetsurustning enligt ovan).    

2017-04-20 - 21 Isarna ganska oförändrade under Fjällcupen. Brukbara för den som är försiktig alltså.

2017-04-18 Bornåsjön erbjöd fin is till cupen dag 1, nyisen högst upp höll hela dagen, de ca 40 cm med grovpipig underis som fanns under stöpet gjorde motstånd i borren.

2017-04-16 Särnasjön hade, som andra vatten, ett fruset ytlager på 6 - 8 cm under en dm torr snö, ett lager stöp, som krymper! Och den grovkristalliga underisen som faktiskt är 40 - 60 cm tjock inom det avruskade området till morgondagens tävling. De tävlande bör ändå tänka sig för och hålla koll på isen där de går! (Området ovanför bron med kring 30 cm underis är avruskat).

På Bornåsjön var det en dm snö, 7 cm nyfrusen överis, ett lager stöp (7 - 8 cm) och 35 - 50 cm grovkristallig underis, som ändå var lite kärv mot novaborrskären. Landvaken har varit bred där, men nu finns nyis, som håller för att steppa ut på den riktiga isen.

2017-04-15 På Idresjön var isen ungefär som på andra håll i området, men underisen var 60 cm, och gjorde motstånd när man borrade. 

2017-04-13 Det kalla väderomslaget hejdade isavsmältningen i sista ögonblicket. Näcksjön hade i dag 8 cm hårdfrusen överis, 7 - 9 cm stöp, och 35 - 40 cm grovkristallig underis, som höll emot borren en aning i alla fall. Det vill säga brukbar is, men kom ihåg säkerhetsutrustning och prova er fram när ni fiskar! Det snöade idag så det blir några cm snö på isen till i morgon. 

Särnasjön är en älv, så där strömmar det mera. Överisen var likadan som på Näcksjön, 8 cm hårdfrusen is med snö på, ett lager stöp 7 - 9 cm, och en pipig underis som verkligen har tunnat ur, 28 - 30 cm. Den håller i och för sig för närvarande, men på strömsatta ställen kan den vara mycket tunnare, så se upp och prova er fram! Inför tävlingarna blir det en mera ingående iskoll. 

2017-04-10 Nu gäller det, vattnet har börjat stiga! Inte jättemycket än, men det behövs inte så mycket förrän isen blir definitivt obrukbar. Kyligt väder har dock utlovats, så det kan klara sig i påsk, men inte säkert än. Hällsjön hade 45 - 50 cm grovkornig is, som dock gjorde motstånd i borren, och längst upp var det ca 15 cm sörja. Den isen hade inte släppt från land än, men Österdalälven såg ut att vara på väg.

2017-04-06 Isen på Näcksjön är fortfarande ca 60 cm tjock, men områden med stora kristaller och vattnig is fanns här och där. Konsistens, fläckvis nästan som blöt cornflakes i flera dm av isen. Kom ihåg att denna typ av is kan vara mycket svagare på eftermiddagen! Glöm inte isdubbar och säkerhetstänkande!

2017-04-05 Från Nedre Norrlandskusten rapporteras att iskvaliteten har försämrats ovanligt snabbt i år, och de har ställt in en del tävlingar där. I går var isen på Särnasjön 70 - 80 cm, men det fanns områden med grövre kristaller där borren gick lättare, dvs försämringsprocessen är igång. Vädret lär avgöra hur det blir. Börjar vattnet röra på sig går det fort med isen.

2017-04-02 Nu har isarna kommit in i avsmältningsfasen, med ett lager sörja längst upp, som fryser på nätterna och smälter på eftermiddagen. Även områden med grövre kristaller, sk pipis, bildas i de övre delarna av isen. Fortfarande finns dock drygt en halv meter torr kärnis på många vatten, så det finns hopp om påsk fortfarande, men det kommer att hänga på hur vädret utvecklas.

