Vattenstånd: anges i Fjätälven i två mått: cm över eller under medelvattenstånd ( ö, eller u, mvst), och över all time low  (ö atl, över lägsta registrerade).


2024-07-15 Fjätälven  + 19 cm ö mvst, + 44 cm ö atl,
v. temp. + 15,2 °C, dvs. sjunkit en hel del.

2024-07-12 Fjätälven, högvatten, + 36 cm ö mvst, + 61 cm ö atl, v. temp. + 13,9 °C

2024-07-08 Fjätälven  + 27 cm ö mvst, + 52 cm ö atl,
v. temp. + 13,9 °C

2024-07-04 Fjätälven - 5 cm u mvst, + 20 cm ö atl,
v. temp. + 14,9 °C

2024-06-26 Fjätälven - 3 cm u mvst, + 22 cm ö atl,
v. temp. + 18,1 °C

2024-06-21 Fjätälven + 3 cm ö mvst, + 28 cm ö atl,
v. temp. + 15,9 °C

2024-06-17 Men nu sjunker det, Fjätälven + 10 cm ö mvst, + 35 cm ö atl, v. temp. + 13,9 °C

2024-06-11 Fjätälven steg en dm till på regnet + 26 cm ö mvst, + 51 cm ö atl, v. temp. + 10,5 °C.

2024-06-09 Fjätälven steg lite, + 16 cm ö mvst, + 41 cm ö atl, v. temp. + 12,9 °C.

2024-06-04 Fjätälven + 4 cm ö mvst, + 29 cm ö atl, v. temp. + 15,9 °C.

2024-06-01 Fjätälven + 7 cm ö mvst, + 32 cm ö atl, v. temp. + 17,4 °C.

2024-05-29 Fjätälven svalare, + 7 cm ö mvst, + 32 cm ö atl, v. temp. + 14,6 °C.

2024-05-25 Fjätälven + 11 cm ö mvst, + 36 cm ö atl, v. temp. + 17,2 °C. Även Storån en dryg dm hög.

2024-05-23 Fjätälven + 14 cm ö mvst, + 39 cm ö atl, v. temp. + 15,2 °C.

2024-05-18 Fjätälven + 40 cm ö mvst, + 65 cm ö atl, v. temp. + 14,0 °C.

2024-05-16 Fjätälven + 76 cm ö mvst, + 101 cm ö atl, v. temp. + 11,3 °C.

2024-05-05 Fjätälven + 85 cm ö mvst, + 110 cm ö atl, v. temp. + 4,3 °C. Storån i buskarna, vårfloden en vecka tidigare än i fjol.

2024-05-03 Österdalälven stiger upp i buskarna.

2024-04-13 Tendenser till ökande vattenstånd här och där, men inte full fart än.

2024 

2023-10-22 Fjätälven + 4 cm ö mvst, + 29 cm ö atl, v. temp. + 1,6 °C.

2023-10-10 Fjätälven + 11 cm ö mvst, + 36 cm ö atl, v. temp. + 4,2 °C. 

2023-10-06 Fjätälven + 10 cm ö mvst, + 35 cm ö atl, v. temp. + 4,6 °C. Kallare, -°C på nätterna.

2023-09-28 Fjätälven + 25 cm ö mvst, + 50 cm ö atl, v. temp. + 9,3 °C

2023-09-20 Fjätälven + 56 cm ö mvst, + 81 cm ö atl, v. temp. + 8,7 °C, högvatten överallt.

2023-09-10 Fjätälven + 5 cm ö mvst, + 30 cm ö atl, v. temp. + 14,7 °C

2023-09-08 Fjätälven + 7 cm ö mvst, + 32 cm ö atl, v. temp. + 12,8 °C

2023-09-04 Fjätälven + 15 cm ö mvst, + 40 cm ö atl, v. temp. + 12,9 °C

2023-09-02 Fjätälven + 23 cm ö mvst, + 48 cm ö atl, v. temp. + 12,0 °C.

2023-08-28 Fjätälven + 63 cm ö mvst, + 88 cm ö atl, v. temp. + 12,5 °C

2023-08-25 Fjätälven + 24 cm ö mvst, + 49 cm ö atl, v. temp. + 13,5 °C

2023-08-17 Fjätälven + 24 cm ö mvst, + 49 cm ö atl, v. temp. + 15,2 °C

2023-08-09 Fjätälven + 104 cm ö mvst, + 129 cm ö atl, v. temp. + 13,5 °C. Vägar översvämmade bitvis, se upp!

2023-08-07 Fjätälven + 42 cm ö mvst, + 67 cm ö atl, v. temp. + 13,5 °C.

2023-07-26 Fjätälven + 25 cm ö mvst, + 50 cm ö atl, v. temp. + 13,6 °C.

2023-07-23 Fjätälven + 26 cm ö mvst, + 51 cm ö atl, v. temp. + 14,6 °C.

2023-07-19 Storån hade sjunkit en tum, men den, och övriga strömvatten, fortfarande 2 - 3 dm över normalt. Ett stabilt högvatten kan ge bättre fiske efter en tid, t ex i bakedor i forsar. 

2023-07-15 Alla strömvatten rejält uppe i buskarna, fiskbart på vissa ställen när vattnet faller igen.

2023-07-13 Fjätälven, steg rejält, + 32 cm ö mvst, + 57 cm ö atl, v. temp. + 14,6 °C.

2023-07-09 Alla vattendrag nära normalvattenstånd och temperaturer på trivselvärde: 14 - 17 °C. Fiskedags!

2023-07-6 Föll tillbaka snabbt, Fjätälven, + 5 cm ö mvst, + 30 cm ö atl, v. temp. + 14,5 °C.

2023-07-02 Fjätälven, steg rejält, + 13 cm ö mvst, + 38 cm ö atl, v. temp. lägre, + 15,2 °C

2023-06-30 Fjätälven, stiger lite på regnet, - 5 cm u mvst, + 20 cm ö atl, och svalare, v. temp. + 18,1 °C

2023-06-28 Fjätälven, sjunker, - 10 cm u mvst, + 15 cm ö atl, v. temp. + 22,0 °C, nattfiske!

2023-06-25 Fjätälven - 5 cm u mvst, + 20 cm ö atl, v. temp. + 21,0 °C. varmare, såg vak ändå.

2023-06-22 Fjätälven - 2 cm u mvst, + 23 cm ö atl, v. temp. + 18,0 °C.

2023-06-20  Fjätälven - 6 cm u mvst, + 19 cm ö atl, v. temp. + 18,0 °C. Inte så mycket regn, men stigande vatten i alla fall. 

2023-06-18 Fjätälven - 9 cm u mvst, + 16 cm ö atl, v. temp. + 18,8 °C. Fortfarande fiskbart, regn på ingång.

2023-06-14 Fjätälven - 6 cm u mvst, + 19 cm ö atl, v. temp. + 18,2 °C.

2023-06-10 Fjätälven - 2 cm u mvst, + 23 cm ö atl, v. temp. + 16,1 °C.

2023-06-07 Fjätälven + 3 cm ö mvst, + 28 cm ö atl, v. temp. + 14,1 °C. Fiskbart, men inte mycket insekter. 

2023-06-05 Fjätälven + 6 cm ö mvst, + 31 cm ö atl, v. temp. + 13,6 °C. Fiskbart. 

2023-06-03 Fjätälven + 8 cm ö mvst, + 33 cm ö atl, v. temp. + 10,3 °C. 

2023-06-01 Storån + 16 cm ö mvst, faller sakta. Snö-storm i dag.

2023-05-31 Fjätälven + 18 cm ö mvst, + 43 cm ö atl, v. temp. + 10,9 °C 

2023-05-29 Fjätälven + 25 cm ö mvst, + 50 cm ö atl, v. temp. + 8,3 °C.

2023-05-26 Fjätälven + 38 cm ö mvst, + 63 cm ö atl, v. temp. + 8,6 °C.

2023-05-21 Fjätälven + 78 cm ö mvst, + 103 cm ö atl, v. temp. + 7,8 °C (varm, solig dag).

2023-05-18 Fjätälven + 119 cm ö mvst, + 144 cm ö atl, v. temp. + 5,5 °C. Kulminerat och vänt, inget nytt rekord?

2023-05-16 Fjätälven + 168 cm ö mvst, + 193 cm ö atl, v. temp. + 4,0 °C.

2023-05-14 Österdalälven och alla större vattendrag stiger snabbt upp i buskarna. Fjätälven + 142 cm ö mvst, + 167 cm ö atl, v. temp. + 4,5 °C.

2023-05-11 Storån har stigit till 3 dm över normalt på några dagar, vårfloden är igång!

2023-05-05 Storån en dryg dm under normal-vattenstånd, Österdalälven verkar dock öka.

2023

2022-11-07 Vi kör väl en till, bra med regn har gjort att vattenståndet ökar även i stilla vatten i området, ng dm. 

2022-11-01 Harrfiske med fluga (och allt annat fiske) är nu förbjudet i strömvatten. Vattenståndsrapporter avslutas.

2022-10-24 Fjätälven,  - 5 cm u mvst, + 20 cm ö atl, v. temp. + 2,4 °C.

2022-10-15 Fjätälven,  - 2 cm u mvst, + 23 cm ö atl, v. temp. + 6,0 °C.

2022-10-04 Fjätälven,  + 2 cm ö mvst, + 27 cm ö atl, v. temp. + 7,9 °C.

2022-09-27 Fjätälven,  + 2 cm ö mvst, + 27 cm ö atl, v. temp. + 8,0 °C.

2022-09-24 Fjätälven, mvst, + 25 cm ö atl, v. temp. + 8,8 °C.

2022-09-18 Fjätälven,  - 5 cm u mvst, + 20 cm ö atl, v. temp. + 9,4 °C. Högvattnet sjönk snabbt, typiskt för 2022.

2022-09-09 Fjätälven,  - 16 cm u mvst, + 9 cm ö atl, v. temp. + 10,0 °C.

2022-09-05 Fjätälven,  - 14 cm u mvst, + 11 cm ö atl, v. temp. + 11,4 °C.

2022-08-29 Fjätälven,  - 12 cm u mvst, + 13 cm ö atl, v. temp. + 13,4 °C.

2022-08-25 Fjätälven,  - 8 cm u mvst, + 17 cm ö atl, v. temp. + 16,9 °C. Högvattnet hade kort varaktighet. Liknande förhållanden i flera strömvatten, men där det finns större sjöar ändras vattenståndet långsammare.

2022-08-21 Fjätälven,  + 7 cm ö mvst, + 32 cm ö atl, v. temp. + 15,3 °C. 

2022-08-17 Fjätälven,  - 4 cm u mvst, + 21 cm ö atl, v. temp. + 17,8 °C.

2022-08-13  Fjätälven,  - 11 cm u mvst, + 14 cm ö atl, v. temp. + 19,5 °C. Fiska på morgonen.

