Före kallfrontspassagen högg rödingarna bra på svarta fjädermyggflugor på Näcksjön (vägde tillsammans 3,3 kg)..
Före kallfrontspassagen högg rödingarna bra på svarta fjädermyggflugor på Näcksjön (vägde tillsammans 3,3 kg)..
Efter en stunds trugande högg plötsligt den här på en liten mormyska (2,1 kg Öresjön Idre, 2020-01-18)..

Särna-Idre FVO

Rödingen har äntligen kommit in på grundvattnet, fångst på 2 m djup på Näcksjön den 24/4 - 2021. Rödingen har äntligen kommit in på grundvattnet, fångst på 2 m djup på Näcksjön den 24/4 - 2021. 

När kommer sommaren? Inte riktigt än, är lite svårt att säga just nu.
 

Särna-Idre FVOF

säljer fiskekort till vatten på ett 12 kvadratmil stort område.
Adress:
Särna-Idre FVOF
Box 26
79090 Särna

Köp fiskekort på Fiskekort.se


Vattenstånd: 10/5, Stiger snabbt nu, även vatten från fjällen kommer.

Isförhållanden: 10/5, Istjockleken minskar med 3 - 5 cm per dag och övre delen är 20 cm slask, dvs över för i år, utom ev. på hög höjd. 

Uppmaning: Ta med avfallet till återvinningen efter fisket! Härvor av nät, superlinor, glas, plåt, plast och t ex. ciggarettfimpar, kan allvarligt skada djuren omkring och i vattnen och även ert eget framtida fiske. Fisken kan t ex äta fimpar! Dessutom kan den som skräpar ner bli bötfälld.