2017-03-26 Snön på isarna sjunker ihop, på Näcksjön ca 12 cm grovkornig skarsnö nu, och 70 cm torr is på de flesta ställen. En del områden hade dubbelis med ett undre lager på 55 - 60 cm, tungborrat om man inte har en Novaborr, eller något elektriskt. 

2017-03-17 Isen har nog uppnått årsmaximum nu: 70 cm torr kärnis på många sjöar, t ex Idresjön, och en eller två dm grovkornig skarsnö. Lite sol och någon plusgrad har dock fått strömsatta ställen att börja visa fläckar av öppet vatten.
Hur det blir med is till påsk? Det ser ju väldigt bra ut nu, men nuförtiden kan vädret snabbt ändra på isläget. Chansen är i alla fall stor att vi får is i påsk så att tävlingarna kan hållas. 

2017-03-11 Något mera snö på isarna, men även isen har växt, generellt 45 - 60 cm kärnis och 15 - 25 cm packad snö, och fläckvis stöp.  

2017-02-26 Isen växer ganska bra på Näcksjön, kring 50 cm kärnis i områden där det har borrats. Stöpfläckar, små, grunda.

2017-02-15 Ett par dagar med soligt väder och minusgrader påverkar inte isarna särskilt, även om det sker en viss istillväxt fläckvis. 

2017-02-11 Fin is på Näcksjön 32 - 35 cm, och 1 - 2 dm grov, kornig snö. Mycket skoterkörning på premiärdagen gör att sjön blir lättframkomlig framöver.

2017-02-04 Nu 35 - 45 cm is och 2 -3 dm snö på orörda områden på de flesta vatten, dock kan det finnas stöpområden. Där det är mera snö kan det vara så mycket stöp att skotern fastnar.

2017-01-29 På Särnasjön har istillväxten stått stilla i tre veckor under lössnön (3 dm snö, 40 cm is). På Burusjön däremot växer isen där folk har borrat! Dubbelisen har frusit ihop, och nu finns ett lager på 45 - 50 cm i det centrala området där folk fiskar mest. 

2017-01-22 Några dagar med plusgrader, men klart väder, så att det snabbt blir flera minusgrader på nätterna, har gjort att lössnön krympt ihop till ett decimetertjockt skarlager på Burusjön. Under skaren är det en överis på 4 -5 cm och stöp på 2 - 4 cm, följt av 34 - 38 cm underis. Ganska kalla nätter gör att isen snart nog fryser ihop och tvärt ökar till en halvmeter. Mindre vatten i vindskyddade lägen kan dock ha djupa stöpområden och flera dm snö på isen. Dvs risk att köra fast med skotern. 

2017-01-15 Mera snö, men det mesta verkar blåsa bort från centrala Burusjön. Fortfarande kring två dm torrsnö på isen, men vatten sipprar upp ur hålen och bildar stora områden med stöp. Isens tillväxt har stannat upp för tillfället.  

2017-01-09 Burusjön hade 35 - 38 cm hård kärnis med 2 dm torr snö ovanpå. i områden där fiskare borrat hål kommer det upp en del vatten på isen, och blir så småningom dubbelis. 

2017-01-05 Särnasjön, 40 cm hård kärnis, med 10 - 15 cm torr lössnö ovanpå.

2016-12-15 På Idresjön var det 32 cm kärnis och ca 15 cm torr snö ovanpå. En bra grund för isfiskesäsongen med andra ord.

2016-12-10 Isen hade växt till 23 - 24cm, och det kom en hel del snö (2 dm) under dagen. På Burusjön blåste dock det mesta av snön undan, så att endast 4 - 5 cm blev kvar på isen. Det fanns platser där mera snö samlades. Om man ska till Glytjärn är det skoter som gäller framöver. 