2022-08-10 Sjönk rekordsnabbt igen, Fjätälven,  - 6 cm u mvst, + 19 cm ö atl, v. temp. + 16,2 °C. 

2022-08-06 Fjätälven,  +17 cm ö mvst, + 42 cm ö atl, v. temp. + 13,9 °C. Regnet gick tydligen på östra sidan, Storån har bara stigit en tum. 

2022-08-02 Fjätälven,  - 14 cm u mvst, + 11 cm ö atl, v. temp. + 14,6 °C.

2022-07-28 Fjätälven,  - 10 cm u mvst, + 15 cm ö atl, v. temp. + 15,3 °C. Kallare nätter.

2022-07-23 Fjätälven,  - 12 cm u mvst, + 13 cm ö atl, v. temp. + 18,7 °C. Rapporterats hyfsat fiske, nattvak.

2022-07-18 Fjätälven sjunkit sakta en vecka,  - 12 cm u mvst, + 13 cm ö atl, v. temp. + 16,1 °C.

2022-07-07 Fjätälven,  - 5 cm u mvst, + 20 cm ö atl, v. temp. + 14,0 °C. Brukbart.

2022-07-03 Fjätälven,  - 6 cm u mvst, + 19 cm ö atl, v. temp. + 16,2 °C.

2022-07-01 Fjätälven stiger lite och svalnar,  - 9 cm u mvst, + 16 cm ö atl, v. temp. + 19,2 °C.

2022-06-27 Fjätälven sjunker,  - 11  cm u mvst, + 14 cm ö atl, v. temp. + 21,5 °C.

2022-06-22 Fjätälven sjunker sakta,  - 6  cm u mvst, + 19 cm ö atl, v. temp. + 15,6 °C.

2022-06-17 Fjätälven,  - 3 cm u mvst, + 22 cm ö atl, v. temp. + 15,9 °C.

2022-06-13 Fjätälven, sjönk snabbt igen,  + 1 cm ö mvst, + 26 cm ö atl, v. temp. + 14,0 °C. 

2022-06-09 Fjätälven, regn,  + 14 cm ö mvst, + 39 cm ö atl, v. temp. + 14,5 °C, men sjunker igen.

2022-06-07 Löven slog ut i dalgången, sol ett par dagar och vips: Fjätälven,  + 2 cm ö mvst, + 27 cm ö atl, v. temp. + 14,6 °C. Dvs fiskbart! 

2022-06-02 Och lite till, Fjätälven,  + 24 cm ö mvst, + 49 cm ö atl, v. temp. + 10,9 °C. Älvarna kring Idre är också höga och kalla.

2022-05-29 Fjätälven steg lite,  + 8 cm ö mvst, + 33 cm ö atl, v. temp. + 10,0 °C.

2022-05-23 Fjätälven sjunker,  + 4 cm ö mvst, + 29 cm ö atl, v. temp. + 9,7 °C. Troligen fiskbar endera eftermiddagen.

2022-05-16 Fjätälven,  + 20 cm ö mvst, + 45 cm ö atl, v. temp. + 8,1 °C.

2022-05-12 Fjätälven, + 40 cm ö mvst, + 65 cm ö atl, v. temp. + 4,8 °C.

2022-05-06 Fjätälven, + 23 cm ö mvst, + 48 cm ö atl, v. temp. + 4,4 °C.

2022-05-04 Fjätälven, + 18 cm ö mvst, + 43 cm ö atl, v. temp. + 3,6 °C. 

2022-04-28 Någon halv meter högt vattenstånd i de flesta älvar och åar i dalgången.

2022-04-21 Tendens till stigande vattenstånd i Österdalälven, m fl., strömvatten.

2022

2021-10-31 Skapligt med vatten överallt, ger sjunkande vattenstånd när det börjar frysa. Lurigt läge fläckvis.

2021-10-25 Fjätälven, + 9 cm ö mvst, + 34 cm ö atl, v. temp. + 4,6 °C.

2021-10-20 Fjätälven, + 12 cm ö mvst, + 37 cm ö atl, v. temp. + 4,3 °C.

2021-10-12 Fortfarande högt, och kallt, Fjätälven, + 22 cm ö mvst, + 47 cm ö atl, v. temp. + 5,4 °C.

2021-10-02 Och ordentligt, Fjätälven, + 34 cm ö mvst, + 59 cm ö atl, v. temp. + 6,0 °C. Storån, Sörälven m fl också rejält höga.

2021-09-25 Steg igen till: mvst, + 25 cm ö atl,
v. temp. + 7,8 °C.

2021-09-19 Sjönk igen, svalare väder, Fjätälven - 8 cm u mvst, + 17 cm ö atl, v. temp. + 9,3 °C.

2021-09-14 Och lite till, Fjätälven  mvst, + 25 cm ö atl, v. temp. + 9,9 °C.

2021-09-12 Fjätälven steg lite på regnet, - 4 cm u mvst, + 21 cm ö atl, v. temp. + 12,9 °C. Storån och Grövlan reagerade knappt märkbart.

2021-09-07 Fjätälven - 9 cm u mvst, + 16 cm ö atl, v. temp. + 13,2 °C.

2021-08-30 Fjätälven - 8 cm u mvst, + 17 cm ö atl, v. temp. + 11,1 °C.

2021-08-24  Fjätälven - 6 cm u mvst, + 19 cm ö atl, v. temp. + 12,1 °C. Andra vattendrag också relativt låga och svala.

2021-08-18 Fjätälven - 1 cm u mvst, + 24 cm ö atl, v. temp. + 12,5 °C.

2021-08-15 Fjätälven + 7 cm ö mvst, + 32 cm ö atl, v. temp. + 13,5 °C.

2021-08-10 Fjätälven - 1 cm u mvst, + 24 cm ö atl, v. temp. + 16,5 °C.

2021-08-08 Fjätälven + 1 cm ö mvst, + 26 cm ö atl, v. temp. + 15,8 °C. Hände inte mycket efter regnet.

2021-08-03 Fjätälven + 2 cm ö mvst, + 27 cm ö atl, v. temp. + 15,8 °C.

2021-08-01 Regn, Fjätälven + 9 cm ö mvst, + 34 cm ö atl, v. temp. + 14,1 °C.

2021-07-30 Regn, Fjätälven + 1 cm ö mvst, + 26 cm ö atl, v. temp. + 15,9 °C.

2021-07-28 Fjätälven - 9 cm u mvst, + 16 cm ö atl, v. temp. + 17,3 °C.

2021-07-22 Fjätälven - 7 cm u mvst, + 18 cm ö atl, v. temp. + 18,8 °C. Alla strömvatten sjunker snabbt.

2021-07-18 Ovanligt torrt väder, sjönk rekordsnabbt: Fjätälven + 1 cm ö mvst, + 26 cm ö atl, v. temp. +16,0 °C

2021-07-15 Fjätälven + 17 cm ö mvst, + 42 cm ö atl, v. temp. + 20,4 °C (ovanligt varmt för att vara så högt vattenstånd).

2021-07-11 Och mera regn, Fjätälven + 17 cm ö mvst, + 42 cm ö atl, v. temp. + 15,4 °C. Storån, m fl. också i gräset, men faller.

2021-07-07  Regn, Fjätälven ökar, + 2 cm ö mvst, + 27 cm ö atl, v. temp. + 18,5 °C

2021-07-03 Fjätälven badvarm, - 2 cm u mvst, + 23 cm ö atl, v. temp. + 20,4 °C. Alla vatten faller snabbt. 

2021-06-30 Fjätälven + 4 cm ö mvst, + 29 cm ö atl, v. temp. + 15,8 °C , fallit 12 cm på tre dagar, det gick verkligen snabbt! Storån fortfarande en dryg dm högre än normalt.

2021-06-27 Fjätälven + 16 cm ö mvst, + 41 cm ö atl, v. temp. + 17,2 °C

2021-06-24 Fjätälven + 22 cm ö mvst, + 47 cm ö atl, v. temp. + 17,4 °C

2021-06-21 Fjätälven + 29 cm ö mvst, + 54 cm ö atl, v. temp. + 13,2 °C

2021-06-18 Fjätälven + 23 cm ö mvst, + 48 cm ö atl, v. temp. + 15,6 °C

2021-06-15 Regnet drog upp vattenståndet ett par dm nästan överallt: Storån, Sörälven, Grövlan (alla i gräsrötterna) och Fjätälven + 29 cm ö mvst, + 54 cm ö atl, v. temp. + 13,3 °C.

2021-06-13 Fjätälven + 3 cm ö mvst, + 28 cm ö atl, v. temp. + 16,1 °C

2021-06-09 Fjätälven  mvst, + 25 cm ö atl, v. temp. + 17,3 °C

2021-06-05 Fjätälven + 2 cm ö mvst, + 27 cm ö atl, v. temp. + 16,0 °C

2021-06-01 Fjätälven + 8 cm ö mvst, + 33 cm ö atl, v. temp. + 15,0 °C. Fiskbart.

2021-05-29 Fjätälven + 20 cm ö mvst, + 45 cm ö atl, v. temp. + 8,5 °C.

2021-05-24 Fjätälven, hög, men fallande + 66 cm ö mvst, + 91 cm ö atl, v. temp. + 5,7 °C. Österdalälven fortfarande uppe i buskarna.

2021-05-22 Nu har det vänt ner ur buskarna igen, och löven har börjat slå ut, kanske inte blir så jättelång vårflod ändå.

2021-05-20 Alla större vattendrag uppe i buskarna, och mera regn på gång, verkar bli en riktig vårflod.

2021-05-14 Nu kom vattnet, islossning på Österdalälven. Fjätälven, Fulan m fl. ca 1m över normalvattenstånd. 

2021-05-10 Regnet borde dra igång fjällvattnet, men det verkar segt ännu.

2021-05-06 Det kommer inget vatten från fjället än, Storån är ovanligt låg medan skogsåarna ökat en liten aning. Kallt på nätterna sänker flödena igen. 

2021

2020-11-04 Ovanligt högt vattenstånd för årstiden i både sjöar och åar. Det kan påverka fiskens aktivitet, och när det blir dags att isfiska.

2020-10-20 Snö drar ner vatten temperaturen rejält, 
Fjätälven + 7 cm ö mvst, + 32 cm ö atl, v. temp. + 0,5 °C.

2020-10-15 Frostmorgnar drar ner vattentemperaturen, 
Fjätälven + 31 cm ö mvst, + 56 cm ö atl, v. temp. 3,8 °C

2020-10-09 Regn, Fjätälven + 32 cm ö mvst, + 57 cm ö atl, v. temp. + 8,1 °C. Alla strömvatten har stigit ett par dm.

2020-09-26 Regn, Fjätälven + 12 cm ö mvst, + 37 cm ö atl, v. temp. + 8,0 °C.

2020-09-21 Fjätälven - 12 cm u mvst, + 13 cm ö atl,
v. temp. + 9,7 °C.

2020-09-14 Fjätälven - 10 cm u mvst, + 15 cm ö atl,
v. temp. + 9,6 °C.

2020-09-06 Fjätälven - 12 cm u mvst, + 13 cm ö atl,
v. temp. + 10,5 °C.

2020-09-02 Fjätälven - 12 cm u mvst, + 13 cm ö atl,
v. temp. + 8,5 °C.

2020-08-31 Fjätälven - 10 cm u mvst, + 15 cm ö atl,
v. temp. + 10,4 °C. 

2020-08-28 Fjätälven - 10 cm u mvst, + 15 cm ö atl,
v. temp. + 10,2 °C.
 
2020-08-25 Svalare väder, Fjätälven - 6 cm u mvst, + 19 cm ö atl, v. temp. + 12,1 °C. 

2020-08-17 Fjätälven - 10 cm u mvst, + 15 cm ö atl, v. temp. + 18,3 °C. Svala nätter, fiske FM?

2020-08-14 Fjätälven - 9 cm u mvst, + 16 cm ö atl, v. temp. + 19,0 °C. 

2020-08-11 Fjätälven - 8 cm u mvst, + 17 cm ö atl, v. temp. + 17,9 °C. 

2020-08-07 Varmt på dagarna, Fjätälven - 4 cm u mvst, + 21 cm ö atl, v. temp. + 18,0 °C.

2020-08-03 Varmare, Fjätälven - 3 cm u mvst, + 22 cm ö atl, v. temp. + 16,7 °C.

2020-07-30 Fjätälven, efter regn, + 4 cm ö mvst, + 29 cm ö atl, v. temp. + 13,7 °C. Storån, m fl., har stigit 10 -12 cm, ligger strax över mvst.  

2020-07-26 Fjätälven - 5 cm u mvst, + 20 cm ö atl, v. temp. + 13,6 °C.

2020-07-23 Fjätälven - 2 cm u mvst, + 23 cm ö atl, v. temp. + 12,7 °C.

2020-07-20 Fjätälven + 2 cm ö. mvst, + 27 cm ö atl, v. temp. + 13,7 °C.  

2020-07-17 Fjätälven +- 0, = mvst, + 25 cm ö atl, v. temp. + 15,5 °C. varmt regn i dag.

2020-07-15 Fjätälven + 1 cm ö mvst, + 26 cm ö atl, v. temp. + 13,7 °C. Normalvattenstånd i alla strömvatten, men aningen svalt väder.

2020-07-12 Fjätälven + 5 cm ö mvst, + 30 cm ö atl, v. temp. + 13,5 °C. De flesta vattendrag är en aning höga, 3 - 4 cm och svala, för tillfället.

2020-07-10 Fjätälven + 4 cm ö mvst, + 29 cm ö atl, v. temp. + 13,3 °C.

2020-07-07 Fjätälven + 21 cm ö mvst, + 46 cm ö atl, v. temp. + 12,6 °C. Storån m fl., också dryga decimetern över normalt vattenstånd.

2020-07-05 Fjätälven +- 0, = mvst, + 25 cm ö atl, v. temp. + 12,2 °C.

2020-07-02 Fjätälven +- 0, = mvst, + 25 cm ö atl, v. temp. + 13,3 °C, det gick snabbt!

2020-06-29 Regn! vst ökat något och svalare, Fjätälven - 4 cm u. mvst, + 21 cm ö atl, v. temp. + 18,5 °C. Storån normal.

2020-06-25 Varmt! Fjätälven - 8 cm u. mvst, + 17 cm ö atl, v. temp. + 23,3 °C.

2020-06-21  Fjätälven - 3 cm u. mvst, + 22 cm ö atl, v. temp. + 20,8 °C.

2020-06-18 Fjätälven + 2 cm ö. mvst, + 27 cm ö atl, v. temp. + 18,8 °C. 

2020-06-16 Fjätälven + 4 cm ö. mvst, + 29 cm ö atl, v. temp. + 18,1 °C. Fiskbart i hela dalgången, utom möjligen i Grövlan, även Storån ganska hög, men fiskbar vid Foskros.

2020-06-14 Fjätälven + 8 cm ö. mvst, + 33 cm ö atl, v. temp. + 18,4 °C.

2020-06-12 Och på väg ner igen, Fjätälven + 17 cm ö. mvst, + 42 cm ö atl, v. temp. + 16,0 °C.

2020-06-09 Steg efter regnet, Fjätälven + 46 cm ö. mvst, + 71 cm ö atl, v. temp. + 11,9 °C.

2020-06-06 Kallare, Fjätälven + 24 cm ö. mvst, + 49 cm ö atl, v. temp. + 12,6 °C.

2020-06-04  Fjätälven faller sakta, + 24 cm ö. mvst, + 49 cm ö atl, v. temp. + 16,2 °C. Storån ligger stilla, i buskrötterna.

2020-06-02  Fjätälven faller, + 29 cm ö. mvst, + 54 cm ö atl, v. temp. + 15,3 °C.

2020-05-31 Fjätälven faller, + 37 cm ö. mvst, + 62 cm ö atl, v. temp. + 13,5 °C. Storån däremot har börjat stiga en aning igen.

2020-05-27 Fjätälven, + 80 cm ö. mvst, + 105 cm ö atl, v. temp. + 9,3 °C. Börjat falla redan?

2020-05-24 Och här kommer fjällvattnet! Fjätälven, + 89 cm ö. mvst, + 114 cm ö atl, v. temp. + 5,0 °C.

2020-05-22 Solig dag, Fjätälven, + 37 cm ö. mvst, + 62 cm ö atl, v. temp. + 10,3 °C

2020-05-20 Fjätälven, + 21 cm ö. mvst, + 46 cm ö atl, v. temp. + 8,4 °C. Börjat stiga igen, kommer fjällvattnet nu?

2020-05-17 Lite solglimtar, Fjätälven, + 13 cm ö. mvst, + 38 cm ö atl, v. temp. + 6,4 °C. Det ska vara mycket snö kvar på fjällen, när kommer fjällfloden? Löven har inte börjat slå ut ens i byn.

2020-05-13 Fjätälven, + 23 cm ö. mvst, + 48 cm ö atl, v. temp. + 3,4 °C. Frystorkar snön bort på fjällen?

2020-05-11 Islossning på Näcksjön.

2020-05-09 Fjätälven, + 34 cm ö. mvst, + 59 cm ö atl, v. temp. + 6,4 °C. Har stigit lite. Mycket snö i fjällen (skoterledkryssen översnöade).

2020-05-05 Fjätälven nu + 28 cm ö mvst, 53 cm ö atl, vattentemperatur + 6,4 °C. Ingen riktig vårflod än.

2020-04-30 Vattenståndsökningen har bromsat in något (snö varje morgon f. n.).

2020-04-26 Nu har vårfloden dragit igång i Österdalälven, vattnet har stigit en halv meter. Många mindre bäckar i låglänta områden är också på väg upp.

2020-03-04 Relativt mycket vatten i vattendragen för att vara den här årstiden, och ganska mycket snö i fjällen. Kan det bli en häftig, eller långvarig vårflod tro?

2020

2019-10-20 Fjätälven, 11 cm ö. mvst, 36 cm ö atl, 2,3 °C. Känns lite slut för i år? 

2019-10-14 Fjätälven, 5 cm ö. mvst, 30 cm ö atl, 2,6 °C.

2019-10-04 Fjätälven, 17 cm ö. mvst, 42 cm ö atl, 4,3 °C.

2019-09-30 Fjätälven, 6 cm ö. mvst, 31 cm ö atl, 7,2 °C.

2019-09-26 Fjätälven, 3 cm ö. mvst, 28 cm ö atl, 9,1 °C.

2019-09-22 Fjätälven, 5 cm ö. mvst, 30 cm ö atl, 6,5 °C.

2019-09-18 Fjätälven, 12 cm ö. mvst, 37 cm ö atl, 6,4 °C.

2019-09-13 Fjätälven, 28 cm ö. mvst, 53 cm ö atl, 8,0 °C. Storån var i gräsrötterna, ung. 15 cm hög.

2019-09-11 Fjätälven, 36 cm ö. mvst, 61 cm ö atl, 11,0 °C.

2019-09-08 Mycket mera regn, Fjätälven, 57 cm ö. mvst,
82 cm ö atl, 9,7 °C. Löven sitter dock mestadels kvar på träden.

2019-09-03 Mera regn, Fjätälven, 7 cm ö. mvst,
32 cm ö atl, 9,7 °C.

2019-09-01 Lite regn, Fjätälven, 6 cm u. mvst,
19 cm ö atl, 14,1 °C. 

2019-08-29 Fjätälven, 9 cm u. mvst, 16 cm ö atl, 14,8 °C.

2019-08-26 Fjätälven, 7 cm u. mvst, 18 cm ö atl, 16,4 °C.

2019-08-21 Fjätälven, 4 cm u. mvst, 21 cm ö atl, 12,6 °C.

2019-08-19 Fjätälven, 1 cm u. mvst, 24 cm ö atl, 14,3 °C.

2019-08-16 Fjätälven, mvst, 25 cm ö atl, 11,9 °C. 

2019-08-11 Mera regn, Fjätälven, 5 cm u. mvst, 20 cm ö atl, 16,6°C. 

2019-08-08 Lite regn, svalare, Fjätälven, 11 cm u. mvst, 14 cm ö atl, 16,8°C.

2019-08-03 Fjätälven, 12 cm u. mvst, 13 cm ö atl, 20,4°C. Såg vak igen i dag.

2019-07-30 Äntligen svalka, Fjätälven, 10 cm u. mvst, 15 cm ö atl, 19,3°C. Såg inga vak. 

2019-07-28 Och varmare, Fjätälven, 8 cm u. mvst, 17 cm ö atl, 23,1°C. En del vak fortsatt, men som lite segare i dag.

2019-07-25 Nu börjar värmeböljan slå igenom,  Fjätälven, 8 cm u. mvst, 17 cm ö atl, 20,7°C. Fisken vakade dock bra sent på kvällen. 

2019-07-21 Fjätälven, 6 cm u. mvst, 19 cm ö atl, 15,8°C.

2019-07-17 Fjätälven, 6 cm u. mvst, 19 cm ö atl, 14,5°C.

2019-07-14 Fjätälven, 3 cm u. mvst, 22 cm ö atl, 16,7°C.

2019-07-10 Normalvattenstånd i alla vattendrag, första gången den här sommaren! Fjätälven, + - 0 cm = mvst, 25 cm ö atl, 15,6°C. Perfekt!

2019-07-07 Sjunker mycket sakta nu, Fjätälven, 3 cm ö. mvst, 28 cm ö atl, 14,6°C. dvs fiskbart, syntes förresten vak vid kontrollpkt. 

2019-07-02 Några små skurar så går Fjäten uppåt igen, 6 cm ö. mvst, 31 cm ö atl, 12,6°C. Det där med fiskbart tar någon dag till.