2016-12-06 På Burusjön var det 20 - 22 cm kompakt kärnis, 150 m från land. Snön på isen var endast 0,5 - 1 cm. På land var det 2 - 3 dm hård, frusen skarsnö, men vägen var plogad och slät som ett dansgolv för omväxlings skull. Även vägen till Öresjön Idre är plogad. Allt ser bra ut inför premiären.

2016-12-01 Nu har dubbelisen på Glytjärn frusit ihop till en kompakt is med 18 - 20 cm tjocklek. Snödjup, endast 0,5 cm grovkornigt. Isarna växer bra när det som nu är blåst och minusgrader.

2016-11-26 Regn och sedan frost några dygn bygger bra på isarna. Glytjärn nu mestadels 10 - 12 cm underis, med 1 - 2 cm stöpvatten och 4 - 6 cm överis. Vägen dock stenhård med djupa skrovliga spår.  

2016-11-20 Isen är nu mestadels 10 cm på Glytjärn, dock finns mindre fläckar med neråt 7 cm is vid gamla borrhål och råkar etc. Vägen börjar också bli ganska svårkörd.

2016-11-18 Föret längs vägen till Glytjärn fortfarande användbart (vinterväg, oplogad, spårig, men inte isig). På tjärnen är det nu mestadels 8 - 10 cm is, men varierande, på sunden mellan södra och norra delen av tjärnen är det fläckvis neråt 7 cm. Där finns en del uppborrade hål med öppet vatten, som pumpas upp på isen när man går förbi. Det är också 3 - 5 cm snö. Försiktighet och säkerhetsutrustning anbefalles, även om folk har sprungit omkring nästan överallt. Försvagningar och brunnar kan bildas även där folk redan passerat! 

2016-11-14 Så blev det regn och plusgrader, vilket antagligen bara kommer att göra isen tjockare. Minusgraderna kommer snart tillbaka. Föret på vägarna blir dock riskabelt, med frusna spår som kan slänga en i diket!

2016-11-13 Nu är isen 7 cm även ute på djupare områden av Glytjärn. Vid stränderna är det uppåt 8 - 10 cm. Mindre, (grundare) tjärnar har 10 cm is eller mer. De större sjöarna är islagda, men med en del större råkar som inte ser så trevliga ut. 

2016-11-10 Tyvärr kom det ett par cm snö, så att istillväxten bromsades en aning. Glytjärn har mestadels 6 - 8 cm is nu, men den kan inte betraktas som säker till helgen! Motsvarande gäller för alla större sjöar, men det är ju en månad kvar till premiären den 10/12, (Hemsjön 12 cm, Burusjön 5 - 7 cm, Öresjön Idre 6 - 8 cm). I Gröveldalen går det alltså att fiska på mindre vatten där fisket är öppet. Brandkåren hade övning häromdagen och konstaterade att det gick att hoppa sig igenom isen, en bit ut på Särnasjön!   

2016-11-07 Isen växer snabbt nu, 6 - 8 cm på småtjärnarna i dag, och 5 - 7 cm på Glytjärn! Ett dygn till med samma väder och det blir fiske till helgen. 

2016-11-06 Nu är isen 4 - 6 cm på småtjärnarna i skogen, och 3 - 5 cm på Glytjärn. Nästa helg borde det vara dags för det första isfisket! Men kom ihåg säkerhets-utrustningen och kolla isen hela tiden, det kan finnas plötsliga svagare zoner.

2016-11-01 Ett par decimeter blöt snö lägger sig över alltihop i dag. Tjärnar där isen håller för snötyngden, bör tillsvidare betraktas som dödsfällor! De flesta större vatten är till större delen ofrusna.

2016-10-30 Mycket tunn is 0,5 - 1,5 cm på en del mindre tjärnar på lite högre höjd i skogslandet.

2016-10-22 Ingen is än, men den är nog på gång.

-Sommar, ingen is på ett tag.