2019-06-29 Fjätälven, 6 cm ö. mvst, 31 cm ö atl, 15,1°C. Fiskbar 1/7?

2019-06-27 Kallare, men sjunker, Fjätälven, 14 cm ö. mvst, 39 cm ö atl, 10,1°C. Snart fiskbar!

2019-06-24 Sjunker i alla fall, Fjätälven, 22 cm ö. mvst, 47 cm ö atl, 12,9°C.

2019-06-21 Några rejäla skurar så var vattnen höga igen: Fjätälven, 27 cm ö. mvst, 52 cm ö atl, 15,1°C.

2019-06-17 Fjätälven sjönk 10 cm på ett dygn, 13 cm ö. mvst, 38 cm ö atl, 16,5°C.

2019-06-15 Fjätälven sjönk 5 cm på ett dygn, 23 cm ö. mvst, 48 cm ö atl, 12,7°C. Fiskbart till midsommar? 

2019-06-14 Fjätälven har sjunkit över en dm i alla fall, men kallare, 28 cm ö. mvst, 53 cm ö atl, 9,7°C. 

2019-06-10 Fjätälven, 43 cm ö. mvst, 68 cm ö atl, 14,1°C. Sjunker tydligen bara 1 cm om dagen för tillfället. 

2019-06-08 Bra med vatten i åskskurarna, Fjätälven steg till 45 cm ö. mvst, 70 cm ö atl, 14,7°C. Övriga vatten-drag, t ex Österdalälven, också uppe i buskarna. 

2019-06-06 Äntligen en varm dag, löven utslagna ända upp till fjällkanten. Fjätälven, 19 cm ö. mvst, 44 cm ö atl, 15,7°C vattentemperatur på eftermiddagen.

2019-06-03 Fjätälven, 31 cm ö. mvst, 56 cm ö atl, 9,6°C.

2019-05-29 Regn och snö! stoppar upp vårens ankomst igen, Fjätälven, 30 cm ö. mvst, 55 cm ö atl, 10,0°C. 

2019-05-26 Fjätälven, 21 cm ö. mvst, 46 cm ö atl, 10,2°C.  

2019-05-22 Fjätälven sjunker mycket sakta, 26 cm ö. mvst, 51 cm ö atl, 10,9°C i dag.

2019-05-17 Fjätälven sjunker sakta, 28 cm ö. mvst, 53 cm ö atl, 10,0°C i dag. Går väl fortare till veckan, när löven slår ut.

2019-05-14 Händer inte så mycket. Fjätälven 36 cm ö. mvst, 61 cm ö atl, 6,6°C.

2019-05-10  Fjätälven 36 cm ö. mvst, 61 cm ö atl, 4,6°C. Fortfarande is på Sjövika, Hällsjön (bild höger).

2019-05-04 Vattnet sjunker, men är kallt. Fjätälven 56 cm ö. mvst, 81 cm ö atl, 2,9°C.

2019-04-29 Nu är det full fart på vårfloden i Österdalälven, se bild på förstasidan.
I Fjätälven var det 113 cm ö mvst, 138 cm ö atl, 1,5°C vattentemperatur.

2019-04-22 Vattnet har börjat röra lite grann på sig, men annars är vattenståndet fortfarande mycket lågt.

2019

2018-10-18 Soliga fina dagar, men korta, eller uteblivna aktivitetsperioder hos fisken.

2018-10-16 Tillfälligt? aningen varmare: Fjätälven 2 cm u. mvst, 23 cm ö atl, 5,4°C. Storån och Sörälven på normalnivå, Grövlan ngt lägre.

2018-10-10 Fjätälven 3 cm u. mvst, 22 cm ö atl, 3,8°C.

2018-10-07 Fjätälven 2 cm u. mvst, 23 cm ö atl, 2,9°C.

2018-10-02 Fjätälven 1 cm u. mvst, 24 cm ö atl, 4,0°C.

2018-09-25 Fjätälven 1 cm ö. mvst, 27 cm ö atl, 5,6°C.

2018-09-17 Svalare, Fjätälven 2 cm u. mvst, 23 cm ö atl, 7,5°C.

2018-09-11 2018-09-06 Rejält regn, Fjätälven 4 cm ö. mvst, 29 cm ö atl, 10,2°C. Storån också strax över mvst.

2018-09-09 2018-09-06 Regn, Fjätälven 7 cm u. mvst, 18 cm ö atl, 12,4°C.

2018-09-06 Fjätälven 10 cm u. mvst, 15 cm ö atl, 14,8°C.

2018-08-28 Svalt och lite regn, Storån och Grövlan har stigit till nära normalt vst., Fulan och Sörälven låga, Fjätälven 8 cm u. mvst, 17 cm ö atl, v.temp. 8,6 - 12,9 °C, under dygnet. Dvs. alla är fiskbara i varierande grad.

2018-08-24 Händer inte så mycket, Fjätälven 8 cm u. mvst, 17 cm ö atl, 12,0°C. Storån och Grövlan har ökat något, liksom Sörälven.

2018-08-20 Något regn och svalare, Fjätälven 10 cm u. mvst, 15 cm ö atl, 11,8°C.

2018-08-16 Händer inte mycket. Fjätälven 14 cm u. mvst, 11 cm ö atl, 14,5°C.

2018-08-13 Även Storån och Sörälven hade ökat en aning av regnet. vattentemperaturer normala (15 - 16 °C). Småtjärnar varmare (18 - 20 °C).

2018-08-12 Fjätälven steg 4 cm på regnet, 11 cm u. mvst, 14 cm ö atl, 15,0°C.

2018-08-08 Fjätälven 15 cm u. mvst, 10 cm ö atl, 14,9°C.

2018-08-05 Och några skurar till, Fjätälven 13 cm u. mvst, 12 cm ö atl, 18,0°C.

2018-08-01 En skur till, Fjätälven 16 cm u. mvst, 9 cm ö atl, 22,1°C (EM). Fiskbart? Ett par kalla morgnar behövs nog.

2018-07-29 Regn! Är värsta värmen över nu? Fjätälven steg lite, 18 cm u. mvst, 7 cm ö atl, 21,1°C

2018-07-26 Fjätälven 22 cm u. mvst, 3 cm ö atl, 23,3°C (EM).

2018-07-22 Regnskurar på fjällen, vattennivån har faktiskt stigit 2 - 3 cm i t ex Storån. Det är dock fortfarande extremt lågvatten.

2018-07-21 Fjätälven 21 cm u. mvst, 4 cm ö atl, 23,1°C.

2018-07-18 Fjätälven 20 cm u. mvst, 5 cm ö atl, 19,4°C (FM).

2018-07-15 Abborrväder, Fjätälven 20 cm u. mvst, 5 cm ö atl, 19,4°C, (blir troligen 20 - 22 senare på dagen).

2018-07-13 Nu verkar det bli varmt på allvar. Fjätälven 19 cm u. mvst, 6 cm ö atl, 18 - 22 °C under dagens lopp. 

2018-07-09 Regnet gjorde lite skillnad: Fjätälven 17 cm u. mvst, 8 cm ö atl, 15,5°C. (3 cm högre än i går).

2018-07-08 Fjätälven 20 cm u. mvst, 5 cm ö atl, 18,4°C.

2018-07-06 Fjätälven 19 cm u. mvst, 6 cm ö atl, 17,0°C.

2018-07-04 Lågvattnet fortsätter, lufttemperaturerna är höga på dagarna, men förvånande låga på nätterna 2 - 5 + °C. Läge för morgonfiske?

2018-07-02 Fjätälven 16 cm u. mvst, 9 cm ö atl, 16 - 19,0°C (stiger 2 - 3 grader under en solig dag).

2018-06-28 Stabilt, men lite svalare, Fjätälven 14 cm u. mvst, 11 cm ö atl, 17,0°C.

2018-06-25 Sjunker och blir varmare,  Fjätälven 14 cm u. mvst, 11 cm ö atl, 17,4°C.

2018-06-20 Stigit en aning, Fjätälven 7 cm u. mvst, 18 cm ö atl, 14,0°C. Storån ca 15 cm lägre än normalt.

2018-06-16 Fjätälven 10 cm u. mvst, 15 cm ö atl, 15,2°C.

2018-06-10 Lite regn, svalt, Fjätälven 3 cm u. mvst, 22 cm ö atl, 14,3°C.

2018-06-07 Kallare, Fjätälven 7 cm u. mvst, 18 cm ö atl, 14,4°C.

2018-06-04 Fortsatt torrt, men kallare och blåsigt (Näcksjön 14 °C, på lästranden). Fjätälven 5 cm u. mvst, 20 cm ö atl, 16,2°C.

2018-06-01 Fjätälven 2 cm u. mvst, 23 cm ö atl, 18,3°C. Storån, m fl., på normalvattenstånd.

2018-05-27 Fjätälven 6 cm ö. mvst, 31 cm ö atl, 16,0°C. Borde vara fiskbart (snart). 

2018-05-24 Fjätälven 12 cm ö. mvst, 37 cm ö atl, 15,3°C.

2018-05-21 Fjätälven 20 cm ö. mvst, 45 cm ö atl, 12,2°C. En dm till, så kan man börja fiska! Bör ske om 3 - 4 dagar.

2018-05-18 Fjätälven 61 cm ö. mvst, 86 cm ö atl, 11,1°C.

2018-05-15 Fjätälven 72 cm ö. mvst, 97 cm ö atl, 9,3°C. Sjunker stadigt nu, och löven slår ut, fiske om en vecka? Nä, det tar nog längre tid.

2018-05-10 Fjätälven 167 cm ö. mvst, 192 cm ö atl, 4,1°C, vändningen redan här?

2018-05-09 Fjätälven 173 cm ö. mvst, 198 cm ö atl, 3,4°C.

2018-05-08 Fjätälven 164 cm ö. mvst, 189 cm ö atl, 4,0°C vattentemperatur.

2018-05-03 Fjätälven 69 cm ö. mvst, 94 cm ö atl, 3,0°C.

2018-05-02 Regnet drog igång vattenståndsökningen igen, och varmare väder har spåtts. Dags för högvatten!

2018-05-01 Vattenståndet ökar nu ganska sakta, långdragen vårflod?

2018-04-29 Vårfloden ökar fortfarande ganska långsamt, vädret är ju delvis både mulet och kyligt. Idresjön har dock stigit 3 - 4 dm. Storån var 2 dm hög.

2018-04-25 Nu har skogsfloden kommit i gång. I Fjätälven hade isflaken lagt sig i tvärgående vallar med öppet vatten emellan. Vattenståndet bedömdes till 60 - 70 cm över normalt. Även i Österdalälven har vattenståndet ökat några dm och isen släppt från land. Även längre upp i dalgången börjar det komma vårvatten.

2018-04-22 Fjätälven börjar stiga en aning och brunt vatten rinner ovanpå isen.

2018-04-19 Vattenståndet har börjat öka i lägre regioner. Med det här vädret kan vårfloden snart komma igång. På fjällen är det dock fortfarande 1,5 m snö eller mer.

2018-01-17 Vattenståndet känns lite högt för att vara mitt i vintern, och mycket, 70 - 90 cm, snö. Blir det en gammaldags jättevårflod i år tro?

2018

2017-10-21 Fortfarande högt vattenstånd i de flesta strömvatten, och kallt, isbildning i grundare vikar av Österdalälven.

2017-10-19 Fjätälven 22 cm ö. mvst, 47 cm ö atl, 2,0°C. Ännu kallare väder väntas, snart isbildning.

2017-10-17 Minusgraderna rycker närmare, många fiskar, särskilt de större, lämnar forsarna innan det börjar komma underkylt vatten som bildar sk kravis. vattenståndet också någon dm högt.

2017-10-13 Regndygn och frost! Strömfisket blir svårare, funkar endast nerströms kraftverk och stora sjöar. Fjätälven 22 cm ö mvst, 47 cm ö atl, 3,1°C. Snart is? 

2017-10-11 Stabilt ett tag, kallt, Fjätälven 1 cm u. mvst, 24 cm ö atl, 4,0°C.

2017-10-09 Fallande vst, men kallt, Fjätälven 2 cm ö. mvst, 27 cm ö atl, 4,3°C. 

2017-10-04 Blev 1 dm upp, och kallare, Fjätälven 10 cm ö. mvst, 35 cm ö atl, 7,1°C. Vädret avgör allt den här årstiden.

2017-10-02 Regn,  Fjätälven mvst, 25 cm ö atl, 8,2°C. 

2017-09-28 Mulet, Fjätälven 2 cm u. mvst, 23 cm ö atl, 9,3°C.

2017-09-25 Mulet, men en aning varmare, Fjätälven mvst, 25 cm ö atl, 8,3°C. Sörälven fortfarande lite hög. 

2017-09-21 Snö i luften, Fjätälven 4 cm ö mvst, 29 cm ö atl, 7,3°C. Om det blir soligt väder kan det ändå bli fiskbart till helgen. Storån 6 - 8 cm hög, Sörälven 10 -15 cm hög.

2017-09-19 Kallt, Fjätälven 7 cm ö mvst, 32 cm ö atl, 8,6°C

2017-09-15 Löven har börjat gulna och lägga av på högre höjd, dvs högvattnet blir segare. Fjätälven 18 cm ö mvst, 43 cm ö atl, 10,1°C.

2017-09-12 Och ännu mera regn, Fjätälven 27 cm ö mvst, 52 cm ö atl, 10,1°C. Troligen inte fiskbar i helgen. Fulan kan vara ett alternativ.

2017-09-09 Mera regn, Fjätälven 7 cm ö mvst, 32 cm ö atl, 9,1°C.

2017-09-06 Fjätälven 1 cm ö mvst, 26 cm ö atl, 9,3°C.

2017-09-03 Regn, Fjätälven 1 cm ö. mvst, 26 cm ö atl, 10,3°C.

2017-08-31 Fjätälven 1 cm u. mvst, 24 cm ö atl, 9,3°C.

2017-08-28 Äntligen medelvattenstånd igen, men rätt kallt. Fjätälven +- 0, mvst, 25 cm ö atl, 9,3°C, (mitt på dagen). 

2017-08-24 Kall, regnig, period som gjort att vattenståndet fortfarande är lite högt i Fjäten, Storån, Sörälven.  Fjätälven: 10 cm ö mvst, 35 cm ö atl, 10,3°C vt. Fulan ser fiskbar ut, och nu blev det soligt och torrt, så under helgen bör det vara fiskbart åtminstone mitt på varmaste eftermiddagen i de flesta strömvatten.

2017-08-19 Och så var det slut på ett tag igen, Fjätälven: 15 cm ö mvst, 40 cm ö atl, 12,3°C vt. Storån hög.

2017-08-14 Dags för strömfiske igen, Fjätälven: 1 cm ö mvst, 26 cm ö atl, 12,1°C vt.

2017-08-12 Fjätälven: 4 cm ö mvst, 29 cm ö atl, 14,5°C vt. Vattentemperaturerna har legat kring öringens trivseltemperatur hela sommaren.

2017-08-08 Fjätälven sjönk snabbt, men mera regn på väg: 12 cm ö mvst, 37 cm ö atl, 15,1°C vt.

2017-08-06 Och mera regn, Fjätälven: 20 cm ö mvst, 55 cm ö atl, 14,1°C vt. Storån, Sörälven, m fl är också kring 2 dm över medelvattenstånd. Fulan har inte reagerat lika mycket.

2017-08-04 Regn, Fjätälven stiger: 4 cm ö mvst, 29 cm ö atl, 13,1°C vt.

2017-08-01 Fjätälven: mvst, 25 cm ö atl, 16,5°C vt.

2017-07-31 Varmare, Fjätälven: 2 cm ö mvst, 27 cm ö atl, 16,3°C vt. Storån fortsatt en dryg dm hög.

2017-07-29 Regn, kallare (om det är möjligt), Fjätälven: 4 cm ö mvst, 29 cm ö atl, 13,8°C vt.

2017-07-27 Fjätälven: 2 cm ö mvst, 27 cm ö atl, 14,5°C vt. Det borde vara fiskbart, åtminstone nästa gång solen kommer fram. Storån är ca 14 cm hög. Övriga nära normalvattenstånd.

2017-07-24 Fjätälven: 5 cm ö mvst, 30 cm ö atl, 14,5°C vt. Sista nattens regn bromsade vattenståndsavsänkningen, även Storån hade ökat något.

2017-07-21 Fjätälven fiskbar när som helst: 6 cm ö mvst, 31 cm ö atl, 12,3°C vt.

2017-07-19 Fjätälven sjunker vidare: 9 cm ö mvst, 34 cm ö atl, 11,8 °C vt (kalla nätter).

2017-07-16 Fjätälven sjunker snabbt: 13 cm ö mvst, 38 cm ö atl, 12,1°C vt. Fulan har normalvattenstånd liksom Sörälven, medan Storån är något hög, men fiskar ändå.

2017-07-14 Fjätälven: 29 cm ö mvst, 54 cm ö atl, 10,3°C vt. Idresjön rapporteras dock ha vänt neråt igen. I Storån vid Foskros har vak observerats.

2017-07-12 Och ännu lite mera regn, Fjätälven: 15 cm ö mvst, 40 cm ö atl, 13,7°C vt. Dags att välja andra fiskevatten några dagar framöver. Emellertid är Storån också 12 - 15 cm över normalt. Den brukar inte påverkas lika mycket som Fjäten. Sörälven, Fulan och Grövlan har inte påverkats lika mycket. Blåsigt väder och kallt brukar ge lite bättre fiske under varmaste eftermiddagen. 

2017-07-10 Mera regn, Fjätälven: 6 cm ö mvst, 31 cm ö atl, 14,9°C vt. Fisket i Fjäten påverkas troligen.

2017-07-09 Det blev en del regn och vattennivån steg till normal: mvst, 25 cm ö atl, 15,3°C vt. Fisken verkar inte ta någon hänsyn till det.

2017-07-08 Fjätälven: 8 cm u mvst, 17 cm ö atl, 15,3°C vt. Sjunker en dryg cm om dagen om det inte regnar.

2017-07-04 Fjätälven: 3 cm u mvst, 22 cm ö atl, 14,7°C vt. Ideala förutsättningar, blåsvädret gör att även tidiga eftermiddagen kan ge torrflugefiske med myror, skalbaggar och björkmätarlarver (lövmask).

2017-07-03 Lite regn håller kvar vattenståndet kring normalt. Vattentemperaturer kring laxfiskens trivseltemperatur 14 - 15 grader både i sjö och å. 

2017-06-30 Fjätälven, efter varm, solig dag: 4 cm u mvst, 21 cm ö atl, 16,3°C vt. 

2017-06-28 Vattnet sjunker snabbt nu, Fjätälven: 2 cm ö mvst, 27 cm ö atl, 12,3°C vt. Fiskbart igen. 

2017-06-26 Sörälven verkar vara på fiskbar nivå att döma av vakintensiteten mitt på dagen.

2017-06-25 Midsommarregnet drog upp nivåerna 1 dm i Fjätälven: 9 cm ö mvst, 34 cm ö atl, 12,3°C vt. Om tre dagar borde det fungera igen.

2017-06-23  Fjätälven: 2 cm u mvst, 23 cm ö atl, 14,1°C vt. Läge för fiske.

2017-06-22 Vattenståndet närmar sig normalt överallt, och vattentemperaturen har parkerat kring 14°C, dvs öringens trivseltemperatur, i både sjö och å.

2017-06-20 Och så gick det snabbt ner igen. Fjätälven: 2 cm ö mvst, 27 cm ö atl, 13,3°C vt. Storån endast en och en halv tum hög nu, Sörälven, lite mer.    

2017-06-17 Åarna steg lite på regnet, men samtidigt blev det varmare. Fjätälven: 10 cm ö mvst, 35 cm ö atl, 15,1°C vt.

2017-06-11 Regnet omsätts till barr, björklöv och gräs mm, så vattenståndet ligger stilla. I Fjätälven: 6 cm ö mvst, 31 cm ö atl, 12,1°C vt. Fulan var nästan uppe i gräsrötterna.

2017-06-07 Fjätälven: 6 cm ö mvst, 31 cm ö atl, 12,5°C vt. En hel del regn har fått vattnet att stanna till ett par dagar på två tum över normalt.

2017-06-03 Storån sjunkit rejält, ca två tum hög nu, men vattnet fortfarande ganska kallt.

2017-06-01 Fjätälven: 11 cm ö mvst, 36 cm ö atl, 8,1°C vt. Kallare vatten och långsammare avtagande av vattenståndet. 

2017-05-30 Fjätälven: 12 cm ö mvst, 37 cm ö atl, 10,3°C vt. Men kall dag, regn hela dagen. Brukar inte betyda så mycket när löven slår ut uppöver. Vattnet sjunker ändå, fiskbart? 3 -4 dagar till en vecka.

2017-05-29 Löven börjar slå ut på 400 - 500 möh. Storån dock fortfarande ca 2 dm över mvst, och vattnet 8 - 9 °C. Inte läge än på ett tag.

2017-05-27 Rejält varm dag. Fjätälven: 21 cm ö mvst, 46 cm ö atl, 10,7°C vt.

2017-05-24 Fjätälven: 40 cm ö mvst, 65 cm ö atl, 9,3°C vt. När löven äntligen slår ut lär det sjunka ännu snabbare.

2017-05-21 Jo, det sjunker rejält redan: Fjätälven: 81 cm ö mvst, 106 cm ö atl, 9,2°C vt. Storån sjunker långsammare, ca 4 dm hög.

2017-05-19 Fjätälven: 144 cm ö mvst, 169 cm ö atl, 6,3°C vt. Steg nästan 1 m på ett dygn, var det kulmen? I Gördalen har det ju redan vänt neråt igen.