2016-05-09 Landvaken på Hällsjön var nu 100 - 300 m, dvs isen är slut där, och det är den även på Burusjön, där landvaken var 10 - 50 m. Grövelsjön? Israpporteringen avslutas härmed för vårsäsongen.

2016-05-03 Nu är isen borta på ganska många vatten i höjd med Särna. Från Burusjön rapporteras fortfarande en halv meter, dock grovporig, is. Från Grövelsjön rapporteras att det fortfarande är så vintrigt att det bästa isfisket inte har börjat än. Hällsjön hade landfast is i helgen. Det kan dock snabbt ändra sig om väderrapporten slår in. Den sjön är känd för snabba islossningar.

2016-04-24 Ingen större förändring, utom att de isfria områdena på Österdalälven växt betydligt. Isens yta på istäckta områden har blivit hård genom att det varit minusgrader, men där vattnet rörs är isen farlig ändå! På Hällsjön fortfarande landfast is, kan eventuellt vara fiskbar till 1-a maj? 

2016-04-20 Fortfarande grovporig, men dock is, på djupare sjöar med liten genomströmning. Alla typer av strömvatten bör undvikas, för om solen "tar tag" ordentligt kan temperaturen i vattnet stiga över 4 °, samtidigt som vattenståndet ökar. Då kan isen försvinna på några timmar och går inte att lita på någonstans. På fjället är det fortfarande full vinter.  

2016-04-17 På älven börjar de öppna områdena öka snabbare och förenas till stråk med öppet vatten, dvs färdigfiskat. På djupare källsjöar t ex Näcksjön finns 35 - 45 cm is som har böjat murkna, men fortfarande fungerar om man är observant och säkerhetsutrustad. Högre upp i dalgången är det vintrigare.

2016-04-13 Små förändringar av isarna, 40 - 50 cm tjocka, och inte så "glesa", utom på älven, där det fläckvis verkar gå undan. Snöfallet stannar upp avsmältningen, men "gömmer" också eventuella fällor.  

2016-04-10 Nu börjar isen förändras, både grövre kristaller (pipor) och avtagande tjocklek. På Näcksjön 45 - 47 cm och tendenser till större kristaller på de översta dm. På Österdalälven har många strömsatta områden öppet vatten nu, så att man kan se var det är farligt någonstans. Generellt där älven tränger ihop sig och blir grundare. Alla säkerhetsåtgärder bör iakktagas om man ska fiska på älven. 

2016-04-05 Det händer inte så mycket med isen i gråvädret. Det är fortfarande 45 - 60 cm relativt finkristallig kärnis med lite snömos eller vatten längst upp. Håller ett tag till om den nuvarande vädertypen fortsätter. Strömt vatten kan dock snabbt bli farligt.

2016-03-31 Isen fortfarande 50 - 70 cm kompakt kärnis på många sjöar. Ytan börjar dock bli mjuk på eftermiddagarna och på centrala älvsystemet har strömsatta områden öppnats.

2016-03-20 Stora delar av isen på Näcksjön nu ihopfrusen 55 - 60 cm tjock. Mot söder och öster en del områden med lite stöp. Andra sjöar har ofta djupare stöp.

2016-03-16 På Näcksjön var det inte så mycket stöpvatten, bara några centimeter, fläckvis tunn överis, och snöslask. Kärnisen var 54 - 58 cm, fortfarande relativt torr och finkristallig. Ett par frostnätter, som väderleksgissarna har lovat nu, borde få alltihop att frysa ihop och ge kanonföre. Högläntare vatten kan ha mera snö och stöp.

2016-03-13 Plusgrader gör att det blir stöpvatten uppe på isen, kan ställa till besvär för den som färdas. Kärnisen inunder är dock över 60 cm, så det tar ett tag innan den minskar nämnvärt.

2016-03-07 Mera snö, kan bli en del stöpvatten där folk har fiskat.

2016-02-29 Näcksjön, Isen 58 - 61 cm. Snön har bildat drivor.