2017-05-17 Hoppsan nu händer det en del: Fjätälven: 56 cm ö mvst, 81 cm ö atl, 8,3°C vt. Storån ca 40 cm över normalvattenstånd. Allt vatten som kommer från fjällen stiger snabbt.

2017-05-14 Fjätälven: 31 cm ö mvst, 56 cm ö atl, 6,3°C vt. Går åt rätt håll i alla fall, men tar nog ett tag.

2017-05-10 Fjätälven 35 cm ö mvst, 60 cm ö atl, 4,3°C i vattnet, dvs för tidigt för fiske.

2017-05-04 Vattenståndet ökar lite grand. I skogen börjar snön ta slut, men på fjället är det mycket snö kvar. Kan kanske bli lite brukbart fiske före fjällfloden. 

2017-04-13 Sista dygnet med varmt väder började faktiskt Österdalälven stiga, en del skogsbäckar hade vårflod, och isarna var inte bra, jfr. "Isförhållanden", men sedan slog det om och blev kallt och isarna blev bättre igen. Vattenståndet fortsatte därefter att vara lågt i tre veckor. 

2017

2016-10-15 Det blev ännu kallare ett par dar, så de mindre skogstjärnarna har ett tunt istäcke 3 - 5 mm. I forsarna bildas is på bottnen genom att underkylt vatten avsätter kristaller (sk kravis). Fisken flyr sådant vatten. Annars är vattenståndet mycket lågt överallt.  

2016-10-03 De kalla nätterna, -5 - -7 ° C, sänker vatten-temperaturen snabbt, Fjäten 5 cm u mvst, 20 cm ö atl, 4,3 ° C. Fortsätter det, är harrfisket snart över för i år. Dags att kolla isborren!

2016-09-26 Fjäten 4 cm u mvst, 21 cm ö atl, 10,3 ° C. 

2016-09-21 Fjäten 8 cm u mvst, 17 cm ö atl, 12,4 ° C. 

2016-09-17 Fjäten 6 cm u mvst, 19 cm ö atl, 10,3 ° C. 

2016-09-15 Fjäten 5 cm u mvst, 20 cm ö atl, 11,8 ° C.

2016-09-12 Väldigt lite har hänt på en vecka, Fjäten 1 cm u mvst, 24 cm ö atl, 12,0 ° C.

2016-09-01 Sjönk snabbt igen, Fjäten +/- 0 cm = mvst, 25 cm ö atl, 12,9 ° C. Övriga vattendrag också på kring medelvattennivå.

2016-08-29 Regnig dag, Fjäten 8 cm ö mvst, 33 cm ö atl och 10,3 ° C.

2016-08-24 Inte mycket har hänt, Fjäten 4 cm ö mvst, 29 cm ö atl och 10,3 ° C (vid 0900 på FM, stiger någon grad vid solsken).

2016-08-19 Fjäten fiskbar, 4 cm ö mvst, 29 cm ö atl och 13,0 ° C. Övriga strömvatten också fiskbara, men det kan dröja framåt 11 00-tiden innan det börjar nappa.

2016-08-16 Solvädret fick vattenståndet att sjunka snabbt, Fjäten 12 cm ö mvst, 37 cm ö atl och 13,1 ° C. Storån också en dryg dm hög, Sörälven ännu lite till.

2016-08-14 Mera regn och 8 cm till, Fjäten 28 cm ö mvst, 53 cm ö atl och 10,8 ° C.

2016-08-10 En hel natts regn fyllde på med en dm till. Fjäten 21 cm ö mvst, 46 cm ö atl och 10,1 ° C. Nattemperaturer kring noll ger höstlika förhållanden. 

2016-08-05 Blöta regnskurar i fjällen drar upp vattenståndet i åarna, Storån + 20 cm, Sörälven + 25 cm, och Fjäten 11 cm ö mvst, 36 cm ö atl och 15,1 ° C.  

2016-08-01 Nu hände det i alla fall något: Fjäten 18 cm ö mvst, 43 cm ö atl, 12,3 ° C. Ett litet högvatten alltså, vilket brukar innebära sämre fiske. Lite lägre temperaturer och högre vattenstånd kan dock öka fiskvandringen i en del vattendrag.

2016-07-30 Fortsatt stabilt normalvattenstånd, Fjäten +/- 0 cm = mvst, 25 cm ö atl, 16,3 ° C. 

2016-07-25 Små vattenståndsförändringar, men vattentemperaturen har ökat ett par grader. Fjäten: 2 cm u mvst, 23 cm ö atl, 18,5 ° C. Storån är dock någon tum över normalvattenstånd. Fjällen drar till sig åskskurarna, så det blir en del vatten av det. Sörälven och Fulan har lägre vattennivåer. 

2016-07-20 Fjäten 1 cm ö mvst, 26 cm ö atl, 16,7 ° C. Storån också på normalvatten nu.

2016-07-17 Fjäten sjunker oftast 2cm per dygn om det inte regnar, nu 4 cm ö mvst, 29 cm ö atl, 17,1 ° C.
I Storån fortfarande 2 -3 cm högre än normalt, sjunker alltid mkt sakta, Sörälven låg, och Fulan rejält låg. 

2016-07-15 Fjäten gick upp en dm till, 9 cm ö mvst, 34 cm ö atl, 15,4 ° C. Kan vara för mycket för att fisket ska fungera där. Storån eller Grövlan troligen bättre.

2016-07-12 Regnskurarna var tydligen många och blöta på fjällen, både Storån och Fjäten ökade en dryg dm. Fjäten +/- 0 cm = mvst, 25 cm ö atl, 17,3 ° C.  

2016-07-10 Fjäten sjunker snabbt i torrvädret, 10 cm u mvst, 15 cm ö atl, 18,2 ° C. Storån har också sjunkit, men bara en halv dm.

2016-07-05 Fjäten 1 cm u mvst, 24 cm ö atl, 15,1 ° C.

2016-07-03 Och lite till: Fjäten 2 cm ö mvst, 27 cm ö atl, 13,7 ° C. Storån exakt på normalnivå, Sörälven aningen låg, vilket brukar vara en fördel där.

2016-07-02 Ett ordentligt regn drog upp Fjäten till normalnivå: +/- 0 cm = mvst, 25 cm ö atl, och sänkte vattentemperaturen till 13,0 ° C. Övriga strömvatten, med större sjöandel, bör ha påverkats mindre.

2016-06-30 Blåst och regn: Fjäten 4 cm u mvst, 21 cm ö atl, 14,9 ° C.

2016-06-27 Förhållandena ganska oförändrade: Fjäten 8 cm u mvst, 17 cm ö atl, 18,1 ° C.

2016-06-25 Varannandagsväder med lagom mycket regn ger oförändrat fiskbara förhållanden i hela området.

2016-06-22 Lite regn, och varmare: Fjäten 5 cm u mvst, 20 cm ö atl, 15,5 ° C.

2016-06-20 Kallare, blåsigt. Alla vatten fiskbara, men rätt kallt. Dagfiske! Fjäten 7 cm u mvst, 18 cm ö atl, 12,1 ° C.

2016-06-16 Varm dag, åarna sjunker. Fjäten 6 cm u mvst, 19 cm ö atl, 16,3 ° C.

2016-06-14 Fjäten 4 cm u mvst, 21 cm ö atl, 15,8 ° C.

2016-06-11 Fjäten 2 cm u mvst, 23 cm ö atl, 14,3 ° C. Bör vara perfekt för torrflugefiske om det finns insekter som kläcker. Storån och Sörälven är några cm över idealnivå. 

2016-06-09 Fjäten på mvst, 25 cm ö atl, 13,1 ° C. Kallt och blåsigt väder. 

2016-06-06 Fjäten 6 cm ö mvst, 31 cm ö atl, 15,3 ° C. Närmar sig fiskbart, Fulan är redan igång, och Storån har en dm kvar, men där kan man nog börja ändå.

2016-06-03 Fjäten 15 cm ö mvst, 40 cm ö atl, 15,1 ° C (snabbt neråt).

2016-05-31 Fjäten 30 cm ö mvst, 55 cm ö atl, 10,6 ° C.

2016-05-26 Fjäten 76 cm ö mvst, 101 cm ö atl, 7,0 ° C. Dvs sjunkit 54 cm på två dygn och nu börjar lövsprickningen, som brukar skynda på processen.

2016-05-24 Tyvärr blev det tre dagars regn och Fjäten steg till 130 cm ö mvst, 155 cm ö atl, 5,1 ° C. Alla vatten för höga, även sjöarna kan påverkas genom kallvatten och surare tillrinning.

2016-05-20 Alla större åar har stigit upp i gräset igen och vattentemperaturen är kring 7 - 8 grader. Solen kan dock snabbt höja temperaturen. Dessutom håller löven på att slå ut, det brukar snabbt sänka vattenståndet till fiskbara nivåer.

2016-05-15 Fjäten 36 cm ö mvst, 61 cm ö atl, 6,3 ° C.

2016-05-11 Storån, Fulan, Fjäten och Sörälven går uppe i buskarna nu, men det kanske inte blir så långvarigt?

2016-05-09 Åarna i skogslandet börjar redan sjunka ner till fiskbara nivåer, och vattentemperaturen är 8 - 10 grader. De större vattnen som kommer från fjällen stiger fortfarande, och isflak kommer flytande. Dock verkar det inte bli så våldsam flod, så fisket kanske snart kan börja även i dem. Trängseldammen är mycket låg.

2016-05-03 Storån har inte börjat stiga snabbt än, men det kommer väl om det blir soligt. Idresjön är fortfarande mycket låg. Fulan och vattendragen i sydväst stiger rejält nu, så där kan man i alla fall prata om vårflod.

2016-04-24 Storån fortfarande någon dm lägre än normalt sommarvattenstånd.

2016-04-20 Inga tecken på vårflod än. För mycket gråväder, men med lite nederbörd gör att skogsfloden nog blir beskedlig, eller utdragen. Det finns dock en del snö på fjällen, så förloppet är svårförutsägbart och beroende av vädret. 

2016-04-13 Lugnt, ingen påfallande vattenståndsökning i gråvädret.

2016-04-10 Vattenståndet är för närvarande lågt, men visar tendenser att öka. Marken är fortfarande frusen, så det kan, beroende på vädret, bli en våldsam vårflod där vatten rinner av ovanpå tjälen. Det visar sig.


2016

2015-10-15 Fjäten på normalvattenstånd, men temperaturen endast 1,8 ° C. Rapporteringen avslutas för säsongen.  

2015-10-08 Fjäten 5 cm ö mvst, 30 cm ö atl, 3,5 ° C. För kallt? Tydligen inte i Fulan.

2015-10-04 Lägre vattenstånd, men riktigt kalla nätter. Fjäten 9 cm ö mvst, 34 cm ö atl, 4,0 ° C. Fuluälven t ex är nära normal, ev ett bättre alternativ.