2016-02-21 Näcksjön, Isen 57 cm, drivsnö 15 - 25 cm packad ovanpå.

2016-02-13 Isen var strax under 50 cm tjock på Näcksjön på premiären, med ett par cm stöpvatten och 3-4 cm överis. Samt några cm spårsnö längst upp. Det hela lär väl frysa ihop under veckan.

2016-02-7 Regnet packar snön och den blir väl hård skare så småningom. Isen har inte förändrats, men om vattenståndet börjar öka, kan strömsatta ställen bli luriga.

2016-01-24 De flesta skogstjärnar har 25 - 30 cm snö och 50 - 52 cm is.

2016-01-19 På Burusjön var det 25 - 35 cm packad kornig snö och 45 -47 cm is. Det kan dock finnas sprickzoner på sjön, där isen kan vara både tjockare och tunnare. Dessutom finns områden med stöpvatten (där folk har fiskat).

2016-01-17 Det börjar bli en hel del svallis på skogsvägarna (t ex den upp till Öresjön Idre). Att köra försiktigt och ha en bra spade med sig är inte fel.

2016-01-16 Lite varmare (- 20° C). Snön hade faktiskt kompakterats till ett täcke av 25 - 30 cm, med något tätare? kristaller. Den packade sig till hyfsat hållbara spår, dvs nästan skoterföre för dom som är intresserade av det. Istjockleken var 43 - 47 cm torr kärnis (Särnasjön). På Särnasjön finns också strömsatta områden där isen aldrig blir pålitlig, fråga någon lokalkänd!

2016-01-14 Red hade tänkt sig ut och kolla isen och fisket lite i dag, men så blev det 33 minusgrader! Ta ett gott råd, åk inte ut när det är så kallt! Händer inget annat, kan bilen faktiskt ta skada, och, eller vägra att starta. Annars fryser linan fast i isen, eller massor av vatten väller upp pga all snö, dvs kläderna blir blöta och fryser till is, kinderna får förfrysningsskador, luftvägarna skadas, dvs lättare att bli förkyld om inget värre, och ja, man kan frysa ihjäl när krafterna tryter! Ha åtminstone en rejäl matsäck i magen, det är bästa förvaringsplatsen! Särskilt om man måste lämna bilen och gå hem. Djupfrysta smörgåsar och skållhett kaffe är inte lika bra! Lagom varmt vatten i en termos kan dock vara bra att ha.  

2016-01-11 Oj då! ungefär 3,5 dm torr nysnö på isarna. Det dämpar antagligen fiskens huggiver en aning till att börja med, men så småningom kan det bli bättre fart igen. 

2016-01-04 Ser ut att bli en riktig isvinter, när kylan nu kommer på allvar. Hur mycket is blir det innan det vänder? En halv, eller en hel meter? Får vi några dm snö på också, så håller den länge!

2016-01-02 Mycket folk på Glytjärn, vägen rejält uppkörd och isen fortfarande kring 33 cm, den har inte växt de senaste dagarna.

2015-12-30 Vägen till Glytjärn var riktigt snäll i dag. Tunn kornig snö bet fast i isen så att backarna inte var något problem. Däremot blev det en jazz-sladd på en raksträcka med djupa hjulspår. Isen på tjärnen var 31 - 33 cm tjock.

2015-12-25 Isen 28 - 30 cm tjock på många vatten, men föret på vägarna sämre, se upp för branta backar och djupa hjulspår.

2015-12-13 Isarna allmänt 18 - 20 cm.

2015-11-22 Isen på Glytjärn fiskbar 8 - 10 cm.

9 cm is i dag på Glytjärn, 28/11 - 2020.
9 cm is i dag på Glytjärn, 28/11 - 2020.
Det är vinter på Burusjön
Det är vinter på Burusjön
2021-02-14 Uppvällningsbrunn på Näcksjön, helt frusen.