2015-10-01 Fjäten 14 cm ö mvst, 39 cm ö atl, 7,0 ° C.

2015-09-29 Sol, men kalla nätter, Fjäten 20 cm ö mvst, 45 cm ö atl, 7,4 ° C. Dvs både för högt vattenstånd och för låg temperatur, sjöfiske en vecka till!

2015-09-26 Ner igen, Fjäten 40 cm ö mvst, 65 cm ö atl, 7,9 ° C.

2015-09-24 Och så upp igen, Fjäten 51 cm ö mvst, 76 cm ö atl, 9,0 ° C.

2015-09-22 Sjunker, Fjäten 30 cm ö mvst, 55 cm ö atl, 8,4 ° C.

2015-09-18 Men inte så länge, Fjäten nu efter regnet  65 cm ö mvst, 90 cm ö atl, 10,2 ° C.

2015-09-14 Äntligen fiskbara nivåer, Fjäten  5 cm ö mvst, 30 cm ö atl, 9,4 ° C. Storån 3 cm ö mvst, Sörälven och Grövlan på mvst. Men, mera regn är spått, och vattentemperaturerna är låga.

2015-09-05 Och ännu mer, Fjäten 33 cm ö mvst, 58 cm ö atl, 9,7 ° C. Fiskbar? Tidigast om en dryg vecka om det inte regnar.

2015-09-03 Fortsatte i samma stil, Fjäten nu 21 cm ö mvst, 46 cm ö atl, 9,6 ° C. 

2015-08-29 Lite regn ett par dagar, så steg Fjäten 3 dm!, till 20 cm ö mvst, 45 cm ö atl, 12,8 ° C. Mindre bra för fiskens bitvillighet. Åarna vid Idre och Fulan är inte lika mycket påverkade.

2015-08-25 Fjäten, 10 cm u mvst, 15 cm ö atl, 15,2 ° C

2015-08-23 Fjäten, 6 cm u mvst, 19 cm ö atl, 13,8 ° C

2015-08-21 Fjäten, 5 cm u mvst, 20 cm ö atl, 15,0 ° C

2015-08-17 Äntligen! Fjäten, 1 cm u mvst, 24 cm ö atl, 12,7 ° C. Storån m fl normalvattenföring.

2015-08-14 Sjunker snabbt, Fjäten, 9 cm ö mvst, 34 cm ö atl, 12,4 ° C.

2015-08-11 Och ner igen, Fjäten, 21 cm ö mvst, 46 cm ö atl, 14,1 ° C. Grövlan har normalt vattenstånd, medan Storån är aningen hög, liksom Sörälven.

2015-08-09 Och mer, Fjäten, 30 cm ö mvst, 55 cm ö atl, 12,2 ° C.

2015-08-06 Mera regn igen,  Fjäten, 20 cm ö mvst, 45 cm ö atl, 13,6 ° C.

2015-08-03  Fjäten, 10 cm ö mvst, 35 cm ö atl, 13,7 ° C, Nästan fiskbar.

2015-08-01 Sjunker snabbt igen, Fjäten, 16 cm ö mvst, 41 cm ö atl, 13,3 ° C.

2015-07-28 Fjäten, rejält hög: 40 cm ö mvst, 65 cm ö atl, 12,3 ° C.

2015-07-26 Fjäten, 29 cm ö mvst, 54 cm ö atl, 11,3 ° C.

2015-07-23 Fjäten, 25 cm ö mvst, 50 cm ö atl, 12,3 ° C, Storån var bara en dm hög.

2015-07-21 Fjäten, 19 cm ö mvst, 44 cm ö atl, 13,3 ° C, välj sjöfiske.

2015-07-19 Stigande vattenstånd, Fjäten, 17 cm ö mvst, 42 cm ö atl, 14,3 ° C, dvs för högt för fiske.  

2015-07-15 Fjäten, 8 cm ö mvst, 33 cm ö atl, 15,4 ° C. I Storån är vattenståndet endast någon cm över normalt, och fisket har rapporterats vara brukbart.

2015-07-13 Fjäten, 6 cm ö mvst, 31 cm ö atl, 15,1 ° C

2015-07-11 Fjäten, 13 cm ö mvst, 38 cm ö atl, 14,3 ° C

2015-07-08 Och mera regn, Fjäten, 8 cm ö mvst, 33 cm ö atl, 13,1 ° C. Övriga strömvatten påverkas mindre än Fjäten, då det finns stora sjöar uppströms i dem. 

2015-07-06 Så blev det regn igen, lita kallare och stigande vatten, Fjäten, 1 cm u mvst, 24 cm ö atl, 15,1 ° C, på kvällningen. Fisket kan bli bättre om det inte regnar mera.

2015-07-04 Sjunker snabbt i den här väderleken, Fjäten, 7 cm u mvst, 18 cm ö atl, 20,3 ° C, mitt på dagen. Snart för varmt i vattnet i dom nedre delarna av ån. 

2015-07-01 Nu är det fiskedags i Fjäten, 3 cm u mvst, 22 cm ö atl, 15,8 ° C, mitt på dagen.

2015-06-29 Inget regn, då sjunker vattnet igen. Fjäten 3 cm ö mvst, 28 cm ö atl, 12,5 ° C.

2015-06-25 Det blev så pass med regn att det steg igen, Fjäten 11 cm ö mvst, 36 cm ö atl, 11,0 ° C.

2015-06-23 Fjäten fortfarande 4 cm ö mvst, 29 cm ö atl, 12,4 ° C, dvs närmar sig fiskbart. Storån m fl är också på fiskbar nivå.

2015-06-21 Fjäten 4 cm ö mvst, 29 cm ö atl, 13,8 ° C

2015-06-18 Fjäten 8 cm ö mvst, 33 cm ö atl, 10,3 ° C

2015-06-15 Kallregn, Fjäten fortfarande 14 cm ö mvst, 39 cm ö atl, 9,8 ° C.

2015-06-13 Fortsatt sjunkande vatten utom Trängselsjön som snart är fulldämd!  Fjäten nu 14 cm ö mvst, 39 cm ö atl, vattentemp 12,3 ° C.

2015-06-10 Nu blev det fart på lövsprickningen upp över dalgången, och effekten på vattenståndet var den största som upplevts -18 cm på ett dygn! Fjäten nu 24 cm ö mvst, 49 cm ö atl, vattentemp 10,3 ° C.

2015-06-08 Sjunker i alla fall, Fjäten 42 cm ö mvst, 67 cm ö atl, vattentemp 8,3 ° C.

2015-06-04 Fjäten nu 56 cm ö mvst, 81 cm ö atl, vattentemp 8,3 ° C. Sjunker alltså 3 cm per dag, normalnivå om drygt två veckor?

2015-06-02 Tyvärr kom det så mycket regn att vattnen steg två dm igen. Fjäten nu 62 cm ö mvst, 87 cm ö atl, vattentemp 7 ° C. Storån har också stigit rejält, liksom Österdalälven (uppe i buskarna).

2015-05-31 Löven slog inte ut på hela maj månad! Men kommande vecka lär det ske, och då sjunker vattenståndet snabbt ett tag... kanske.

2015-05-29 Vattnet i Fjäten nu 44 cm ö mvst, 69 cm ö atl, vattentemp 9 ° C. Sjunker tydligen 2 cm per dag trots regnskurarna. Fiskbart om drygt två veckor?

2015-05-27 Regnet bromsar vårflodens avtagande, fortfarande 48 cm ö mvst, 73 cm ö atl, vattentemp 7 ° C, i Fjätälven. Österdalälven fläckvis nere ur buskarna i alla fall.

2015-05-20 Vattennivåerna faller, Fjäten 57 cm ö mvst, 82 cm ö atl, vattentemp 5,6 ° C. Storån börjar krypa ner ur buskarna.

2015-05-17 Vårfloden verkar ha vänt neråt, men vattenståndet är fortfarande rätt högt. Fjäten 60 cm ö mvst, 85 cm ö atl, vattentemp 5,1 ° C.

2015-05-10 Fjäten 92 cm ö mvst, 117 ö atl, temp 4,5° C.

2015-05-06 Österdalälven uppe i buskarna, liksom Storån, Fjäten m fl. vattentemperatur 3 grader.

2015-04-30 Österdalälven, Fjäten, m fl, isfria och stigande vattenstånd, snart i buskrötterna.

2015-04-24 Skogsbäckarna nere i dalgången har nu vårflod.

2015-04-20 Vattnet börjar röra på sig.

2015

2014-10-11 Nu drar det på bra, och blir väl ännu mera. Fjäten 29 cm ö mvst, 54 ö atl, temp 6,5 °C.


2014-10-08 Vattenstånden har börjat öka, det blir nog högvatten i helgen och eftersom temperaturerna är låga blir åtminstone strömfisket sämre ett tag.

2014-10-02 Fjäten 12 cm u mvst, 13 cm ö atl, 5,6 °C.

2014-09-27 Fjäten 10 cm u mvst, 15 cm ö atl, 7,3 °C. Låga vattennivåer i hela dalgången.

2014-09-24 Fjäten 9 cm u mvst, 16 cm ö atl, 6,3 °C.

2014-09-20 Fjäten 13 cm u mvst, 12 cm ö atl, 9,8 °C.

2014-09-15 Fjäten 11 cm u mvst, 14 cm ö atl, 11,4 °C.

2014-09-12 Fjäten 8 cm u mvst, 17 cm ö atl, 12,3 °C.

2014-09-06 Fjäten 7 cm u mvst, 18 cm ö atl, 9,7 °C.

2014-08-31 Fjäten 5 cm u mvst, 20 cm ö atl, 12,3 °C.

2014-08-25 Flera skurar, högre och kallare vatten. Fjäten 5 cm ö mvst, 30 cm ö atl, 12,1 °C.

2014-08-22 Fjäten 2 cm ö mvst, 27 cm ö atl, 12,8 °C.

2014-08-20 Regnskurar, viss ökning av vattenstånden, kallt, Fjäten 4 cm ö mvst, 29 cm ö atl, 12,2 °C.

2014-08-16 Veckolång period av fallande vattenstånd och temperaturer: Fjäten 5 cm u mvst, 20 cm ö atl, 14 °C,

2014-08-10 Sjunkande vattenstånd i Fjäten m fl, med ca 2 - 3 cm per dag: + - 0 = mvst, 25 cm ö atl, 17,3 grader. Storån sjunker långsammare 1 - 2 cm per dag.

2014-08-06 Rejält regn gav vattenståndsökning i hela dalgången: Fjäten: 12 cm ö mvst, 37 cm ö atl, vattentemperatur 17,1 grader.

2014-08-01 Aningen kallare väder och regn märktes inte så mycket. Fjäten 15 cm u mvst, 10 cm ö atl, men lägre vattentemperatur 17,4 grader.

2014-07-26 Lite uppehåll så blev vattenståndet lågt igen i värmen. Fjäten 8 cm u mvst, 17 cm ö atl, temperatur 22,6 °C i vattnet EM. För varmt för den större fisken.

2014-07-20 Och lite mera regn gjorde några cm till, Fjäten 8 cm ö mvst, 33 cm ö atl, och 19,4 °C. Enligt uppgift högg fisken bra ändå i mellersta delarna av ån.

2014-07-18 Nu vände det ordentligt, med ett kraftigt nattåskväder. Fjäten 2 cm ö mvst, 27 cm ö atl, 17,6 °C i vattnet.

2014-07-15 Skurarna vände utvecklingen en aning, men inte mycket: Fjäten 7 cm u mvst, 18 cm ö atl, 19 °C i vattnet. Grövlan och Storån brukar vara något kallare.

2014-07-12 Och varmare, 30 °C i luften , 22,3 °C i vattnet i Fjätälven, 8 cm u mvst, 17 cm ö atl. 

2014-07-09 Vattnet sjunker och blir varmare: Fjäten 5 cm u mvst, 20 cm ö atl, 21° i vattnet. Fiskbart på nätter och förmiddagar. Storån och Grövlan är kallare och kan ge bättre fiske för tillfället.

2014-07-06 Nu är det normalvattenstånd i Fjäten igen, + - 0 cm, 25 cm ö atl, och hög vattentemperatur 17,9 °.

2014-07-04 Men Fjäten föll snabbt tillbaka till 7 cm ö mvst, 32 cm ö atl, vattentemperaturen steg till 15,4 grader.

2014-06-30 Regnet fick Fjäten att stiga 25 cm till 21 cm ö mvst, 46 cm ö atl, vattentemperatur 9,8 grader. Andra vatten, som Grövlan, Fulan och Storån påverkas inte lika mycket. 

2014-06-23 Lite varmare, Fjäten 4 cm u mvst, 21 cm ö atl, 12,9 grader i vattnet. Läge för fiske överallt.

2014-06-21 Fjäten 3 cm u mvst, 22 cm ö atl, men kallt i vattnet, 10,7 grader.

2014-06-17 Fjäten och övriga större strömvatten på medelvattenstånd, men kallt och blåsigt väder. Vattentemperatur 13,6 grader.

2014-06-15 Fjäten 1 cm ö mvst, 26 cm ö atl, vattentemperatur 15,7 grader.

2014-06-11 Snart normalvatten överallt, lite skurväder verkar inte spela någon roll. Fjäten 6 cm ö mvst, 31 cm ö atl, 17,4 grader. Morgnarna är kalla, temperaturen i vissa strömvatten stiger 2 - 3 grader under soliga dagar.

2014-06-09 Och så sjunker det igen, Fjäten 15 cm ö mvst, 40 ö atl, temperatur 15,4 grader. Storån har släppt från buskrötterna och är bara en dryg dm hög.

2014-06-06 Det blev lite stigning: Fjäten 17 cm ö mvst, 42 cm ö atl, ganska varmt 15,9 grader i vattnet. Fulan var 2 dm hög, liksom Storån, Fast i Storån vid Foskros har flugfiskarna haft ganska bra fiske.

2014-06-03 Det gick fort neråt. Fjäten nu 15 cm ö mvst, 40 cm ö atl, 14,8 grader. Snart fiskbart om det inte vore för att det fanns regn på väderkartan.

2014-05-31 Nu sjunker vattnet snabbt eftersom löven slår ut hela vägen upp till fjällen. Fjäten 26 cm ö mvst, 51 cm ö atl, 12,1 grader i vattnet. Storån är i buskrötterna, men sjunker.

2014-05-27 Det sjunker, men sakta, Fjäten 71 cm ö mvst, 96 cm ö atl. 10,9 grader i vattnet.

2014-05-21 Vändning redan? Fjäten 105 cm ö mvst, 130 ö atl, vattentemperatur 9,7 grader.

2014-05-19 Nu stiger det snabbt, Fjäten 125 cm ö mvst, 150 cm ö atl, temp. 7,9 grader. 

2014-05-16 Nu kommer fjällfloden, Fjätälven 68 cm ö mvst, 93 cm ö atl. vattentemperatur 5,8 grader C. Särnasjön i buskarna igen.

2014-05-11 Fortfarande högt vatten även om det (tillfälligt?) har kommit ner ur buskarna. Fjäten 42 cm ö mvst, 67 cm ö atl.

2014-05-08 Vattnet uppe i buskarna överallt i dalgången, men stigningen har bromsats av det kalla vädret.

2014-04-23 Nu börjar vattenståndet stiga på allvar, vårfloden är snart här.

2014-04-05 Mera av detta väder skulle kunna ge ökat vattenstånd, men det har inte märkts än.

2014

2013-10-03 Rejält lågt vatten nu, men kallt, 5,2 grader i strömvatten, 7-9 i sjöar. Fjätälven 11 cm u mvst, 14 cm ö atl.

2013-09-20 Lite regn, men lågt vatten fortsatt. Fjäten 1 cm u mvst, 24 cm ö atl, temp 10,4 grader.

2013-09-13 Riktigt lågt vatten överallt, men vattentemperaturen ligger på 13 - 14 grader, vilket givit bra fiske. Fjätälven 10 cm u mvst, 15 cm ö atl.

2013-09-11 Sol, rel. varmt, Fjätälven 6 cm u mvst, 19 cm ö atl, temperatur 13 grader.

2013-09-01 Fortsatt medel till låga vattennivåer och varmt väder ger lite kvardröjande sommarkänsla, även om löven gulnat på högre höjd.

2013-08-26 Alla vattendrag har sjunkit ner till normala eller t o m låga nivåer på bara ett par dagar. Fjätälven 3 cm u mvst, 22 cm ö atl, 14,9 grader v temp

2013-08-23 Fjätälven 4 cm ö mvst, 29 cm ö atl, 14,4 grader v temp (sjönk snabbt).

2013-08-20 Fjätälven 19 cm ö mvst, 44 ö atl, temperatur 14,3 grader.

2013-08-12 Och mera regn, de flesta åar i gräset, eller precis under.

2013-08-07 Regn, till slut började vattnet stiga och Fjätälven stannade på normalvattenstånd, vattentemperaturen hade sjunkit till 16,4 grader.

2013-08-03 Under atl? Det blir väl ett nytt atl då?

2013-07-31 Fjäten nere på atl, 25 cm under mvst. Vattentemperaturen tidvis kring 20 grader, men sjunker en del på nätterna.

2013-07-25 Låga vattennivåer överallt, och nu börjar även vattentemperaturerna dra mot badvarmt. Dags för abborrfiske!

2013-07-21 Fjätälven 13 cm u mvst, 12 cm ö atl, temp 17,7 grader. Värst vad vattnet sjunker överallt.

2013-07-19 Fjätälven 3 cm u mvst, 21 cm ö atl, temperatur 15,4 grader.

2013-07-15 Perfekt vattenstånd i alla vatten och lagom varmt väder, vad kan en fiskare mer önska sig?

2013-07-11 Lagom vattenstånd överallt, även i Sörälven. Fjäten 6 cm u mvst, 19 cm ö atl, temperatur 16,2 grader. Lägre temperaturer kan ev. ge kortvarigare och lite tidigarelagda kvällsvak.

2013-07-07 Fjäten 3 cm u mvst, 22 cm ö atl, temperatur 17,9 grader.

2013-07-05 Fallande vattenstånd och hyfsat väder en vecka har gjort att vattenståndet har blivit mera normalt i de flesta vatten. Fjäten 3 cm ö mvst, 28 cm ö atl, temperatur 15,9 grader.

2013-06-24 Och ännu högre, Fjäten 30 cm ö mvst, 55 cm ö atl, temperatur 13,9 grader.

2013-06-21 Fjätälven hög, liksom de flesta strömvatten, men varmare: 9 cm ö mvst, 34 cm ö atl,  temperatur 17,2 grader.

2013-06-16 Fjätälven aningen hög, liksom övriga strömvatten: 8 cm ö mvst, 33 cm ö atl,  temperatur 12,6 grader. Sjunker dock 3 cm om dagen om det inte regnar.

2013-06-13 Fjäten 5 cm u mvst, 20 cm ö atl,  vattentemperatur 13,1 grader. Det regnar dock, så det bör väl stiga så småningom. På västsidan, Sörälven, var det högt vattenstånd.

2013-06-09 Sjönk snabbt igen, Fjäten +-0 mvst, 25 cm ö atl, men kallare vattentemperatur 12,1 grader.

2013-06-07 Regn, stigande vatten, Fjäten 7 cm ö mvst, 33 cm ö atl, vattentemperatur 13,0 grader. Västerut var det uppåt en 2 - 3 dm högt enl en rapportör.

2013-06-02 Fortsatt sjunkande vatten överallt. cgrader. Trängseldammen fortsatt mkt låg.

2013-05-29 Fjäten sjunker 3 cm om dagen om det inte regnar den här årstiden. Nu är den nere på 3 cm u mvst, 22 cm ö atl, vattentemperatur 15,3 grader, och häggen blommar, d v s dags att fiska!

2013-05-25 Vattnen har vänt neråt igen, Fjäten 9 cm ö mvst, 34 cm ö atl. temp 15,3 grader.

2013-05-23 Snabb ökning av vattenståndet efter sista regnet (i buskrötterna)

2013-05-21 Fjäten 3 cm ö mvst, 28 cm ö atl, 15 grader.

2013-05-19 Okej, nu ska det alltså vara dags: Fjäten 7 cm ö mvst, 32 cm ö atl, temp 15,2 grader.

2013-05-16 Värmen kom och vattnet sjunker fint, på väg ner ur buskarna överallt utom möjligen i Grövlan. Fjätälven 17 cm ö mvst, 42 cm ö atl, temp 10,4 grader. Fiskbart? Vattenståndet bör nog ner en dm till, men vattentemperaturen duger, ca 8,5 grader kan räcka vid lågt vattenstånd. Nästa helg alltså!

 

2013-05-14 Fjällfloden sjunker redan bra, Fjätälven 31 cm ö mvst, 56 cm ö atl, temperatur 7,3 grader.

 

2013-05-09 Nu kom fjällfloden! Fjätälven 60 cm ö mvst, 85 cm ö atl, temperatur 7,1 grader. Storån, m fl. större vatten som kommer från fjället stiger snabbt.

 

2013-05-08 Vattnet stiger snabbt, Fjätälven 29 cm ö mvst, 64 cm ö atl, temperatur 7,3 grader. Fjällflod på gång? Många skogsvatten har nu blivit isfria, men uppåt fjället ligger det fortfarande tjock is (Grövelsjön nästan metern med mestadels torr is).  

 

2013-05-05 Regnet hade dragit upp vattennivåerna något i Fjätälven +7 cm över mvst, 32 cm ö atl. Temperatur på EM dock 6,6 grader (solskenet värmer).

 

2013-05-04 Fjätälven på normalnivå +-0 mvst, +25 cm ö atl.